Now Reading
Badliwe yinganono abathathu eDRC bendela koyisemkhulu
Dark Light

Badliwe yinganono abathathu eDRC bendela koyisemkhulu

I-Afrika yizwekazi elivunde kakhulu uma ukhuluma ngenhlabathi yakhona ngenxa yezitshalo eziphuma kulo kepha futhi ivunde kakhulu uma ukhuluma ngezimbiwa zendalo. Kepha i-Afrika isiyaziwa kabi njengezwekazi lezikhali lapho kuhlezi kunokuhlaselwa kwabantu abathize okungaba ingenxa yobuhlanga noma inkolo. 

Lokhu kuhlaselana ngezikhali kwaze kwaphoqwa ukuthi kube nohlelo lokuthuliswa kwezikhali ezwenikazi i“Silence the Guns” kepha nalo uhlelo ngisho luzama alukaphumeleli ekuthuliseni izikhali kuleli zwekazi elinomlando ongaka. Kuleli sonto lokhu kuhlaselwa kwabantu kuholele ekuphumeni kwemiphefumlo yababili abangebona abakuleli zwekazi okuqhubeka nokubeka isithombe esibi sezwekazi.

UNobhala Jikelele we-United Nations ( UN) u-Antonio Guterres, ugxeke ukuhlaselwa kwezimoto zeWorld Food Programme eduze nenhlokodolobha yesifunda iGoma, empumalanga yaleli lizwe. Kushone abantu abathathu ngenkathi kuhlaselwa lezi zimoto okubalwa kubo inxusa lase-Italy kuleli lizwe, unogada kanye nesikhulu seWFP.

Lesi sifunda esisempumalanga yaleli lizwe siseduze nomngcele waseRwanda futhi saziwa kakhulu ngokuhlasela kwamaqembu amabutho ahlomile.

UNgqongqoshe Wezangaphandle wase-Italy kanye nenhlangano yosizo engaphansi kweUN iWorld Food Programme bakuqinisekisile ukushona kwalaba abathathu ngemuva kokuthi abahlaseli bedubule imoto yabo emizamweni yabo yokubathumba.  Kushone inxusa uLuca Attanasio (osesithombeni), iphoyisa lase-Italy kanye nomshayeli weWFP. UNgqongqoshe Wezangaphandle wase-Italy uLuigi Di Maio ukhombisile ngaphambilini ukuthi izimo zokuhlaselwa ngesihluku kwalezi zimoto akwaziwa nokuthi akukho mzamo ongasetshenziswa ukuzama ukuveza ukuthi yini ngempela eyenzekile.

Isikhulu se-UN sikugxeke kakhulu ukuhlaselwa kwalezi zimoto saphinde sazwelana nemindeni yalaba abashonile ngesikhathi sokuhlaselwa, lokhu isikhulu sikwenze ngomlomo womkhulumeli waso uStephane Dujarric.

“UNobhala Jikelele ukugxeka ngakho konke ukuhlaselwa kwanamhlanje emsebenzini obuhlanganyelwe neWorld Food Programme (WFP) eKibumba, eduze neGoma. Lokhu kuhlaselwa kwenzizwe ngabantu abahlomile abangaziwa. Uzwakalisa ukuzwelana kwakhe okujulile nemindeni yalaba abashonile kanye noHulumeni wase-Italy nowaseCongo. Ubuye waveza ukuzwana kwakhe ngokuphelele nabalingani bethu iWFP kanye nethimba lonke lenhlangano yethu elikuleli zwe,” kusho uDujarric.

Imibiko ephuma kulesi sifunda iveza ukuthi izimoto zimiswe ngamadoda ahlomile kwabulawa ilungu leWFP  kwalandela imizamo yokuhambisa izimoto ehlathini okubonwe njengomzamo wokuthumba. Kepha ezombutho zakuleli zwe kanye abaqaphi bepaki, baphendulile badubula abahlaseli ngesikhathi sekubonakala ukuthi abahlaseli sebelidubulile inxusa kanye nonogada walo.

“UNobhala Jikelele ufuna uHulumeni waseDemocratic Republic of the Congo ukuba uphenye lesi senzo sesihluku ohlelweni lokubambisana ngaphansi kwe-UN kutholwe abanzi bobubi babhekane namacala abo. Uyakuqinisekisa ukuthi i-United Nations izoqhubeka nokweseka uHulumeni waseCongo kanye nezakhamuzi zawo emizamweni yokuletha uzinzo nokuthula empumalanga yaleli lizwe,” kusho umkhulumeli kaNobhala Jikelele weUnited Nations.  

See Also

Inhloko ye-United Nations ngaphansi kohlelo Lokuthula (UN Peace Operations) uJean Pierre LaCroix nayo iphawulile ngalolu daba lokuhlaselwa kwezimoto zeWFP

“Ngokusobala ngidlulisa amazwi enduduzo kuHulumeni waseItaly, kuWFP, kanye nakozakwethu abakuyo le nhlangano esisebenza nabu usuku nosuku eDemocratic Republic of Congo kanye namanye amazwe amaningi sisiza imiphakathi kanye nabantu uqobo. Kuzoba khona uphenyo lokho kusobala, futhi sizolweseka lolu phenyo thina, iMONUSCO  izoleseka uphenyo kusho uLaCroix.”

Abenzi bobubi abakaziwa kepha uNgqongqoshe Wezangaphandle wakuleli lizwe uMarie Ntumba usethembise uHulumeni wase-Italy ukuthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthola ukuthi ngobani abenzi balokhu.

Kepha ngemuva kwalesi sigameko uHulumeni wakuleli zwe usunxuse ukuthi amanxusa angaphandle akuleli lizwe awazise ngezindlela abazihambayo ngaphandle kwenhlokodolobha iKinshasa,. Kulo futhi leli sonto kuvele ukuthi umzimba wenxusa lase-Italy kanye nonogada walo usufikile edolobheni iRome uphethwe yindiza yezombutho.

Scroll To Top