Now Reading
Bamsola ngokwenza inhlangano ikwakhe uDanny Jordaan
Dark Light

Bamsola ngokwenza inhlangano ikwakhe uDanny Jordaan

Kubukeka uMengameli weSouth Africa Football Association (SAFA) okuyinhlangano ephethe unobhutshuzwayo kuleli, uDkt uDanny Jordaan eseyiphendule eyakhe le nhlangano.

Okwenza kubukeke kanjalo ukuthi bonke abaphikisana naye bakhonjwa indlela abafike ngayo okanye bamiswe.

IBAYEDE ibheka okuhle nokubi okwenzeke ngaphansi kobuholi bukaJordaan kusukeka athatha izintambo kuMnu uKirsten Nematandani ngonyaka wezi-2013.

UMengameli uJordaan wake wabhekana necala lokunukubeza ngokocansi uJennifer Ferguson, lesi sigameko kuthiwa senzeka eminyakeni engama-27 edlule ePort Elizabeth. Lelo cala kwagcina kuphele kanjalo ngalo wena owabona amazolo ebona ilanga ekuseni.

Eminyakeni engemingaki edlule uJordaan walwa kanzima nePremier Soccer League (PSL) ngendaba yabaxhasi be-OUTsurance. Laba baxhasi kwathatha isikhathi eside ngaphambi kokuthi bathole inkontileka yokuxhasa onompempe. Ngonyaka wezi-2017 kwake kwaba nombango ophakathi kweSAFA neSouth Africa Football School Football Association (SASFA), okuyinhlangano ephethe ibhola lezikole kuleli.

Yize ziningi izigameko ezenze uJordaan waze waba iqaqa kubantu abaningi baze bamfune ephumile esikhundleni sobuMengameli, kodwa kukhona okube kuhle okwenzeke ebholeni lakuleli ngaphansi kobuholi bakhe.

Okuhle okwenzekile ukunyuka kwezinga emaqenjini esizwe. Iqembu labaneminyaka engaphansi kwengama-20, likwaze ukuthi lidlale iNdebe YoMhlaba kabili ngonyaka wezi-2017 eSouth Korea nangonyaka wezi-2019 ePoland.

Ngonyaka wezi-2018 iqembu lakuleli labesifazane lakwazi ukubalwa namanye adlala iNdebe YoMhlaba e-Uruguay.

Iqembu elingaphansi kwabaneminyaka engama-23 likwaze ukuthi linqobe ukuhlungela ukudlala ku-Olympics. Ngonyaka wezi-2016 ladlala eRio de Janeiro, eBrazil, nakulo nyaka belizoya eTokyo, eJapan, kodwa sekoze kube unyaka ozayo ngenxa yokhuvethe olumise izinto eziningi.

Iqembu labesifazane iBanyana Banyana liqophe umlando lingena okokuqala kweYoMhlaba ebibanjelwe eFrance nyakenye.

Yize kunjalo kodwa kuze yimanje kuyakhombisa ukuthi uJordaan, uma umthinte ubhozo uyayibona ofike ngayo okanye wehliswe kuleso sihlalo osuke ukusona ngaleso sikhathi.

Ekuqaleni kwesonto kuvele ukuthi lugcine selulanyulwa iNkantolo udaba lokuthi isigungu seNational Executive Committee (NEC) sigudluze ezikhundleni womabili amaphini kamengameli Jordan, okunguNkk uRia Ledwaba noMnu uGay Mokoena, obesanda kususwa kwesokuba yisikhulu esiphezulu. Ukumiswa kwalaba bobabili kwenzeke ngempelasonto edlule, emhlanganweni owawunzima kakhulu owawubanjelwe ezindlini zeSAFA, eNasrec.

Lokhu kwenzeka emva kokuthi uNkk uLedwaba ebhalele uNgqongqoshe Wezemidlalo, uMnu uNathi Mthethwa, emcela ukuba angenelele ezinkingeni ezikhungethe le nhlangano (SAFA). Lokhu wakwenza ngaphandle kokuthi axhumane nezinhlaka zeSAFA. Isigungu sale nhlangano sasesiqoma ukuba simususe esikhundleni simsola ngokuphambana nomthetho.

 UMokoena yena umiswe ngenxa yokuthi udlulisele ulwazi olubucayi kwabezindaba. Ebuzwa ile nhlangano ngezincwadi eziputshukile kwabezindaba wahluleka ukuphendula wabe esegudluzwa.

Izikhundla zalaba bobabili kuthiwa zithathwe uMnu uGladwin White noNkk uNatasha Tshiclas.

See Also

Abanye abaholi abaxabana noJordaan ngaphambili, iNkosi uMwelo Nonkonyana, uMnu uMandla “Shoes” Mazibuko, uMnu uLucas Nhlapo noMnu u-Elvis Shishana, bonke laba ibhantshi lagcwala umoya kubona. INkosi uNonkonyana ike yaphawula ngalolu daba nalapho ithe: “Sekuyisikhathi sokuthi uHulumeni angenelele. Le nhlangano kubukeka isegunjini lalaba abasesimeni esimbi kakhulu. Uma ingalondolozwa izokuba senkingeni.”

Ayikufihlanga iNkosi uNonkonyana ukuthi inkinga enkulu ikuJordaan, ngokwenza le nhlangano eyakhe qobo.

UNkk uLedwaba ucashunwe ethi lolu daba lokuklwebhana kule nhlagano lusekude ukuphela. Uthe ubevele azi ukuthi iNEC ihlela ukumkhomba indlela.

 Uqhube wathi: “Nakanjani ngizokuphonsela inselelo lokhu okwenzekile kodwa angazi ukuthi kunganjani okwamanje. Angikakafiki esiphethweni sokuthi ngizozilwela kanjani. Ngizobe ngehlisa isithunzi sabantu besifazane uma ngithi ngixoshiwe bese ngigoqa izandla nje ngithule. Ngiyawazi amalungelo ami.”

Kuzo ezithinta iSAFA, kuvele ukuthi ngeke ivuselelwe inkontileka kaNeil Tovey onguMqondisi wezobuchwepheshe eqenjini lesizwe iBafana Bafana.

 Isizathu esenza ukuthi ingavuselelwa inkontileka kaTovey owazakhela udumo kuKaizer Chiefs ukuba buthaka empilweni.

“Inkontileka kaTovey iyaphela, ileyo inkinga. Inkontileka yakhe ngeke ivuselelwe, uke wangaphila kahle ezikhathini ezedlule,” kusho Dominic Chimhavi okwezokuxhumana kaSAFA.

Scroll To Top