Now Reading
Uthishanhloko uhubhe unogada ngesibhamu kwaNdengezi
Dark Light

Uthishanhloko uhubhe unogada ngesibhamu kwaNdengezi

Unogada wesikole sakwaNdengezi usola uthishanhloko walesi sikole ngokumgijimisa ngesibhamu kulandela ukuphumela kwakhe obala ekhala ngokungaholelwa.

NgoNhlolanja nonyaka elaboHlanga lashicilela udaba lwezisebenzi zasesikoleni samabanga aphansi iBotate kwaNdengezi eziqashwe yisigungu sesikole ezazikhala ngothishanhloko ongaziholeli.

UMnu uMduduzi Buthulezi ongunogada owacela nokuthi igama lakhe lingagodlwa futhi onganqeni ukuphumela obala, utshele leli phephandaba ukuthi  emveni kokushicilelwa kwalolu daba wajahwa uthishanhloko uMnu uNgubo ngesibhamu.

UBhuthelezi uthe: “Emveni kokuba uthishanhloko wayesengixoshile ngokungekho emthethweni ufuna ngizosebenza ebusuku, ekubeni isigungu sesikole sithi ngiqashelwe ukusebenza emini. Ngale kwalokho useke wangijaha ngesibhamu emini. Ngimazisile ukuthi angeke ngikwazi ukusebenza ebusuku ngoba angiphephile kuyena uqobo. Lolu daba ngifisa lungapheleli emoyeni ngoba sengifisa uNgqongqoshe Wemfundo Eyisisekelo uNkk u-Angie Motshekga alwazi.” 

Uthe usedinga iHhovisi likaNgqongqoshe nje ingoba elikaMphathiswa Wezemfundo KwaZulu-Natal uKwazi Mshengu, lathumela uMhloli uNzama ongazixazululanga izinkinga ababhekene nazo. Uqhube wathi njengoba kuyimanje kukhethwa izigungu ezikoleni eBotate akubanjwa mihlangano. 

“Imali yami yomholo kaNhlolanja akangikhokhelile njengoba zingama-24 kuNdasa manje. UMhloli uNzama sengimbikelile kunezinkomba zokuthi ukhetha uhlangothi njengoba angitshela ukuthi sinothishanhloko sibanga umuntu wesifazane. Ngike ngimubuze ukuthi ngabe ozakwethu nabo babanga umuntu wesifazane njengoba bengaholi?” 

Ebuzwa ngokuphepha kwakhe njengoba kunalesi simo uButhelezi uthe: “Ngizimisele ukukhuluma anginandaba nalutho ngingama ngisho kuthelevishini ngingasifakile nesifonyo ngoba wenza izinto ngekhanda lakhe akabambisani nesigungu sesikole, okwempilo anginandaba.” 

Njengoba eveze ukuthi imihlangano yokukhetha isigungu sesikole ayihlali uthe umphakathi uyavungama uthi ulinde usuku lapho okuyothiwa sesiyakhethwa  bakumise. 

“Bafuna izincazelo ukuthi kungani uthishanhloko kanye nesigungu bengayibizi imihlangano yabazali iminyaka emibili nokuthi zisebenza kanjani izimali zesikole. Njengoba kuzoqala uMbasa ngeke uphele lesi sikole singavalwanga ngoba bayavungama abantu,” kusho uButhelezi. 

Uthe ngokubona kwakhe uthishanhloko ufuna ukumxosha kodwa unqandwa ukuthi akaqashiwe uyena kepha uqashwe isigungu sesikole. 

See Also

“Uke wazama ukungixosha izinyanga eziyisi-6, saya Enkantolo Yezisebenzi laqulwa icala ngalinqoba basayinda isheke lemali engangezi-R8000, elathatha isikhathi esingangenyanga ukuthi lishintsheke.” 

Ngenkathi iBAYEDE ishicilela lolu daba okokuqala, uButhelezi uthi uMhloli wayeyalele uthishanhloko ukuthi athathe ama-akhawunti asebhange ezisebenzi okuze kube yimanje akakakwenzi.

“Njengamanje akuze uNgqongqoshe azobona ukuthi esitatimendeni sasebhange saseBotate ikhona yini imali. Abake bagibele imoto yakhe bathi uphatha imvilophu enenyavunyavu yemali, ephethe nesibhamu. Lo mkhuba wakhe wokuphatha isibhamu esikoleni waziwa ngisho nayingane encane efunda eBotate akekho ongazi,” usho kanje. 

Imizamo yokuthola uthishanhloko uNgubo ibhuntshile, uthe uma ezwa ukuthi elaboHlanga elimthintayo waluvala ucingo njengasekuqaleni, uma ephinda ezanywa lube selukhala lodwa kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela. 

Okhulumela uMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal uMnu uKwazi Mthethwa, akatholakalanga ocingweni kanti kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engayiphendulanga imibuzo leli phephandaba ebelimuthumele yona.

Scroll To Top