Now Reading
Izinhlangano zilusukumele olokufa kwentatheli uKhashoggi
Dark Light

Izinhlangano zilusukumele olokufa kwentatheli uKhashoggi

Selusenkantolo yaseGermany elokubulawa kwentatheli yaseSaudi Arabia uJamal Ahmad Khashoggi. Abafake amaphepha esimangalo izinhlangano ezingenzi nzuzo iReporters Without Borders (RSF) nePress Freedom Group. Lezi zinhlangano zikhomba iNkosana yaseSaudi Arabian uMohammed bin Salman kanye nabanye ozakwabo ngokusoconga le ntatheli. 

Ngaphezu kwaleli cala lezi zinhlangano ziphinde zisole le Nkosana ngokuzama ukulawula ukusebenza kwezintatheli kanye nokwehluleka ukuvikela ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Amaphepha afakwe enkantolo ngalezi zikhalo angamakhasi angama-500. Lawa maphepha afakwe enkantolo yezobulungiswa esedolobheni iKarlsruhe aphinde akhale ngokuboshwa ubuthaphuthaphu kwezintatheli ezinomlando wokuzwakalisa ukungenami ngokwenza kwendlu yoBukhosi ebusa eSaudi Arabia okubalwa kuzo nezintatheli ezingama-34 ezazilandela umkhondo wokubulawa kukaKhashoggi. 

Engqungqutheleni ebingoLwesibili, uNobhala Jikelele weRSF uChristophe Deloire uthe: “Lezi zintatheli ziyizisulu zokubulawa, ukuhlukunyezwa, ukudlwengulwa, ukuvunyiswa amacala ezingawazi kanye nokudingiswa.” Lokhu kumangala kufika nje e-United States of America (USA) bekusanda kuphuma umbiko ongagxiviziwe onuka iNkosana uSalman ngokukhipha umyalelo wokuthi akubulawe uKhashoggi ngoMfumfu wangowezi-2018. 

IRSF ikhethe ukuya enkantolo yaseGermany nje yingoba imithetho yakuleli lizwe igunyaza izinkantolo zakhona ukuthi ziqule amacala enziwe kwamanye amazwe uma ngabe kuthiwa awahlangani nhlobo naleli lizwe. 

UMqondisi wale nhlangano uChristian Mihr uthe: “Sicela umphenyi macala jikelele ukuthi asivulele umnyango wokuhlonza lesi simo ngenhloso yokuqala uphenyo olungaholela ekuboshweni kwezigilamkhuba.”

Ingoduso kaKhashoggi uHatice Cengiz ithi: “Nakuba iqiniso selivele kodwa lokhu akwanele. Umbulali akwazi ukuphunyuka kulokhu okungenjalo sizobona impinda.” 

Le ngoduso iphinde yathi nayo inabo ubufakazi obungalekelela uphenyo. NgoLwesibili ilungu leSishayamthetho e-USA uLlhan Omar lethule umthetho osazovivinywa wokunswinya iNkosana uSalman ekuthintekeni kwayo kule licala. 

Nakuba leli lungu liphuma eqenjini iDemocratic Party kodwa amanye amalungu aleliqembu awahambisani nalokhu. Ogqamayo kulokhu nguMengameli wase-USA uJoseph Biden Jr. 

Umkhulumeli wehhovisi likaBiden, uNed Price ebuzwa ngokungakhombisi ukuyinaka eyokunswinywa kukaSalman uphendule wathi: “Thina sisebenzela ukubuyisela ubudlelwano be-USA neSaudi Arabia esimweni esejwayelekile.” 

UKhashoggi wayeyintatheli eyazakhela igama ngokunganabukelisi izinkulumo uma ikhuluma ngokubuswa kweSaudi Arabia nepolitiki yaseMiddle East. 

Isikhathini eside ubenobudlelwano obuhle noBukhosi obubusa eSaudi Arabia njengoba ubephinde abe ngumeluleki kuHulumeni. Ngowezi-2017 kwabakhona abakubangayo nalo Hulumeni wabe eseyobhaca e-USA. Kusukela ngalesi sikhathi ubesebhalela iphephandaba iWashington Post lapho ayegxeka kakhulu ukuziphatha kweNkosana uSalman ikakhulukazi ekusebenziseni kwayo imali. 

Zingama-28 kuMfumfu kowezi-2018 le ntatheli yavakashela amahhovisi aseSaudi Arabia edolobheni laseTurkey i-Istanbul ukuyolanda amaphepha esehlukaniso nomkayo amshiya kuleli lizwe ukuze ezokwazi ukushada nengoduso yakhe uHatice. 

Kulawa mahhovisi ilapho agcinwa khona ukubonwa uKhashoggi. Ngaphezu kwamaviki amabili le ntatheli inyamalele iSaudi Arabia yayiluphika ulwazi lokunyamalala kwayo. INkosana uSalman yaze yathi ngolwazi lwayo le ntatheli yakuthola ekufunayo yahamba kulawa mahhovisi. 

Zingama-20 kuMfumfu kwashintsha ukukhuluma uHulumeni waseSaudi Arabia usuveza ukuthi le ntatheli yafela kuwo lawa mahhovisi emuva kokuklinywa. Zili-15 kuLwezi, uSekela Mehluleli uShalaan al-Shalaan wathi le ntatheli yabulawa ithimba elalithunyelwe ukuthi liyoxoxisana nayo ukuthi ibuyele ezweni layo okwaphetha ngokuhilizisana nokubulawa kwayo. 

See Also

Eqhubeka lo Mehluleli wathi abaphenyi bathole ukuthi emuva kwalokhu kuhilizisana uKhashoggi wacindezelwa phansi wajovwa ngesidakamizwa esamenza wagwiliza emhlanzweni wakhe wafa. Emuva kwalokho umzimba wakhe wahlahlelwa izicucu zanikwa abathize ukuthi bazilahle ngokwehlukana. Bahlanu abalivuma leli cala ngaphambi kwalo Mehluleli kodwa bakugcizelela ukuthi iNkosana uSalman imsulwa kulesi senzo. 

Konke lokhu kwenzeka nje le Nkosana izama ukuzichopha ingqakala ibuyele edumeleni langowezi-2017 lapho eyayithathwa njengomhlengi weSaudi Arabia umnotho wayo osubuthaka kulandela ukungenzi kahle kwemboni kawoyela okuyiyo eyinsika yaleli lizwe. 

Ngaphezu kokungenzi kahle kwale mboni, leli lizwe lisempini nomakhelwane iYemen kusukela ngoNdasa kowezi-2015. Kule mpi iNkosana uSalman isigxekwe kakhulu ngesandla sayo njengoNgqongqoshe Wezokuvikela. 

Nenhlangano yamazwe omhlaba i-United Nations (UN) ixwayise ngendlala edalwa yile mpi abaningi abathi kayinasidingo. Iningi ingcindezi ebhekene neNkosana uSalman kulandela ukukhonjwa ngomunwe ekufeni kukaKhashoggi izwe lakhe livele lingaphansi kwengcindezi yezomnotho kanti kwayona iNkosana isempini nabakwabo kubangwa ukubusa njengoba iNkosi uSalman bin Abdulaziz isindala kakhulu. 

Okulindeleke ukuthi kucace ukuthi ingcindezi ngabe izoyihlehlisa yini i-USA esinqumweni sayo sokuqinisa amaxhama neSaudi Arabia. 

Okunye, njengoba isiqale phansi le ndaba kulindeleke ukuthi iTurkey icacise ukuthi ithatha uhlangothi lokuzwelana neNkosana uSalman noma izongena ngenxeba kwazise uMengameli waleli lizwe uRecep Tayyip Erdoğan udinwe ukuthi lesi sigameko senzeke ezweni lakhe. 

Scroll To Top