Now Reading
AbasePalestine sebeyawuphika uHulumeni kaMahmoud Abbas
Dark Light

AbasePalestine sebeyawuphika uHulumeni kaMahmoud Abbas

Seziyisikhombisa izinsuku kubhikishwa ePalestine. Le mibhikisho ibhekiswe ebuholini bakuleli lizwe obuzinze eWest Bank iPalestine Authority (PA) noMengameli uMahmoud Abbas. Laba babhikishi bahlanganela edolobheni iRamallah okuyilapho buzinze khona ubuholi iPA. Imbangela yale mibhikisho ukufa kwesishoshovu uNizar Banat obengumgxeki omkhulu wePA no-Abbas.

UBanat kubikwa ukuthi ufele esitokisini samaphoyisa ngaphansi kwezimo ezingakadalulwa, kanti kubikwa nokuthi ufe emuva kwamahora ambalwa eboshiwe. Ngokusho komndeni kaBanat, amaphoyisa angama-20 aqala ngokumshaya ngaphambi kokumbopha okusolakala sengathi yikho lokhu kushawa okuholele ekufeni kwakhe.

Ababhikishi babephethe amafulegi asePalestine nezingqwembe ezinobuso bukaBanat futhi becela nokuthi uMengameli u-Abbas oneminyaka engama-85 ashenxe kulesi sikhundla. Ukuthi kungani amaphoyisa ekhethe ukubopha uBanat futhi ethunywe ngubani kodwa okusolekayo ngukuthi umbuso ubusukhathele izinkulumo zakhe ezinokugxeka nokuhlambalaza.
Bakhona okungabagculisanga ukubhikishelwa kokushenxa kuka-Abbas. NgoLwesithathu kukhona ababhikishele ukweseka loMengameli. Ngenxa yokwehlukana kwemibono nokukhuphuka kwemimoya zibe sezitholana phezulu lezizinhlaka kwajikijelwana ngamatshe kwabanye yabambana ngezihluthu.

Umbutho wezokuvikela wakuleli lizwe uzamile ukuwunqanda lombikisho ngokudubula ababhikishi ngesisi esikhalisa unyembezi. Lokhu kungenelela kombutho wezokuvikela kube impumelelo ngoLwesithathu kodwa kuthe izolo yaqala phansi okubonisa ngokusobala ukuthi inkulu intukuthela kulokhu ababhikishi abakubiza ngokuthungwa umlomo. NgoLwesine, ababhikishi babebase imililo, bavala imigwaqo enkabeni yedolobha base behilizisana namaphoyisa odlame eRamallah.

AbasePalestine baphinde bacula bephikisana nePA ngoLwesihlanu emngcwabeni kaBanat eHebron kanti oshayasibhamu abafake izifihla ubuso badubula emoyeni. Amakhulu abuye ahlangana no-Abbas ngemuva kwemithandazo yangoLwesihlanu e-Al-Aqsa Mosque eJerusalema. Kuqubuka lemibhikisho nje kuvele bekukukhulu ukungathembani phakathi kwabasePalestine nohulumeni wePA.

Kule mibhikisho ababhikishi bayibeka obala imizwa yabo ngalobu buholi ababubiza ngosonkontileka we-Israel. Lo Hulumeni usolwa ngokuthambela kakhulu i-Israel okuze kuba manje usaqhubeka nokugwamanda umhlaba kwezinye izingxenye zeWest Bank. Oziqhenya ngakho lo Hulumeni ukungasebenzisi izindlela zodlame ukuxazulula izinkinga zepolitiki, kanti sekubonakala sekuyikho kanye lokhu okucasula abaningi ePalestine. IPA ilawula izingxenye eziseWest Bank ezake zalawulwa i-Israel, kanti iqembu layo eliphikisayo iHamas lilawula iGaza Strip okusukela kowezi-2007.

See Also

IPA iyisigungu sokubusa ePalestine olwesekwa i-United Nations (UN) kanti kwasona lesisigungu silawulwa iqembi iFatah. Ngowezi-2006 iPA yahlubukwa iHamas eyakhetha ukuzinza eGaza Strip. Kamuva nje idumela leHamas libonakala selisabalala nakhona eWest Bank njengoba ngoNhlaba yatholana phezulu nombutho wezokuvikela e-Israel okuyimpi eyaphela ngomaluju ovela kuzona zombili izinhlaka.

IHamas yathola amandla kulempi njengoba nakuba inkakwe i-Israel ne-Egypt kodwa iyakwazi ukumelana nempi ingahlehli. Isisulu esikhulu kulempi, ngaphandle kwabafa nabakhubazeka, kwaba ngobenguNdunankulu e-Israel uBenjamin Netanyahu owehlulekile ukuqapha ukuthi abantu bakwa-Israel abasakuthakaseli ukulwa nabasePalestine njengakuqala. Isikhuni ssabuya nomkhwezeli kuNetanyahu ngesikhathi izitha zisebenzisa intukuthela ngalempi ukuqoqana esekuholele ekutheni zili-13 kufungiswe uhulumeni omusha esobuNdunankulu sithathwe nguNaftali Bennett.

Esinye isisulu salempi kubonakale kuyiyo iPA njengoba yakhetha ukusonga izandla kulempi okwabe sekuthathwa njengokuyenza inkinga yaseGaza Strip lempi ekubeni yaqala ngombango wempumalanga yeJerusalem i-Israel esiyigwamanda. Abagxeki baka-Abbas, owakhethwa ihlandla

Scroll To Top