Now Reading
Izingqapheli zibona uRamaphosa echemile Eswatini
Dark Light

Izingqapheli zibona uRamaphosa echemile Eswatini

nguSwelihle Buthelezi

UMengameli uCyril Ramaphosa ngokwesikhundla sakhe sokuba uSihlalo Wophiko Lwezepolitiki, Ukuvikela Nokuphepha ngaphansi kweSouthern African Development Community (SADC) ungaphansi kwengcindezi eqhamuka kwizingqapheli nezinyunyana e-Eswatini ezimbona edansela isiginci seNgwenyama uMswati emizamweni yokuxazulula izinkinga ezikhungethe leliya lizwe.

IPeople’s United Democratic Movement (PUDEMO) esiyavalwa umlomo, iSwaziland Multi-Stakeholders’ Forum (MSF) ngezinye zezinhlangano ezithi selokhu uRamaphosa engenelele Eswatini kuncane kakhulu osekuzuziwe, esikhundleni salokho uzwa kakhulu okuqhamuka kuMswati.

Izingqapheli zithi isinyathelo sikaRamaphosa sokuvumela iNgwenyama izinqumele yona isikhathi nangendlela yokwenza izinto ngaphandle kokubonisana nabanye kukhombisa ngokusobala ukuthi iSADC intekenteke kanjani. Zithi uma ubheka isimo esiyiso Eswatini, kumele engabe iSADC ifaka ingcindezi yokuthi kuqale ngokushesha izingxoxo kungalalelwa uhlangothi olulodwa.

Kuqubuka lezi zindaba nje ngasekuqaleni kwesonto iziphathimandla zeNyuvesi iSouthern African Nazarene University(SANU) zithathe isinqumo ebesingalindelekile ngesikhathi zinxusa onogada ukuba basuse zonke izithombe zeNgwenyama uMswati, iNdlovukazi engunina weNgwenyama kanjalo nezikaNdunankulu ezindongeni zale nyuvesi emuva kokuba izitshudeni zisabise ngokuthi zizozithungela ngomlilo zonke uma zingasuswa. Lokhu kwenzeke ngesikhathi esinye sezitshudeni okunguCelani Maseko onguMengameli wenyunyana yabafundi iSwaziland National Union of Students(SNUS) ekhiphe isixwayiso kuwona wonke amanyuvesi ezweni ukuba asuse izithombe zikaMswati. UMaseko uthe abafundi abasamthathi njengeNgwenyama yabo.

UMaseko uthe kuye njengokusho kwabo zasuswa zonke izithombe ngasekuqaleni kwesonto. “Njengentsha engabafundi, asimfuni uMswati nezithombe zakhe ezindongeni zalesi sikhungo, yingakho sithathe lesi sinyathelo. Empeleni manje sesilindele uMengameli okhethwe ngentando yabantu, izithombe zakhe ezizofakwa ezindongeni. Sifuna wonke amanyuvesi asuse izithombe zikaMswati, uma ehluleka ukwenza njalo sizozibambela thina mathupha sizisuse,” kusho uMaseko.

Ividiyo esabalele ezinkundleni zokuxhumana ikhombisa onogada benyuvesi bematasa. Nakuba isimo sesithule kuleli lizwe elibuswa yiNgwenyama kodwa zisekhona iziqubu ezibikwayo zodlame nokuhlaselwa kwabantu ababhikishayo ngamaphoyisa. Selokhu kuqale unyaka leli lizwe ligubuzelwe yimibhikisho cishe kuzo zonke izingxenye abantu befuna aphume esikhundleni sokuhola izwe uMswati bemsola ngokungawakhathaleli amalungelo abantu, ukubusa ngesandla sensimbi nokucindezela labo abaphikisana nobuholi bakhe.

See Also

Kubulawe abantu abangama-46, kwalimala inqwaba ngesikhathi kuqubuka izidubedube ezinyangeni eziyisithupha ezedlule ngesikhathi amaphoyisa evulela ngembumbulu yenhlamvu kubabhikishi. Esigamekweni sangenyanga edlule kwafa umuntu oyedwa kwalimala amakhulu ngesikhathi kunombhikisho wabafundi nothisha. Okuvukuze kakhulu umphakathi izenzo zeNgwenyama nomndeni wayo waseBukhosini abasolwa ngokuphila impilo ewubukhazikhazi ekubeni abantu bedonsa kanzima emazingeni aphansi. IPeople’s United Democratic Movement (PUDEMO) neSwaziland Multi-Stakeholders’ Forum (MSF) ziyaqhubeka nokweseka imikhankaso yalaba abafuna ukuba izwe libuswe ngentando yabantu, kudedelwe neziboshwa zezepolitiki ezidonsa emajele. Zithi kuncane kakhulu osekuzuziwe njengemizamo yokubuyisela uzinzo kuleli lizwe kusukela kwangenelela iSADC.

Emasontweni amabili edlule uMengameli uRamaphosa wahambela Eswatini eyobamba umhlangano ophuthumayo neNgwenyama. Ngaphambi kwalokho wayethumele ithimba eliyisipesheli eliphuma eNingizimu Afrika ngenhloso yokuthola umongo wemibhikisho nokuzwa uhlangothi lukahulumeni wakhona. IPudemo ikhala ngokuhudula izinyawo kweSADC ekutholeni isisombululo kuleli lizwe.

Scroll To Top