Now Reading
Isezinhlelweni zokwandisa isibalo sabamukelwayo i-USA
Dark Light

Isezinhlelweni zokwandisa isibalo sabamukelwayo i-USA

Izikhulu zase-USA ngeSonto zithe uMengameli uJoe Biden uzibophezele ekukhuphuleni izinga lokwamukelwa kwababaleki kulo nyaka njengamanje elimi kwabayizi-15 000.

Nokho okubonakalayo ukuthi lesi sibalo ngeke sifike kuleso leli lizwe elabe lisihlosile esiphindwe kane.

UBiden ongumholi weqembu iDemocratic Party, ngoLwesihlanu usayinde umyalelo ozokhawula ukwamukelwa kwababaleki kulo nyaka kube ngaphansi kwezi-150 000 okwakubekwe ngowayenguMengameli uDonald Trump.

Ukusayinda kukaBiden kubeke eceleni uhlelo lwakhe lokukhuphula isibalo sokwamukela ababaleki abayizi-62 500.

UNobhala wezwe u-Antony Blinken ekhuluma nabezindaba, uthe uBiden uzophinde abheke lolu daba lwababaleki kula masonto azayo, kepha “kuzoba nzima ukufika ezibalweni eziyizi-62 000  kulo nyaka”.

“Uzibophezele ngokuphelele ukwenza isiqiniseko sokuthi i-USA ayigcini nje ngokwamukela ababaleki kepha yandisa nesibalo sababaleki abavumelekayo kuleli lizwe. Uzibophezele kulokho futhi uzokwenza,” kusho uJake Sullivan (osesithombeni) onguMeluleki Wezokuphepha kaBiden kuzwelonke.

See Also

Njengoba kwanda ukugxekwa kwesinqumo sakhe, iWhite House ikhiphe isitatimende esithe uBiden uzobeka “isibalo sokugcina sababaleki abamukelwayo kuleli lizwe kulo nyaka  wezimali ngoNhlaba zili-15.”

Ukusayindwa kwalo myalelo kuthikameze kakhulu abamele ababaleki abafuna uMengameli ukuba aguqule ngokushesha izingqubomgomo zababaleki ezazibekwe nguTrump owayebeke lesi sibalo njengendlela yokunciphisa ukufuduka. Uhlelo lokwamukela ababaleki lwehlukile kolokukhoseliswa kwabafuduki. Ababaleki kumele bahlolwe ngenkathi besaphesheya bese bevunyelwa ukungena eMelika, ngokungafani abafuduki bafika emngceleni weMelika bacele ukukhoseliswa.  

Indlela engaphuthumi uMengameli enza ngayo ibonakala ihlobene nokukhathazeka ngokwamukela ababaleki abaningi ngesikhathi lapho amanani abafuduki abafika emngceleni we-USA neMexico siqhubeka nokwanda ezinyangeni ezedlule.

Scroll To Top