Now Reading
Kukhona ababona okubi noma wenze kahle
Dark Light

Kukhona ababona okubi noma wenze kahle


Babongela uMosimane ngokuthola amadlelo aluhlaza


Ziyethusa izindaba zokushiya kukaMosimane ngoba izwe lonke belazi ukuthi usayine inkontileka entsha neSundowns. Gwiqiqi sesizwa ukuthi useshiye isigubhukane, amabombo uwabhekisa ezweni leNkosi uFaro wodumo lwaseBhayibhelini. Impela besithi usazoyibamba insimbi ishisa ePitoli ngoba isikhulu seqembu besizimisele ukuthi sizomholela inkece engaphezu kwesigidi ngenyanga. Nokho nakuba singasazi isizathunqangi esidale ukuthi ashiye phansi isigubhukane kepha sithi ndlelanhle futhi sithi halala mfo kaMosimane.  Ukuyoqeqesha iqembu elihlonishwayo e-Afrika i-Aly Ahly kuyinto enkulu kabi. Phela leli qembu linomlando omude wokunqoba izicoco zase-Afrika, kanti esikhathini esiningi yilona elinqoba izinkomishi namaligi aseGibhithe. Kuyacaca ukuthi leli qembu lama-Arabhu limthembise itshe lemali eyizigidi ngenyanga. Impela uzoba inkinsela yaseMgungudlovu okaMosimane. Ngimfisela inhlanhla njengoba eseyozakhela igama ebalazweni lezwekazi lethu. Uma ngizwa uPitso uzoba ngowokuqala ukuba ngumqeqeshi woHlanga ukulolonga e-Egypt aphinde abe ngowokuqala ongowase-Afrika oqhamuka ngaphandle kwe-Egypt ukuqeqesha i-Aly Ahly.  Kukodwa nje lokhu kuyingqophamlando engenakulibaleka empilweni kaPitso. Kuyajabulisa ukubona abaqeqeshi bengabadi abake bagijimela iBafana Bafana beqeqesha amaqembu akwamanye amazwe. Ngikhuluma nje uQuinton Fortune uqhoqhobele izintambo eqenjini lase-England iReading kanti uBrandley Carnel uqeqesha elase-USA. – nguSipho Mbatha

Ngibona ubuhlakani bukaDkt uMotsepe noPitso. Okokuqala uPitso wazi kahle ukuthi leli qembu liyaxoshana alilali endleleni kodwa phezu kwalokho wasayina kulo.  UPitso uyazi ukuthi uma limxosha uzophuma nesizumbulu semali ngokunqamula inkontileka yakhe. UPitso uyazi ukuthi uma exoshwa yileli qembu uzobuyela kuSundowns njengoRhulani. Phela uPitso uhambe ngezibusiso zikaDkt uMotsepe.  UDkt uMotsepe yena uzozuza ngokuthi uma uPitso ebuyela kuSundowns uzobe esenolwazi lokuthi leli qembu aya kulo lizenza kanjani izinto. Kumele sikhumbule phela ukuthi inhloso kaDkt uMotsepe ukuthi iSundowns ibe iqembu elikhulu e-Afrika kanti njengamanje iqembu elikhulu kuleli lizwekazi yilo leli qembu aya kulo uPitso. – nguMandla Mzobe

Isebenzile le ndoda, isibuyisile isithunzi sowoHlanga ekuqeqesheni. Sengathi izinto zingamlungela kwelikaFaro. – nguMlungu KaMangethe

Wenze kahle wahamba, sekuyiskhathi sokwenza okungakaze ngizwe kuthiwa kwenziwe umqeqeshi waseNingizimu Afrika. Lo mfo ingwenya engahlali emanzini, sekuyiskhathi senselelo entsha. – nguSbonga Hlophe Kangozane

Kuhle ukuhamba kusekuhle usathandwa. Akufuneki uhambe sekuthiwa uhamba nini. Simufisela okuhle kodwa umqeqeshi uMosimane. Asazi-ke kodwa ukuthi azomuhlonipha yini lama-Arab ase-Egypt. Badume ngokucwasa ngokobuzwe laba bantu. – nguNgcebo S. Mhlongo

Singabalandeli bamaSandawana simfisela okuhle usijabulisile kakhulu. Ngiyethemba nalo mnyango awuvulayo wokuyoqeqesha ngaphandle kweNingizimu Afrika uzovulekela nabanye. Cishe sekuyiso isikhathi sokuthi bavelele aboHlanga kwezokuqeqesha. – nguP Dennis Mdletshe


Basho okwehlukile ngempumelelo kaMosimane


Sizophumula nguye akeve esizonda thina Makhosi. Kade ngangibuza ukuthi uphuma nini lapha eNingizimu Afrika sibone ukuqina kokhakhayi kuye. Ngimfisela inhlanhla anginankinga naye sixabana uma esesikhomba ngenjumbane nangezinsolo zakhe ezingabambeki kulungile uyosimela e-Afrika sonke. Bengimfisela ukuba awelele phesheya kwezilwandle kepha akusenani. – nguVumani Masondo

Cha bayathandaza onondweba waze wahamba ubebaphethe kabi lo muntu, ubesatshwa ekhuluma kakhulu uma edliwe. Uxoshiwe sizwile vele bekumshubele washeshe wavalelisa. Utsheliwe ukuthi akahambe ingaze ivele kabi le nto. – nguThulani Chonco

Isitatimende esiphumile sithi kukhona abangase balahlekelwe umsebenzi ngendaba kaLangerman kusho umnikazi weqembu, nakhu-ke sesivuka nalezi zokuhamba kukaMosimane kodwa ake ngithule. – nguLucky Phakade

See Also

Liyashisa icala likaLangerman angithi bekusazonuka. Yingakho ayemanqikanqika ukusayina ekuqaleni kodwa ngeke alunge kubafowethu bamaSulumane. – nguMogadi Thula Mogadishu

Siyabonga ngokuthuthuka kwakhe kodwa sizophumula ukukhuluma kwakhe ake ayokhuluma kakhulu e-Egypt, siyabonga. – nguSophie Mantengu

Lesi yisona sikhathi lapho kuzovela khona ukuthi ayikho le nto kaPitso usetshenzelwe yimali. – nguKev Ncama

Yena bese kumfanele ukuhamba, usekwenze konke eNingizimu Afrika kodwa laba badlali abangaka abese bathengile uthini ngabo ngoba oMshishi vele uzobuya ezobalanda bona? – nguSticks Mnisi

Naye useyobizwa ngomakhenikha ngalena njengoba ebazisa kanjena ngapha abaqeqeshi bokufika eNingizimu Afrika. – nguZamile Nozulu

Scroll To Top