Now Reading
IChina ichitha izinsolo zokuhlukunyezwa kwamalungelo esintu eXinjiang
Dark Light

IChina ichitha izinsolo zokuhlukunyezwa kwamalungelo esintu eXinjiang

IChina isizichithile izinsolo zokuthi kunomkhankaso wokuqeda abantu besizwe sama-Uyghur nabalandela inkolo yamaSulumane noma ukuhlukunyezwa kwamalungelo esintu abo esifundeni iXinjiang enyakatho ntshonalanga nezwe.

UNgqongqoshe Wezangaphandle eChina uWang Yi wethule inkulumo emhlanganweni wenhlangano yamalungelo esintu engaphansi kweNhlangano Yezizwe.

“IXinjiang ivikela inkululeko yayo yonke inkolo kuzo zonke izizwe zakhona ngokulandela umthetho. Akukaze kube khona lokho abakubiza ngokuqotha isizwe esithile, ukusetshenziswa kwabantu ngempoqo noma ukucindezelwa kwenkolo ethile eXinjiang,” kusho uWang.

Uphinde watshela lo mhlangano ukuthi lezi izinsolo ezivusa uhlevane ezikhandwe ngenxa yokungazilutho kanye nokucwasa.

Wengeze ngokuthi iXinjiang inamasonto (mosque) ayizi-24,000 lapho abantu bekhululeke khona ukukhonza ngendlela yabo.

Kusenjalo, amazwe amakhulu e-Europe afana neBritain neGermany kanye neTurkey azwakalise ukukhathazeka ngokuqhubeka eXinjiang benxusa ukuthi lubhekwe kabanzi lolu daba kuphinde kuvikelwe abantu bakhona.

UNgqongqoshe Wezangaphandle eBritain uDomanic Raab ugxeke akubize ngokuhlukunyezwa kwabantu, ukusetshenziswa ngempoqo kanye nokuvalwa inzalo kwabantu athe izinto ezenzeka ezingeni eliphezulu kubantu bama-Uyghur eXinjiang.

UWang uthe umnyango uvulelekile ukuthi inhlangano yamalungelo esintu ivakashele eXinjiang ukuyozibonela ngokwenzeka khona. “Abantu abavela emazweni ehlukene nasebevakashele eXinjiang balifundile iqiniso khona.  IChina iyamamukela ukhomishana wamalungelo esintu ukuthi avakashele eXinjiang,” kusho uWang.

Indlela okuphethwe ngayo abantu besizwe sama-Uyghur sesibe sematheni kule minyaka yakavuma, nalapho iChina isolwa khona amazweni ehlukene asentshonalanga kanye nezishoshovu zamalungelo esintu ngokuhlukumeza kanye nokugcina ezinkanjini abantu base-Xinjiang nabalandela inkolo yamaSulumane.

Nokho iBeijing izichitha lezi zinsolo, ithi into eqhubekayo kuleya ndawo umkhankaso wokulwisana nobushokobezi ngokuthi kufakwe labo abathintekayo ezinhlelweni zokuhlunyeleliswa izimilo kanye nokuqeqeshelwa amakhono.

Kuleli sonto, amazwe ehlukene aqhubekile nokugxeka iChina ngalokho abathi ukungaphathwa kahle kwabantu baseXinjiang.

IPhalamende laseCanada liphasise isiphakamiso, esingenasibopho nokho, esithi indlela abantu bama-Uyghur abaphethwe ngayo ifana nohlelo lokusishabalalisa lesi sizwe.  

Lesi siphakamiso kuhloswe ngaso ukufaka ingcindezi uNdunankulu waseCanada uJustin Trudeau ukuthi athathele iChina izinyathelo ezinqala.

Ukuchaza indlela okuphethwe ngayo ama-Uyghur njengohlelo lokubashabalalisa sekudale uqhekeko kosopolitiki eCanada, nalapho uTrudeau esezwakalise ukungahambisani nokusetshenziswa kwala magama ukuchaza isimo saseXinjiang.

UTrudeau uthe lawa ngamagama aqinile ukuthi angafane asetshenziswe kalula nje, ethi usazoxoxisana namanye amazwe akuG7 ngalolu daba.

Isivumelwano esamukelwa iNhlangano Yezizwe, sithi kuyicala ukuthatha izinyathelo ngenhloso yokushabalalisa abantu, okungenzeka kube isizwe, uhlanga, noma abantu benkolo ethile.

See Also

Konke lokhu kwenzeka nje ubudlelwano phakathi kwe-Ottawa neBeijing abubuhle emva kokuboshwa kwesikhulu senkampani yaseChina yezokuxhumana iHuawei.

Ngonyaka wezi-2018 iCanada yabopha isikhulu esiphezulu seHuawei uMeng Wenzhou emva kwesicelo somakhelwano i-USA ngoba ithi imfunela izinsolo zenkohlakalo nokukhwabanisa.

IChina nayo yabe isilandela ezithendeni zayo ibopha loyo owabe linxusa laseCanada uMichael Kovrig kanye nosomabhizinisi wakuleliya lizwe uMichael Spavor ibasola ngokwenza ubunhloli.

Ngenkathi uthatha izintambo, uHulumeni kaMengameli wase-USA uJoe Biden ukhethe ukuhambisana nalowo obenguMengameli uDonald Trump ngokuthi kunomkhankaso wokuqedwa kwabantu besizwe sama-Uyghur.

Kusenjalo, ngoMsombuluko, iChina ibambe ingqungquthela yamazwe ahlukene ngobuxhakaxhaka enhlokodolobha yaseXinjiang i-Urumqi ukuzama ukukhombisa impilo ephilwa abantu bakule ndawo.

Bebengaphezulu kwamakhulu amathathu abantu abebemenyiwe kulo mhlangano nabebemele amazwe alinganiselwa ema-80.

Ophethe uMnyango Wezangaphandle eqenjini elibusayo iCommunist Party of China, uSong Tao, uthe ukuveza isithombe sangempela sokuthula kanye nentuthuko eXinjiang kuzosiza ukuqeda amahlebezi ngalesi sifundazwe.

USong uthe impilo yabantu eXinjiang ibangcono mihla yonke, ngokunjalo abantu bajabulile, benza imali futhi baphila esimweni esiphephile.

Scroll To Top