Now Reading
Baningi abakhalayo kunqamuka isibonelelo sokhuvethe
Dark Light

Baningi abakhalayo kunqamuka isibonelelo sokhuvethe

Ngenkathi uHulumeni umemezela imvalelwakhaya ngoNdasa nyakenye ezinye zezinto owawunconywa ngazo amaqhingasu owawufika nawo ayezolekelela abantu ikakhulukazi labo ababezothikanyezwa yisimo izwe elase lingaphansi kwaso. 

Ezinye zezixazululo uHulumeni owaqhamuka nazo ukwelekelela abangasebenzi ngesibonelelo sama-R350 ngenyanga. ISouth African Social Security Agency (SASSA) ikhiphe isitatimende yathi azisekho izicelo ezintsha ezisazokwamukelwa kepha labo abese bebhalisile basazoqhubeka bayithole imali yabo. 

Kuliqiniso ukuthi le mali ibiyisula ngempela imilomo kweminye imizi, kodwa njengamanje sekunzima kakhulu njengoba isivalwa. 

ElaboHlanga lihambele iposi laseMgungundlovu ukuthola umuzwa wabebeyohola le mali okokugcina. 

UMnu uPhelelani Thabethe uthe: “Mina ngiphelezele engimumele umugqa usayothenga okuya ngasethunjini, kodwa ngakolwami uhlangothi kunzima ngoba anginawo umazisi ngakho angikaze vele ngiyithole le mali. Ukuvaleka kwayo ngikubona kuzoba inkinga ngoba abantu abaningi balahlekelwe imsebenzi ngenxa yesinqumo sikaHulumeni sokuvala izwe. Kwayimina lo engimumele umfowethu futhi ubekuthenga ukudla ngale mali incane injalo. Mina ngiziphilisa ngokumba imigodi yezindlu zangasese kanye neminye imsebenzi kodwa ngiyabona ukuthi abantu bashayekile namatoho awasaveli njengoba kade kuvame ukuba kuvele ngakhona.”

UNks uNelisiwe Ngcobo uthe: “Angiboni sizothikamezeka kangako mhlawumbe ukuthi bayivale kuzonciphisa nezikweletu kuHulumeni. Ngikusho ngoba le mali siyayilinda ize ikhule lokhu kusho ukuthi besingayisebenzisi kangako ngiyazi ukuthi mina ngizothola imali engaphezu kwenkulungwane. Futhi sibaningi esinalo mkhuba.” 

See Also

UNkk uBuyisile Buthelezi yena uthe: “Kunzima mina kwami sithenga ukudla ngokuyihlanganisa nebiholwa abafana bami ababili okusho ukuthi bekuba i-R1050 sikwazi ukuthenga ukudla. Manje ngiyabona ukuthi kuzomele ngibavumele ukuthi baye erenki bayoba abasizi babashayeli ngoba ngabanqanda bekuphakamisa lokho ngoba nginqena imigilingwane abazohlangabezana nayo nabazoyibona futhi bayifunde erenki, izingane awuzazi azifani ezinye ziheheka kalula, kodwa manje ngiyabona ukuthi sekuyabaphoqa.”

Omunye okunguMnu uQoqokwakhe Mkhize uthe: “Lapha ngimele umzukulu wami, balokhu beziqhenya lapha. Imali kaHulumeni iyadliwa. Lezi zingane kumele siqinisekise ukuthi ziyakuthokozela ezikunikwayo, zifika nezizathu ezingekho zithi kuyagcwala kukephi lapho okungagcwali khona uma kunento yamahhala, noma ingoba bayibona incane le yabo bayiqhathanisa neyethu.”

UMnu uCelukwanda Dladla uthe: “Mina bengingasebenzi, ngakho ukuvaleka kwayo ngizobuyela kulokho engikujwayele, ngenhlanhla akekho ekhaya engingathi ulahlekelwe umsebenzi okwabo ukuthi baqhubeke bangixhase ngalokhu abebekade bengixhasa ngakho.”

Scroll To Top