Now Reading
Iphodikhasti: Ukuntuleka kwamathuba emisebenzi eNingizimu Afrika
Dark Light

Iphodikhasti: Ukuntuleka kwamathuba emisebenzi eNingizimu Afrika

Kulesi siqephu uMnu uNhlanhla Mtaka uhlaziya ipolitiki yezomnotho kuleli ugxile kwaboHlanga, abachaza njengabakhi bezimoto bengazigibeli.

UMtaka uchaza kabanzi ngeziteleka neziNyuyana, amaholo, izimbizo lapho uhulumeni ehambela abantu ezindaweni zamaKhosi nokungahleleki kahle kwezinto ekusabalaliseni izidingongqangi kubantu.

Cindezela lapha ngezansi, ulalele bese uphawula nawe uveze olwakho uvo ngalokhu ezinkundleni zethu zokuxhumana.

Scroll To Top