Now Reading
Ukhathazwa ukufa kwabantu ngezibhamu ezweni lakhe
Dark Light

Ukhathazwa ukufa kwabantu ngezibhamu ezweni lakhe

UMengameli uJoe Biden kuvela ukuthi uzokhipha imiyalelo kaHulumeni ukuzama ukubhekana nodlame lwezibhamu olusabalele kuyo yonke i-USA. 

Lokho kuqhamuka njengoba leli lizwe lisasibekelwe yifu elimnyama ngemuva kokudutshulwa kwabantu abaningi emasontweni adlule.

Uzobandakanya izinyathelo zokuqala zombuso zokunciphisa ukwanda kwalokho okubizwa ngokuthi “izibhamu eziyizipoki” noma izibhamu ezenziwe emakhaya ezingenazo izinombolo futhi ezivame ukusebenzisa ubuchwepheshe be-3D uma zenziwa. Ukudutshulwa kwabantu abaningi muva nje emadolobheni i-Atlanta, iGeorgia, iBoulder, kanye naseColorado, kushiye abantu abali-18 beshonile. Ukubulawa ngesibhamu kwabantu akusona isithombe esihle njengoba ngonyaka wezi-2020 kwavela ukuthi kwase kubulewe abantu abayizi-20 000. Usuzophela uNdasa kulo nyaka uMengameli uBiden uthe: “Sibheka ukuthi hlobo luni lwegunya enginalo maqondana nezikhali ezingeniswayo kuleli, nokuthi nginegunya yini noma cha kulezi zikhali ezenziwa ngemishini ye-3D ezingabhalisiwe njengezibhamu nhlobo. Kungaba nokukhanya-ke lapho.”

UBiden uzomemezela imithetho emisha yoMnyango Wezobulungiswa zingakapheli izinsuku ezingamashumi amathathu ukusiza ukwehlisa izibalo zezibhamu eziyizipoki ezingalandeleki. Bazokhipha imithetho ehlongozwayo eyenza kucace ukuthi amadivayisi athengiswa njengamaStabilising Brace aguqula izibhamu ezincane zibe ngezinkulu zibekwe ngaphansi komthetho iNational Firearms Act uma zibhaliswa.  

Ezinye izinyathelo zokwengeza kubalwa phakathi ukutshalwa kwezimali ekuvikeleni udlame lomphakathi kanye nomthetho kazwelonke ozosiza izifundazwe ukuthi zingasuswa kanjani izibhamu kubantu ababhekwa njengengozi emiphakathini yabo.

UNobhala Jikele wezintatheli eWhite House uJen Psaki uthe: “Ngicabanga ukuthi ukubona kubalulekile ukuthatha izinyathelo emikhondweni emibili njengoba kuke kwasho iPhini likaMengameli phambilini ukuthi lokho kuba nomthelela ohlala njalo ungajiki. Imiyalelo kaHulumeni iyithuluzi wonke umengameli aba nalo. Kukhona izingxoxo nokuhlaziywa kwamanje ngaphakathi kokuthi yiziphi izinyathelo ezingathathwa.”

See Also

Ukulawulwa kwezibhamu kusalokhu kuyinkinga enemibono ehlukene eMelika okuholela ekubeni khona kwezingqinamba emithethweni ehlongozwa yiCongress okubalwa phakathi imithetho yokuhlolwa kwemvelaphi yomuntu kanye nokuvala izintuba ezikhona ekuthengweni kwezibhamu. “Angidingi ukulinda omunye umzuzu, ngeke ngisaphatha elinye ihora, ukuthatha izinyathelo ezinengqondo ezizosindisa impilo yabantu esikhathini esizayo futhi zikhuthaze ozakwethu eWhite House kanye nakuSenate ukuba bathathe izinyathelo. Singazivimbela izikhali zokuhlasela kanye nomagazini abaphezulu kuleli zwe futhi,” kusho uPsaki.

Njengakuzo zonke izingqinamba eMelika, akukho okuhlukanisa phakathi izwe ukwedlula ubunikazi bezibhamu njengoba kunikezwe ilungelo lesibili lokuchibiyela livumela ukuphathwa kwezikhali nobunikazi bezibhamu.

Okhulumela iGun Control uShannon Watts uthe: “Udlame lwezibhamu luwubhubhane phakathi kolunye ubhubhane. Siyazi ukuthi izigidi ezingama-50 zezibhamu zase zidayisiwe ngonyaka odlule, eziningi zalezi zibhamu zadayiselwa abantu abahlala ezifundeni lapho kungekho ukuhlolwa kwabantu, ukufundela isibhamu kanye nemvume. Ngakho-ke ngesaba kakhulu ukuthi udlame lwezibhamu esilubonayo, hhayi nje ukudutshulwa kwabantu abaningi, kodwa udlame lwezibhamu lwansuku zonke olubonakala emiphakathini yethu lusazokwanda emasontweni nasezinyangeni ezizayo.”

Scroll To Top