Now Reading
Ipolitiki yamaqembu: Elinye iqembu elize ngomfutho yi-APEMO
Dark Light

Ipolitiki yamaqembu: Elinye iqembu elize ngomfutho yi-APEMO

Enye yezinto egqame kulolu khetho loHulumeni Bendawo izwe eliphuma kulo wukuqubuka nokuphumelela kwamaqembu amasha. Okunye okugqamile ngala maqembu njengoba kuhlale kwenzeka wukuthi woma masha kepha abaholi bawo ngabantu abanamava. Elinye lalawo maqembu yi-African People Movement (APEMO), kaMnu uVikizitha Mlotshwa. Leli qembu eliqale mahlayeni mahlayeni emuva kokuba uMlotshwa esulile njengelungu leSishayamthetho ebelimele iNational Freedom Party (NFP). Kagcinanga lapho kepha ube esesula nakulo iqembu qobo.

Kwabanye isinqumo sikaMlotshwa besinobuhlakani njengoba elinde isikhathi esifanele sokusula. Ukuhlala kuNFP kumnike ithuba lokuhlela kahle esebenzisa izinsiza ezikhona. Ekhuluma nelaboHlanga uMlotshwa uthe: Siqale ukukhankasela ukhetho emuva nje komhla zingama-23 kuNcwaba nonyaka emuva kokuba ngesulile ekubeni yilungu leNFP. Sisebenze ngokukhulu ukuzikhandla saze sakwazi ukuthi sithole izihlalo ezimbalwa nokusikhombisile ukuthi le nhlangano izobe ingezinye ezisembangweni eminyakeni emibili ezayo okhethweni lukazwelonke,” kusho uMlotshwa ngokuzethemba.

Impumelelo ye-APEMO idlule amanye amaqembu akade abakhona njengoba okunye ekwenzile kube wukukwazi ukuthi ize ibe nabaseki nangaphandle kwemingcele yaKwaZulu-Natal nakhona osekuhlule amanye amaqembu amandla okuthiwa akazwelonke kepha abonakale esashikisha kusinda noma isifundazwe esisodwa. Echaza ngezindawo abangenise kuzo uMlotshwa uthe:
“Esewonke amakhansela esinawo siqala nokungenela ukhetho ali-10. Esifundazweni iMpumalanga kuMasipala iDr Pixley kaIsaka Seme sithole isihlalo esisodwa. Kwathi eMzumbe nakhona saba sinye. Kube ngesifanayo nase-Alfred Duma njengoba sibuye nesisodwa, kwathi Okhahlamba sathola eziyisithupha. Saba sinye oThukeka okuwuMkhandlu omkhulu sonake sihamba namaphesenti angama-40.”

Uqhubeke wathi lezi akuzona nje izinombolo kepha babuye nanamawadi njengoba oKhahlamba bebuye neWadi 1, 2 no-14. “Okusihlabe umxhwele wukuthi lapha emawadini asinqobanga nje kuphela kepha izimbangi zethu bezikude le. OKhahlamba nje kuyoba khona izikhathi eziyoba nzima ngoba ngeke ube khona umdlalo singekho ngenxa yezinombolo zethu uma uziqhathanisa neze-ANC

Inkunzi emdwayidwa le
UMlotshwa akamusha koHulumeni Bendawo njengoba eke waba yiMeya. Ngaleso sikhathi wabe eyilungu le-Inkatha Freedom Party (IFP). Yena nabanye baqembuka bakha iNFP nomufi uNkk KaMagwaza Msibi. Yize kwaqala kukuhle kepha kuphele sekunokwehlukana phakathi kumalungu nobuholi beNFP.

Ngowezi-2016 kwacija imikhonto embangweni weNFP . ElaboHlanga labika ngesigameko lapho imoto kaMlotshwa yabe imbobombobo. Ngokwedokodo uCAS39/4/2016, ngezithuba zehora leshumi kusihlwa (22:10) uMlotshwa owabe ehamba ngemoto yohlobo lweToyota Hilux wahlaselwa ngabantu ababili nabafike bafayela ngenhlamvu beqondise kuye. Ezinhlamvini ezintathu, eyodwa yashaya iwindi langaphambili kwathi ezimbili zafinyelela esitulweni somshayeli. Nokho uMlotshwa waphuma lapho engenamyocu. Ekhuluma nelaboHlanga ngaleso sikhathi wathi akananazi ukuthi lokhu bekuyimizamo yokumsoconga. “Akuyona imfihlo ukuthi konke lokhu kwenzeka ngesikhathi kukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kweSigungu Sokuphatha saKwaZulu-Natal kanye nengxenye ethize kuNational Council. Ngihlaselwa nje ngakusasa (ngoMgqibelo) bekumele ngiyokwenza isethulo ohlakeni olwaziwa ngeNational Working Committee (NWC). Akudingi-ke isazi esitheni ukuqonda ukuthi uma ngike ngafika bengingeke ngibe yingxenye yomhlangano ungunaphakade.”

See Also

Ngesikhathi exoxa nelaboHlanga kube sekuvela ukuthi i-Inkatha isizosebenzisana ne-ANC. Kwenzeka konke nje lokhu bekukhona izingxoxo iqembu lakhe ebelinalo ne-ANC ne-IFP. Ngokuthola kwelaboHlanga ukube lezi zingxoxo ziphumelele uMlotshwa ubezoba yimeya esekwa ngabe-Inkatha kuthi yena nezakhe beseke i-Inkatha ukuba iphathe umkhandlu omkhulu.

“Noma ngubani esizosebenza naye okumqoka kithi wukuthuthukisa abantu. Sizokufaka ukushisa hhayi ngolaka kepha lokhu siyokwenza silandela umthetho. Laba asebesebenza ndawonye (okuyi-ANC ne-IFP) akudikizi nqulu kithi, okumqoka wukwamukela kwabo ukuthi sesikhona ukuzobaqapha ngeso lokhozi”, kuphetha uMlotshwa.

Scroll To Top