Now Reading
Isiphiwo sakhe satshala ithemba lenkululeko ezayo
Dark Light

Isiphiwo sakhe satshala ithemba lenkululeko ezayo

Yize kwabe kungeyona inhloso yabenzi kepha ingcindezelo yaboHlanga yakhiqiza izinto namakhono ehlukene. Ngaphandle kwezifundiswa, osopolitiki, osomabhizinisi nosozimboni lapha kwaqhamuka namaciko ahlonishwayo. Elinye lawo nguMzwakhe Mbuli – IMbongi YaBantu. Lenyoni ende yakwabo yaba sematheni ngenzikhathi ezinzima, igama layo likhulunywa ngabacindezelwa nabacindezeli ngokufanayo.

Kubacindezeli wabe ‘engushevu’ ovukuza aboHlanga kanjalo nokubanika ithemba ezikhathini ezinzima. Lokhu ekwenza ngobuciko bakhe bokunkondloza. Lokhu kwamubangela amazinyo abushelelezi njengoba umbuso wobandlululo wenza konke ukumyundele emphakathini kokunye unqinde nokusatshalaliswa komsebenzi wakhe.

Ngakolunye uhlangothi kwaboHlanga, uMbuli wabe engumalamulela ngoba ngobuciko bakhe wabe esabalalisa ivangeli lokuthi kayihlome ingapheli amandla eyabacindezelwa. Ukunkondloza kwakhe kwakuzwakala kuwo wonke amalokishi nasezindaweni zaboHlanga. Wayeba linoni emibuthanweni eminingi ezweni. Phakathi kwamacwecwe awaqhulula yi-Change is Pain (1986), i-Unbroken Spirit (1989), iResistance in Defence (1992), i-Afrika (1993), Izigi (1995) iKwaZulu-Natal (1999), iMbulism (2005), iThunder-Ladum’izulu (2008) nezinye.

See Also

Akukho ukungabaza ukuthi ezinkingeni izwe nezobuciko okubhekene nakho, izwi leMbongi Yabantu sisadingeka ukusinika ithemba lokunye okuzayo.

Scroll To Top