Now Reading
Usibize savuma, ubeyiNkosi yoHlanga!
Dark Light

Usibize savuma, ubeyiNkosi yoHlanga!

Selokhu kwathi nhlo iziNgonyama zangaphambilini zaziwa ngeminikelo ethize esizweni. Isibonelo iLembe lituswa ngokubumba isizwe, lihlanganise izizwe lenze isizwe, lihlanganise izinhlanga lenze uhlanga. Khona lapho lituswa ngokwakha umkhumbi kaZulu. 

ISILO besinokuthile okungashiwo ukuthi kuchaza isikhathi saso.  Sethulelwa isigqoko hhayi kuphela ngokwenza okungale komlando, kepha okukhulu wukuvuselela amasiko kaZulu siwenze angaxabani nesimanje. 

Ukusabalala kokugqokwa kwemvunulo kungakhonjwa kuso njengoba wonke umuntu ozigqajayo ngobuZulu bakhe useyayigqoka imvunulo yakhe kuthule umoya. 

UMkhosi WoMhlanga usuwaphenduka owawo wonke umuntu njengoba amatshitshi kaZulu aseke ashiyelane inkundla nawezinye izizwe. Konke lokhu kwenzeka ngempumelelo ngakho belu ukuthi iSILO sabe sinesandla esihle nendlela yokuwusabalalisa lo Mkhosi. 

Ngawo akusavuseleleki nje amasiko nefagugu kepha sekukhona nokwakheka komnotho ezindaweni zasemakhaya. Namhlanje ngenxa yeSILO lo Mkhosi awukho mbalambala nje kuphela ngenxa yezintombi kepha nezihambeli ezivela kuwo wonke amagumbi amane omhlaba.

See Also

Siyongena emlandweni njengomvikeli wawo amasiko lawa njengoba salwa kwaze kwasekugcineni ngesikhathi kukhona abathi akuphele ngoMhlanga kanye nemikhosi lapho kubanjwa khona inkuzi ngezandla. 

Nanamuhla abake bazama lokho basabitoza. Okunye okuyingqayizivele yindlela oMdala abekwazi ukusebenzisa ngayo imikhosi lena namasiko ekuthungeni imiyalezo eyakha isizwe kanye neqwashisa ngezinhlekelele ezifana nengculaza nokhuvethe

Scroll To Top