Now Reading
Bamhlalise ngesinqe esisodwa uMathunjwa ku-Amcu
Dark Light

Bamhlalise ngesinqe esisodwa uMathunjwa ku-Amcu

Kwabaningi bamazi njengendoda enesibindi eyama kanye nabantu basemayini iMarikana eNorth West ngesikhathi esinzima. Nguye futhi obonwa njengowaba nesandla esikhulu ekuqedeni idumela lenyunyana yasemayini iNational Union of Mineworkers (NUM).

Lona nguMnu uJoseph Mathunjwa onguMengameli we-Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu). UMathunjwa udume ngokungahlonizi ekushoni akucabangayo, ikakhulukazi uma kuzovikela isithunzi sabasebenzi basezimayini. Okunye okukhumbulekayo yizinkulumo zakhe azenza ngesikhathi sesikhumbuzo sabavukuzi ababulawa eMarikana.

Wafanisa lesi sibhicongo sangowezi-2012 njengesifana ncamashi naleso sangowe-1960 sokuqothwa kwabantu eSharpeville nguhulumeni wobandlululo. Wathi okudabukisayo ukuthi isibhicongo saseMarikana senzeka sekukhona umthethosisekelo omusha wentando yabantu.
“Kuyadabukisa ukuthi labantu abazishaya isifuba ngokuthi basikhulula, kepha abaliboni iphutha ngesihluku esikhonjiswe ngamaphoyisa kubantu, yibo futhi abadedele amaphoyisa abulala abavukuzi,” kusho uMathunjwa ngaleso sikhathi.

Idumela lakhe kule nyunyana liya ngokwehla njengoba esolwa ngokuphila impilo ewubukhazikhazi, kodwa engasebenzi.Kukhona nabamsola ngokuthi emuva kwesehlakalo saseMarikana akaphindanga wakwazi ukubonakala ekhulisa inyunyana. Bathi lesikhundla usesiphendule ifa. Okungagqamile ngoMathunjwa ukuthi ngaphakathi kwinyunyana kukhona abamhlalise ngesinqe esisodwa. Kuleli sonto bekungene icala elithinta yena eNkantolo Yezabasebenzi eGoli lapho le nkantolo inqume ukuthi ukubuyiselwa kwakhe esikhundleni ekuholeni le nyunyana ngowezi-2019 akukho emthethweni.

Owaphonsela uMathunjwa inselelo ngokuhola le nyunyana kwabe kunguNkosikho Joni, oyiphini likamengameli osamisiwe esikhundleni. Ngokusho kwamaphepha aphambi kwenkantolo, uMathunjwa akakaze aqashwe yinkampani kusukela ngowezi-2013, ngakho ukuqhubeka kwakhe nokuphatha isikhundla sokwengamela inyunyana kuphambene nomthethosisekelo. Amaphepha athi akanalo ilungelo lokuqokelwa esikhundleni, ingasaphathwa eyokungenela ukhetho. Lo mbango ubonakala uzohamba ibanga elide okungenzeka ugcine ube nomthelela enyunyaneni. Waqokwa engqungqutheleni eyabe ibanjelwe ehhotela iBirchwood eGoli ngowezi-2019.

Ethula isinqumo uMehluleli Osabambile uSandile Mabaso uthe ukuqokwa kwakhe kwakungekho emthethweni, kuphambana nomthethosisekelo futhi kufana nento engasebenzi. Uthi ukuchithwa kokuqokwa kwakhe kuzoqala ngosuku okukhishwe ngalo isinqumo. Lithe liyozilahla kokina elayizolo inyunyana i-Amcu ikhiphe isitatimende esiphikisana nesinqumo senkantolo yezabasebenzi besiphonsela inselelo. “Ukufakwa kwesicelo esiphonsela inselelo yingenxa yokuthi uMnu uMathunjwa ahlale njengomengameli kuze kube inkantolo yokwedlulisela amacala ithatha isinqumo ngesicelo sokwedluliswa kwecala”, kusho inhloko yomnyango wezokuthuthukisa kule nyunyana uKrister Janse van Rensburg.

UJoni ophonsela inselelo uMathunjwa, naye waqokwa engqungqutheleni efanayo kanye naye kwesephini likamengameli, kodwa wakhonjwa indlela ngonyaka odlule. Yilapho ke athatha khona isinqumo sokunikela enkantolo ethi ukukhethwa kwakhe kanye nomgcinimafa uJimmy Gama akukho emthethweni kumele baxoshwe.

See Also

UJoni uveza nokuthi isiphakamiso esenziwa mhla zizine kuNhlangulana wezi-2020 sokumsusa esikhundleni njengephini likaMathunjwa sasingekho emthethweni futhi siphambana nomthethosisekelo. Wabe esecela inkantolo ukuba ithathe isinqumo esithi inyunyana yehluleka ukwenza lokho okwakulindeleke kuyo, ngakho kwakuyifanele ukuthi ifakwe ngaphansi komlawuli. Waveza nokuthi ukuqokwa kukaMathunjwa kwakuncike kwisigaba soMthetho Wezabasebenzi, iLabour Relations Act kanye nomthethosisekelo wenyunyana. Uthi wayengeyena umsebenzi njengoba kubalula umthetho, njengoba kungaveli ukuthi wayeqashwe iyiphi inkampani ngokulawula komthethosisekelo wenyunyana. Uthi umthetho uchaza inyunyana njengomfelandawonye wabasebenzi, kanti inhlosongqangi yayo ukudala ukuxhumana phakathi komqashi nabasebenzi.

Okunye okuphakanyiswe uJoni, uMehluleli uMabaso ukuchithile kodwa wanquma ukuthi ukuqokwa kukaMathunjwa kwakungekho emthethweni. UJanse van Rensburg uthe uJoni waxoshwa enyunyaneni ngonyaka odlule njengephini likamengameli nakuyo uqobo ngenxa yokuhluleka ukuziphatha. Umsola ngokuthi esikhundleni sokulandela imigudu yokuxoshwa kwakhe emkhandlwini wabasebenzi, yena uqome ukuyisa udaba enkantolo yezabasebenzi. “Sichazile enkantolo ukuthi ilungu kungaba ukuthi liqashwe yimayini noma linesikhundla enyunyaneni ngokomthethosisekelo wenyunyana. Inkantolo ibe isiyenza iphutha ngokuvumelana noJoni ngokuthi ubani okumele abe yilungu,” kusho uVan Rensburg.

Uqhube wathi umengameli noMnu uGama babenelungelo lokukhethwa futhi nokukhethwa kwabo kwenzeka ngendlela ehambisana nentando yabantu. Isinqumo esisithathile ngesokuphonsela inselelo isinqumo senkantolo.

Scroll To Top