Now Reading
UNetanyahu nelinye ithuba lokusungula uHulumeni
Dark Light

UNetanyahu nelinye ithuba lokusungula uHulumeni

UMengameli wakwa-Israel uReuven Rivlin useqoke uBenjamin Netanyahu (osesithombeni) njengozokwakha uHulumeni omusha kuleli lizwe. NgoLwesibili lo Mengameli uthe akekho umholi othole amavoti anele ukuthi asungule uHulumeni omusha kodwa uqoka uNetanyahu ukuthi azame. 

Ukuqokwa kukaNetanyahu kulandele izincomo zamalungu eSishayamthetho amaningi athe abona kunguNetanyahu kuphela ongakwazi ukusungula uHulumeni omusha. Lokhu kwenzeka nje sekuphele amaviki amabili leli lizwe laba nokhetho lukazwelonke. Lolu bekuwukhetho lwesine eminyakeni emibili kuleli lizwe. Iqembu likaNetanyahu iLikud lazuza izihlalo ezingama-52 kulolu khetho kanti lalidinga ezingama-61 ukuze lingangeni kuHulumeni wokubambisana. Lokhu kuchaza ukuthi uNetanyahu kuzomele abambisane namanye amaqembu ukuze kwakheke uHulumeni. 

Kuzobe kuyihlandla lesithupha uNetanyahu eba nguNdunankulu kuleli lizwe kanti emuva kokubusa ihlandla elilodwa phakathi kowe-1996 kuya kowe-1999, wabuya ngowezi-2009 okuze kube imanje kubusa yena. Ekhuluma namalungu amasha eqembu lakhe esiShayamthetho wethembise ukukhipha i-Israel kulolu taku lokhetho olungapheli. 

Wethembise ukwakha uHulumeni onomgogodla kulokhu ongeke uhlale uhlale uhoshelane imikhonto bese uhlakazeka kuphoqe ukuthi izwe libuyele okhethweni. UNetanyahu uqokelwa kwesobuNdunankulu nje ulandelwa ichashaza lenkohlakalo kulandela ukumangalelwa ngonyaka owedlule ngokwamukela izipho kosomabhizinisi abazuza umsebenzi kuHulumeni. 

Okunye asolwa ngakho ukuhlomulisa ngenkontileka yezigidi umnikazi wenkampani yezindaba iBezeq Telecom uDavid Mizrahi khona ezombeka kahle ezindabeni aphinde avundulule amanyundululu ngezimbangi. 

UNetanyahu uyaziphika zonke lezi zinsolo uzibiza ngetulo lokumketula njengoba kusobala ukuthi ayikho enye indlela angaphuma ngayo kwesobuNdunankulu. Uthi kusobala ukuthi abanye babashushisi bayamzingela. 

Zingama-28 izinsuku asele nazo ukuthi azame ukusungula uHulumeni wokubambisana. Iqembu lokuqala angase abambisane nalo uNetanyahu iRaam okungelamaSulumane. 

Umholi waleli qembu uMansour Abbas uwuvulile umnyango wokuxoxisana noNetanyahu inqobo nje uma ethembisa ukubhekana nezinkinga ezibhekene namaSulumane kwa-Israel njengoba ecwaswa, ehlaselwa futhi encishwa namathuba omsebenzi. 

See Also

Kulindeleke ukubonakala ukuthi uNetanyahu uzoyimisa kanjani eyeqembu akade ayedlelana nalo iReligious Zionist Party eseliphumele obala ngenzondo yamaSulumane futhi laveza nokuthi angeke libe yingxenye kaHulumeni onamaSulumane. 

Iqembu iYamina eliholwa uNaftali Bennett selivele liziqalile izingxoxo noNetanyahu njengoba bebehlangene ngoLwesibili. 

Inkinga enkulu azobhekana nayo uNetanyahu ukuthi umholi weqembu i-Israel Resilience Party uBenny Gantz, ufunge wagomela ukuthi akasophinde asebenzisane naye ngoba ungugedleyihlekisa. 

Umholi weYesh Atid uYair Lapid, onentshisekela nogqozi lokususa uNetanyahu kwesobuNdunankulu ufuna ukusebenzisana nomholi weYamina bashintshane ngesobuNdunankulu okufiphabalisa amathuba kaNetanyahu. 

Scroll To Top