Now Reading
INATO ne-Ukraine esivumelwaneni sokubeka iRussia endaweni yayo
Dark Light

INATO ne-Ukraine esivumelwaneni sokubeka iRussia endaweni yayo

NgoLwesibili I-United States of America (USA) neNorth Atlantic Treaty Organization (NATO) bazwakalise ukwesekwa kwabo i-Ukraine baphinde baxwayisa iRussia ukuthi uma iqhubeka nokugcina umbutho wayo wezempi emungceleni osempumalanga ne-Ukraine izohlangana nembibizane.

Komunye umhlangano phakathi kukaNobhalala Jikelele we-USA u-Antony Blinken neSikhulu Esiphezulu kuNATO uJens Stoltenberg (osesithombeni), bathe bakhathazekile ngochuku lweRussia njengoba lokhu ekwenzayo e-Ukraine selokhu yakugcina ngowezi-2014 ihlwitha leli lizwe isifunda iCrimea. 

UBlinken usole iRussia ngokuba nochuku olungenasidingo. UStoltenberg yena uthi lokhu okwenziwa iRussia akunabulungiswa, akuchazeki futhi kuyakhathaza. 

UNgqongqoshe Wezangaphandle e-Ukraine uDmytro Kuleba, uthe bayalwamukela usizo nokwesekwa abakuthola emazweni asentshonalanga waphinde wawanxenxa lawa mazwe ukuthi ayicacisele iRussia ukuthi uma iqhubeka nalolu chuku izohlangana nezimbila zithutha. 

Le nkulumo iqhamuka nje kunqamuke umaluju phakathi kombutho ofuna iCrimea ibe ngaphansi kweRussia nombutho wezempi e-Ukraine. Ibambene ngezihluthu phakathi kwalezi zinhlaka kubangwa ukugxambukela kweNATO embangweni we-Ukraine neRussia. 

NgoLwesibili iNATO ibinomhlangano oyisipesheni ne-Ukraine lapho khona uBlinken akubeke kwacaca ukuthi i-USA izokwenza konke ukuvikela isithunzi nokuzimela kwe-Ukraine. Kulinganiselwa ukuthi ayizi-41 000 amabutho empi aseRussia esemungceleni we-Ukraine osempumalanga kanti ayizi-42 000 aseCrimea. 

Kulindeleke ukuthi lezi zibalo zikhule njengoba sekungenelela iNATO nayo okulindeleke ukuthi ithumele owayo umbutho wempi ukuvikela i-Ukraine.

IRussia iziphendulela kuzinsolo zokuphehla udweshu ne-Ukraine ithe inelungelo lokuthumela umbutho wempi nanoma ikuphi lapho efuna uye khona inqobo uma konke lokhu kwenzeka ngaphakathi kwemingcele yayo. 

Iphinde yathi ngokwayo ukwazi iyona i-Ukraine enochuku njengoba ifuna ukuthola ubulungu beNATO ngayo. Leli lizwe likhiphe isitatimende esithi ukuziphatha kwe-Ukraine kubeka engcupheni ukuphepha kweRussia kanti leli lizwe angeke licabange kabili uma kumele lizivikele. 

See Also

Umyalezo leli lizwe elufuna uzwakale ukuthi angeke lalawulwa ukuthi lenzeni, kanjani ngaphakathi kwemingcele yalo kanti lisola sengathi i-Ukraine izimisele ngokulisebenzisa ukuze lithole ubulungu kuNATO. 

Nebala leli lizwe kumhlangano walo neNATO ngoLwesibili lisenzile lesi siphakamiso. 

Kulesi siphakamiso uStoltenberg ukugcizelele ukuthi kukumalungu ale nhlangano ukuthi athathe isinqumo ngokuthi ngubani ofanele ukunikezwa ubulungu. 

Ukuba yilungu leNATO kungaba yinto enkulu e-Ukraine ngoba kungabophezela amanye amalungu ukuthi uma leli lizwe libona lihlaselwa alilekelele. Nakuba iRussia ihlezi isolwa ngokuchukuluza leli lizwe kodwa kuyamangaza ukuthi kungani iNATO ihudula izinyawo ekwamukeleni leli lizwe njengelungu nakuba lokhu lafaka lesi sicelo ngowezi-2014. 

Scroll To Top