Now Reading
URamaphosa utuse iqhaza labesifazane
Dark Light

URamaphosa utuse iqhaza labesifazane

UMengameli uMnu uCyril Ramaphosa utuse iqhaza labantu besifazane empini yenkululeko lakuleli.

Ethula inkulumo yakhe ngosuku lwabesifazane namhlanje, uRamaphosa uthe inkululeko yakuleli yayingeke iphumelele ngaphandle kweqhaza lembokodo.

“Njengoba namhlanje sigubha usuku lwabesifazane, ngifisa ukwethulela isigqoko yonke imbokodo eyabamba iqhaza enkululekweni yakuleli, abantu besifazane babeka impilo yabo engcupheni bamasha ePitoli bephikisana nomthetho wokuphathwa kodompasi ngo-1956,” kusho uRamaphosa.

Unxuse isizukulwane sabesifazane samanje ukuba sisike iphethini esizukulwaneni sesibhuda esalwela inkululeko.

URamaphosa uthe njengoHulumeni benza konke okusemandleni abo ukuba bavale igebe phakathi kwabesilisa nabesifazane.

Uthe bafisa abesifazane ukuba nabo bathole amathuba alinganayo nabesilisa kuyo yonke imikhakha.

Ethula inkulumo yakhe, uNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu uSihle Zikalala uthe iqhaza elabanjwa imbokodo eyamasha ePitoli ngo-1956, akumele ilibaleke.

UZikalala uthe kubuhlungu ukuthi abantu besifazane kulesi sikhathi samanje baphila ngaphansi kokuhlukunyezwa nokubulawa ngabantu besilisa okuyibona okumele ngabe bayabavikela.

See Also

“INingizimu Afrika izwe elinezinga eliphezulu lokuhlukumeza, kumele lokho sikuvume ngaphandle kokwesaba, udlame olubhekiswe kwabesifazane luyisilonda esimbi esizweni sethu,” kusho uZikalala.

Uthe amakhaya esikhundleni sokuba abe yindawo yokuthula noxolo kodwa asephenduke izindawo zezigameko lapho abesifazane beshaywa, bedlwengulwa baphinde babulawe ezikhathini eziningi yilabo abasuke bethandaba nabo.

UZikalala unxuse amadoda ukuba ayeke umkhuba wokuhlukumeza abesifazane.

Uphinde wakhala ngesihlava sokuthwala kwamantombazane amancane ngabesilisa. “Umkhuba akumele usetshenziswe ukumbambatha ubugebengu,” kusho uZikalala, wengeza ngokuthi anxuse umphakathi ukuba ubakhiphe inyumbazane emphakathini abantu abahlukumeza abesifazane.

Scroll To Top