Now Reading
UMvelase uheqwe wahaqwa yisimo wacela usizo kuzwelonke
Dark Light

UMvelase uheqwe wahaqwa yisimo wacela usizo kuzwelonke

Wethuswe izinga eliphezulu lokubulawa kwabantu besifazane esifundeni iHarry Gwala eningizimu yeKwaZulu-Natal uNgqongqoshe oseHhovisi likaMengameli wakuleli, uMnu uJackson Mthembu.

UMthembu uhlangabezane nalezi zindaba ngesikhathi ehambele kulesi sifunda okokuqala njengesithunywa sentuthuko njengoba sekunohlelo olusha lokuthi ongqongqoshe bakazwelonke bahambele izifunda ngokohlelo lukaMengameli uCyril Ramaphosa lokusheshisa intuthuko ezifundeni. 

Uhlangane nobuholi besifunda base belibangisa ezibhedlela zendawo iChrist the King ne-St Apolinaris eCentocow ukuyobheka isimo nezinhlelo zazo zokulwa nesifo esiwumbulalazwe ukhuvethe. 

Uphoqeleke ukuthi athinte kumakhalekhukhwini uNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi uNkk uLindiwe Zulu ukuthi angenelele ezinhlelweni zesifunda ukuthi kusheshiswe ukwakhiwa noma kunwetshwe ikhaya labantu ababhekene nezimo zokuhlukumezeka eliseCreighton ngaphansi koMkhandlu iDr Nkosazana Dlamini Zuma (NDZ) njengoba kubikwa ukuthi lincane futhi kalikwazi ukubhekana nezimo zokuhlukumezeka zabantu abangaphezulu kweshumi. 

Kuvele ukuthi imbangela yokuthi lihlale likhuphukile izinga lokubulawa kwabesifazane kuleya ndawo ukuthi kusenalabo abakholelwa kulokho abakubiza ngesiko lokuthwalwa kwabantu besifazane yingakho iningi lamanye amadoda endaweni esakholelwa ekutheni abesifazane abakwazi ukuphikisana nabesilisa.

Kuthiwa izigameko zokubulawa ngenhlamvu kwabesifazane zibikwa masonto onke abanye babulawa ngokuhlahlelwa ngocelemba ngenxa yesikhwele sabathandana nabo.  

IMeya yoMkhandlu uBuhlebezwe eXobho, uNkk uBathobile Ngubo, uthe sebeqale uhlelo lwezimashi oluzoqhubeka masonto onke kujikelezwe komasipala bonke besifunda lapho kuzoqinisekiswa ukuthi abesilisa nabo bayingxenye yazo. 

“Ezindaweni ezisemakhaya sesixhumene naMakhosi njengoba eJolivet isinohlelo esiluqalile Impunga Foundation lokuhlanganisa abesilisa ikakhulukazi labo abahluphayo endaweni ukuze banikezwe elinye ithuba lokuba semphakathini kube yibona abalwa nezigameko zobugebengu,” kusho iMeya uNgubo. 

Ithe ukuhlukunyezwa kwabesifazane yinkinga ebhekene nelakuleli njengoba noMengameli uRamaphosa ebone kufanele ukuthi kube seqhulwini ohlwini lwezinselelo ezibhekene nezwe.  

IMeya ithe endaweni yabo izinkinga eziningi zokudlwengulwa kwabesifazane zenzeka kakhulu ezindaweni eziyimikhukhu yingakho sebenohlelo. 

Kulokhu kuvele isigameko esenzeke ngoNhlangulana sokubulawa komhlengikazi yindoda yakhe okubikwa ukuthi yayimsola ngokushendeza nomunye wesilisa nalapho yafika endaweni okuwashwa kuyo izimoto yadedela inhlamvu. Kwesinye isigameko khona eCreighton owesifazane wahlahlelwa ngocelemba obethandana naye. 

USihlalo weNdlu Yabaholi BoMdabu KwaZulu-Natal  iNkosi, uPhathisizwe Chiliza, uthe kuhle ukuthi uHulumeni uyaqhubeka ngokusebenza ngokubambisana ukulwa nale mikhuba efana nalena kodwa kalingenziwa iphutha lapho abantu bezopendwa ngopende owodwa ngoba kuthiwa bangamadoda bayefana. 

See Also

Uthe asekhona amadoda angempela futhi nabo bayaqhubeka bengaMakhosi ukuba nezinhlelo zomphakathi zokufundisa izingane zisakhula ukuthi kusho ukuthini ukuba yindoda. 

“Siyazi ukuthi ukuba yindoda kakukona ukuba nentshebe nje kuphela ngoba intshebe iyakhula nasembuzini kodwa sikhanda amadoda angempela amadoda angaziboni ehlukile uma ehleli nabantu besifazane kodwa abone nje kukunye kufana futhi kungabantu abangafanele ukuthi bahlukunyezwe,” kusho iNkosi uChiliza. 

Ithe yingakho bengaMakhosi belokhu bememezela ukuthi azibuye emasisweni ngoba le nto yokuhlukunyezwa kwabesifazane yinto yesimanje manje. 

INkosi uChiliza iqhube yathi yingakho nezinyane leSILO uMtwana uNhlanganiso linohlelo Isibaya Samadoda lapho kwakhiwa khona amadoda ukuze azi ukuthi umuntu wesifazane akayena owokuxhashazwa kodwa kufanele ahlonishwe. 

UMthembu uthe ugculisekile ngokuhamba ngesivinini kwentuthuko esifundeni kodwa wathi ukwakhiwa kwezikhungo ezizobhekana nezinkinga zokuhlukunyezwa kwabesifazane yinto eseqhulwini.  

Scroll To Top