Now Reading
Basazitapela inyama eHammarsdale
Dark Light

Basazitapela inyama eHammarsdale

Nakuba imibhikisho enodlame nokutatshwa kokudla nezimpahla sekwehlile ezindaweni eziningi kodwa eMpumalanga eHammarsdale lo mkhuba ubonakala usaqhubeka.

Iyodwa manje indawo okusatatshwa kuwona eHammarsdale eseSequence lapho kugcinwa khona lonke uhlobo lwenyama luhanjiswe ezitolo ezahlukene lapha eNingizimu Afrika.

Indawo iSequence Logistics Warehouse okugcinwa kuyo inyama eMpumalanga

Okuqaphelekayo ukuthi iningi labantu abasathatha inyama kule nkampani akubona abaseHammarsdale lokho kufakazelwa ngisho nayizinombolo zezimoto abahamba ngazo.

Kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi abantu baseHammarsdale nabo bayitapa inyama kulenkampani ngeledlule baze bayishisa kwafika abanikazi bayo inkampani bafike batshela umphakathi ukuthi awusale usuyithatha yonke inyama nokwenze ukuthi kutheleke nabantu bakwezinye izindawo.

Kwenzeka lokhu nje, le nkampani igadwe ngamaphoyisa namasosha.

Emgwaqeni omkhulu ongenela eHammarsdale sekuhlale kunesiminyaminya sezimoto ekuseni nantambama njengoba kugcele abantu abazotapa inyama eSequence.

NgoMsumbuluko nangoLwesibili inyama yaseSequence ibisiqala ukunuka kungathi isiyonakala njengoba iphunga bese lizwakala ngisho udlula emgwaqeni oseduze nale nkampani kodwa yize kunjalo abantu basaqhubeka nokuyithatha.

Omunye wabantu abalanyelwe elaboHlanga uMnu Zakhele Ngcongo waseMbumbulu uthe bezwe ukuthi zimbiwe yinsele ngenyama  eSequence.

“Sezwa kuthiwa abanikazi benkampani bathe abantu abazithathele inyama ebisisele nathi sasukumela phezulu sizozitapela,” kusho uNgcongo.

See Also

Uthe namanje inyama isagcwele ngaphakathi kwiziqandisi kule nkampani.

UNksz Sizakele Mbatha waseMlazi uthe umphakathi ngeke uyiqede inyama yaseSequence ngendlela eningi ngayo.

“Kusanenqwaba yenyama okungakafikwa kuwona, ingxenye encane kakhulu inyama esathathwe umphakathi,” kusho uNksz Mbatha.

Njengoba abantu besamatasa nokuzitapela inyama, abaphathi benkampani nabo bayaqhubeka nokuhlanza indawo yabo njengoba belungiselela ukuthi baphinde baqhubeke nomsebenzi.

Scroll To Top