Now Reading
UBUTLAVATLAVA BEJAZZ: Ungubufakazi bendulo nezolo
Dark Light

UBUTLAVATLAVA BEJAZZ: Ungubufakazi bendulo nezolo

Ngesikhathi kukhona ukukhathazeka ngokuhamba kwamaciko amadala nanamava iciko, usogubhu (pianist) nomqambi u-Abdullah Ibrahim liwubufakazi bezolo lethu kwezomculo weJazz.

Umculo wakhe ukhombisa okuningi akuthola emculweni eseyingane ekhulela endaweni emasikoningi ezindaweni zechweba zaseCape Town, kusukela emaculweni omdabu ase-Afrika kuya emculweni wokholo webandla i-AME neRagas, kuze kufike kuJazz yesimanje nezinye izinhlobo zaseNtshonalalnga.

Waqala izifundo zogubhu eneminyaka eyisikhombisa waqala ukungena esigabeni sabakhokhelwayo eneminyaka eli-15 edlala futhi eqopha namaqembu afana noTuxedo Slickers. Wayezihola phambili ekudlaleni uhlobo lweJazz iBepop eyinonga ngesigqi saseCape Town kwathi ngowe-1958 kwasungulwa iqembu iDollar Brand Trio. Iqembu elimalungu ayisikhombisa iJazz Epistles elabunjwa ngowe-1959 yilona elambeka phezulu elalibophele kanje: kusaxophone kuwuKippie Moeketsi, kutrumpet kuwuHugh Masekela, kutrombone kufutha uJonas Gwangwa, oxebula ubass kuwuJohnny Gertze kanti ezigubhini kunguMakaya Ntshoko. Leli qembu laqopha lakhipha i-albhamu yokuqala kudlala amaciko aseNingizimu Afrika.

Uhambele amazwe ngamazwe ngaphezu kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu ebonakala emahholo amakhonsathi, emaklabhini, nakumafestivali kugcwele lapho ehambele khona. Wayehamba yedwa noma abambisane namaciko afana noMax Roach, uCarlos Ward noRandy Weston.

Ukusebenzisana kwakhe nama-okhestra eklasikhi kugcine nemiphumela ebabazekayo yokuqoshiwe njengaku-African Suite ngowe-1999, ihambisana namalungu e-European Union Youth Orchestra; nakuMunich Radio Philharmonic Orchestra Symphonic Version i-African Symphony ngowezi-2001 lapho kwakukhona iTrio neNDR Jazz Big Band.

See Also

Ngowe-1990 uMandela wakhululwa wamcela ukuba abuye eze ekhaya. Kwaba nemizwa yokungaqinisekiseki ngokubuya azijwayeze naleli lizwe okwabonakala kuMantra Modes ngowe-1991, eqopha okokuqala namaciko aseNingizimu Afrika kusekela ngowe-1976 kanye nakuKnysna Blue ngowe-1993. Kungeke kwalibaleka ukudlala kwakhe kugcotshwa uMandela ngowe-1994.

U-Abdullah Ibrahim ubelokhu eyingxenye yamadokhumentari amaningi: isibonelo engqayini yeBBC kaChris Austin ngowe-1986 BBC ethi A Brother with Perfect Timing, naku-A Struggle for Love kaCiro Cappellari ngowezi-2 004. Uqambe amaculo amaningi engqayi kubalwa neyaphumelela yeClaire Denis’s Chocolate yowe-1988, kanye neyeNo Fear, No Die yowe-1990 kubalwa neye Tilai ka-Idrissa Ouedraogo yangowe-1990, futhi waba yingxenye ye-Amandla: A Revolution in Four-Part Harmony yangowezi-2002.

Scroll To Top