Now Reading
Babili abagunyazelwe ukuphonsela u-Assad inselelo okhethweni oluzayo
Dark Light

Babili abagunyazelwe ukuphonsela u-Assad inselelo okhethweni oluzayo

INkantolo YoMthethosisekelo eSyria isigunyaze ababili ukuthi baphonsele uBashar al-Assad inselelo okhethweni oluzoba zingama-26 kule nyanga. INkantolo ihlunge kwabangama-51 abebefake izicelo zokungenela ukhetho. Lesi sinqumo iNkantolo isikhiphe ngoMsombuluko lapho khona besekunokukhathazeka ukuthi kuqala inyanga yokhetho kodwa akekho ogunyazelwe ukulungenela. 

Laba abagunyaziwe ngu-Abdullah Salloum Abdullah noMahmoud Ahmad Marie. Kulaba abangama-51 abebefake izicelo bebeyisikhombisa abesifazane obekungaba yingqophamlando ukube bagunyaziwe. Izincomo zalaba abafake izicelo zazisuka eSishayamthetho. Lolu khetho luzobe lungolwesibili kusukela ngowezi-2011 ngesikhathi leli lizwe lihlaselwa ukuqubuka kwamavukelambuso okuze kube yimanje alikabi nakho ukuthula. 

Ngokusho kukaMohamad Jihad Lahham onguMengameli weNkantolo YoMthethosisekelo, laba abangagunyazwanga bahlulekile ukulandela imigomo efanele. Kodwa, bonke abangagunyazwanga banikiwe ithuba lokusiphonsela inselelo isinqumo seNkantolo zingakapheli izinsuku ezintathu. Zingama-26 enyangeni eyedlule inhlangano iSyrian Network for Human Rights icele i-United Nations (UN) ukuthi ingaluvumeli lolu khetho ukuthi lube khona ibalula ukuthi luvele liyindlela ka-Assad yokukhohlisa umhlaba kube sengathi uselandela inqubo yentando yeningi. Okhethweni lwangowezi-2014 u-Assad wanqoba ngamavoti angama-90% kanti nakulokhu kulindeleke ukuthi azidlele amahlanga. 

Leli kuzobe kuyihlandla lakhe lesine kwesobuMengameli kanti ngokweminyaka kuzobe kungowama-21 selokhu angena ngowezi-2000. U-Assad wathatha izintambo zombuso emuva kokufa kukayise owayesebuse kuleli lizwe iminyaka engama-30. Ingcindezi yamazwe omhlaba leli lizwe laqala ukwamukela ipolitiki yezimbangi ngowezi-2014. Ngaphambi kwalokhu lalungekho ukhetho kodwa kubuswa ngokuzalana njengoba naye u-Assad angena kulesi sikhundla kuyifa alishiyelwa uyise uHafez al-Assad. 

Okunakekayo ukuthi mancane amathuba okuthi amazwe omhlaba alwamukele lolu khetho. Ngokwesixazululo nesincomo se-UN eSyria, bekumele kube khona uMthethosisekelo omusha kuleli lizwe ozovunwa i-UN. Emuva kwalokhu i-UN kumele kube yiyo ebhekelela ukuthi ukhetho luhamba ngendlela. Zonke lezi zinguquko azikenzeki kanti kuyagqama ukuthi akwenzeki nje yingoba iRussia ne-Iran abafuni zenzeke. NgoNdasa uHulumeni kaJoseph Biden Jr e-United States of America (USA) wathi angeke uluthathe njengolusemthethweni lolu khetho ngoba mancane amathuba okuthi kube ngolunobulungiswa nolukhululekile. 

I-UN ivele isikuvezile ukuthi iSyria yehlulekile ukulandela izixazululo zayo okungakho ingathembisi ukuthi izoluqapha lolu khetho. Ezinyangeni ezedlule u-Assad ubonakale ezama ukugculisa i-UN ngenye indlela njengoba uHulumeni wakhe usemkhankasweni wokuvuselela izakhiwo ezalimala kuliwa, ukhuphula amaholo ezisebenzi, ukukhulula ababoshelwa ukuvukela umbuso uphinde uthambise isandla nakubabhikishi. 

Kamuva isimo sibonakala sibangconywana kuleli lizwe ikakhulukazi kwezokuthula nezenhlalakahle ikakhulukazi ngoba ngoNhlolanja kubuye kwaqubuka iqembu lophumasilwe i-Islamic State of Iraq and The Levant (ISIL) ebesekuyiminyaka labaleka kuleli lizwe. 

See Also

Umbango phakathi kuka-Assad ne-UN ukuthi ubona sengathi le nhlangano izama ukumephuca amandla isinyenyela. Izimbangi zika-Assad eSyria zinombono wokuthi konke lokhu okusha asekwenza okubonakala kukuhle kuhlomulisa abangani bakhe ikakhulukazi uhlelo lwezikweletu ezingenantela. 

NgeSonto u-Assad ukhiphe ushwele kuzigilamkhuba ezinamacala amancane afana nokweba, ukulimaza impahla nokubhikisha ngokungemthetho. Akulindelekile ukuthi u-Assad athobele igcindezi ye-UN ekubhalweni kabusha uMthethosisekelo ngoba amazwe aphila ngomusa wawo iRussia, iTurkey ne-Iran abakufuni lokho kwazise nabo bangaphansi kwengcindezi efanayo. 

Lolu khetho luzonikeza isithombe ku-UN ukuthi leli lizwe liwelela ngakuluphi uhlangothi. 

Scroll To Top