Now Reading
Isakhulumisa eyokuziphatha kwamaphoyisa akuleli
Dark Light

Isakhulumisa eyokuziphatha kwamaphoyisa akuleli

nguSiyethaba Mhlongo

Kusuka ngesonto eledlule udaba lokubulawa ngesihluku, okusolwa amaphoyisa, kukaMnu uMthokozisi Ntumba lube wundaba mlonyeni. Uhlaka olwelusa ukuziphatha kwamaphoyisa i-Independent Police Investigative Directorate (IPID) ngoMsombuluko luqinisekisile ukuthi kuboshwe amaphoyisa amane kulandela ukuphenya ngokubulawa kukaNtumba. 

UNks uNdileka Cola okhulumela i-IPID echaza ukuthi kungani bebane ababoshiwe ngoba uyedwa owadubula uNtumba uthe: “Akusona kuphela isigameko sokubulawa kukaMnu uNtumba esenzekile emibhikishweni yabafundi kepha isona esihambe phambili. Kunabafundi abadutshuliwe balimala noma bengashonanga. Kube sekudala ukuba kuphenywe icala lokubulala, amacala amathathu okuzama ukubulala namane okuphazamisa umthetho. Amaphoyisa amane athweswe la macala.” 

Ngokwazi komphakathi kuvame ukuba icala eliphenywa i-IPID kuze kube ukuthi kukhona odlule emhlabeni ngesandla samaphoyisa, lokhu okwenzeka kuleli cala kudweba esinye isithombe ngokwanda kwesibalo salaba ababoshiwe. 

Ephawula ngalokhu uNks uCola uthe: “Amacala esiwaphenyayo, ilapho umuntu eshone esezandleni zamaphoyisa, ebulewe ngamaphoyisa, uma kunokukhononda ngokuthi iphoyisa likhiphele umuntu thizeni isibhamu, odlwengulwe iphoyisa kanye nenkohlakalo eyenziwe ngamaphoyisa eSouth African Police Services (SAPS) okanye akamasipala. Ukuthi emphakathini kuye kudume lapho kushone umuntu.”

Amaphoyisa aboshwe ngoMsombuluko avele phambi kweNkantolo yeMantshi eGoli ngoLwesithathu. Ephawula ukuthi banabo yini ubufakazi obanele obuze baholela ekutheni bathathe isinqumo sokuthi babophe uthe: “Ukuze siqale sibavalele kusuke kusho ukuthi sinobufakazi obuphathekayo ngoba uma siqeda ukwenza uphenyo lwethu ubufakazi esibutholayo sibedlulisela kumshushisi, bese esinikeza imvumo yokuba siqhubeke. Sinabantu abaningi esibatholile abazibonele sathola ulwazi oluningi nesidumbu sahlinzwa ukuthola imbangela yokufa eveze ukuthi ubulawe yini uMthokozisi. Izibhamu zamaphoyisa zahanjiswe ukuyohlolwa ukuthi isiphi esidubulile, ngani. Lonke lolo lwazi siluhlanganisile salusa kumshushisi wasinika imvumo yokuba sibabophe.” 

See Also

Abafundi basezikhungweni zemfundo ephakeme ngenkathi kuqhubeka icala bebebhikisha ngaphandle kweNkantolo. Njengoba siqhubeka isiteleka sabafundi usaqhubeka nomdonsiswano phakathi kwabafundi namaphoyisa. Eveza ukuthi kubabeka kuphi lokhu ngokomsebenzi wabo nokuqinisekisa ukuthi umsebenzi wawo amaphoyisa awenza ngendlela uNks uCola uthe: “Umsebenzi we-IPID ungena lapho iphoyisa lephule umthetho ngoba ngeke likwazi ukuziphenya. Ngeke sigxambukele ekusebenzeni kwawo kwansuku zonke uma nje engawephuli umthetho.” 

Imibhikisho yabafundi basemazingeni aphakeme iyaqhubeka. IseGoli kuphela lapho osekube nesigameko sokulimala kwabafundi ngenxa yemibhikisho. Izimfuno zabafundi azikakashintshi okuwukuthi kucishwe isikweletu sokufunda esidala esimi ezigidigidini ezili-R14  emanyuvesi angama-26 aseNingizimu Afrika.  

Scroll To Top