Now Reading
Kulokhu asisebenzise ilungelo lokujezisa nelokuklomelisa
Dark Light

Kulokhu asisebenzise ilungelo lokujezisa nelokuklomelisa

Imiphakathi isinikwe amandla amangalisayo okuzibangula iva njengoba ikhansela selaphenduka unkulunkulwana nje endaweni


Useziqhathile umfo kaRamaphosa. Usewumemezele umgangela osekulindiwe zimbangi. Lokhu kwenzeke ngokusemthethweni ngesikhathi ememezela ukuthi ukhetho loHulumeni Bendawo luzoba nonyaka ngoMfumfu. Yize bekulindelekile njengoba eke waphunyuka ngesikhathi esemkhankasweni elokishini iMpumalanga KwaZulu-Natal, kulokhu njengoMengameli wezwe usekwenze kwasemthethweni futhi kwavala nokuqagela. Lokhu kuqagela bekudalwa wumuzwa wamanye amaqembu epolitiki aphikisayo nabenombono wokuthi ukhetho lolu kaluhlehle ngenxa yokhuvethe. Ngokwala maqembu ukuba khona komkhuhlane kuzokwenza wona angakwazi ukukhankasa ngokukhululeka. Nokho lokho bekunenkulumo njengoba bekuzosho ukuthi luhlehla nje kumele amakhansela lawa amanye angasafunwa muntu kawahlale. Nokuthi bekusho ukuthi kumele kuyoguqulwa umthetho noma kulandelwe inqubo ethize yomthetho ngoba ukuze abe-Independent Electoral Commission (IEC) bakwazi ukuhlehlisa uhetho kumele bakwenze belandela umthetho.

Kithi okumqoka nesicabanga ukuthi kumele kube mqoka nakubo abavoti yikuthi sekuvele ithuba lokuphefumula ngevoti. Nonyaka ngoMfumfu izakhamuzi zakuleli zizocosha ithuba lokukhetha nje zizobe zinethuba lokuklomelisa kanye nokujezisa amaqembu nabaholi abathile abebe ngamakhansela. Imiphakathi isinikwe amandla amangalisayo okuzibangula iva njengoba ikhansela selaphenduka unkulunkulwana nje endaweni. Khona lapho kulezo zindawo lapho amakhansela enze kahle leli yithuba lokuthi aklonyeliswe, abuyiselwe aqhubeke nomsebenzi. Lokhu akuqali ngosuku lokuvota kepha kuqala ngokuthi sizibandakanye ohlelweni lokuvota. Kuqala ekutheni sihambe siyobhalisa ukuze sibe sohlwini. Singangcini lapho kepha sibe nolwazi ngalokho okwenzeka endaweni kanjalo nohlobo lwabantu nabaholi abavela endaweni. Funda nemiqulu yokhetho uhlukanise izinganekwano nalokho okungenzeka. Buza kubaholi abafuna ubavotele ngamakhono nezixazululo abeza nazo endaweni. Yiba yisakhamuzi esinolwazi ngokwenzeka endaweni ngoba lapha kupolitiki abantu bathola umholi obafanelayo, ukuvota nokungavoti kwakho kuyokhuza lokhu okukufanele ngakho ungakhali ngamuntu. Sewukhonjiwe-ke umgangele asenze njalo.

Scroll To Top