Now Reading
A!Zwelonke: Iguqile iNkosana yabeNguni baKwaXhosa
Dark Light

A!Zwelonke: Iguqile iNkosana yabeNguni baKwaXhosa

Kulabo abekade bemangele ngesankahlu semvula neziphepho okuhlesele izingxenye ezahlukene zezwe, lithe lishona elayizolo (ngoLwesine) yabe isivelile impendulo. Sizwakele isililo eNqadu, lapho kuzwakala izindaba zokuthi sekuxebuke lukhulu esizweni sikaPallo, nasemthini omkhulu wabeNguni.

Sikhihlwa nxa zonke isililo ngokukhothama kweKumkani yesizwe saKwaXhosa, IKumkani uMpendulo Calvin Zwelonke Sigcawu, (A! Zwelonke) ikhothame ngoLwesine ekuseni ineminyaka engama-51. Ibingeniswe esibhedlela iNelson Mandela Academic, eMthatha, idunguzela maphakathi nesonto.

Ethulela isizwe lezi zindaba uMntwana uXhanti Sigcawu, uthe: “Ngingaqinisekisa ukuthi iKumkani uZwelonke ukhothamele eNelson Mandela Academic, eMthatha, ligamenxe ihora lesihlanu ekuseni.”

“Sishayekile singumndeni. Sisazohlangana sihlabe umkhosi kubo bonke abebesondelene neKumkani,” kuqhuba uMntwana.

Akungabazeki ukuthi ukukhothama kweKumkani kube yingozi engeqiwa ntwala esizweni. Kuthangi lokhu lesi sizwe sesulwe izinyembezi ngesikhathi ebekwa u-A! Zwelonke, njengoba kwase kuphele iminyaka engama-50 isizwe sidunguza ontwini ngesimiso soBukhosi nesihlalo.

IKumkani ibekwe esihlalweni ngonyaka wezi-2006. Ngonyaka wezi- 2015, kwenziwa uMkhosi omkhulu wokugcoba iKumkani nokuyibeka ngokusemthethweni esihlalweni. IKumkani ithathe isikhundla sikayise iKumkani uXolilizwe Mzikayise Sigcawu owakhothama ngonyaka wezi- 2005. IKumkani ibiyiKumkani ye-12 eBukhosini baKwaXhosa.

UMnu uJacob Zuma, wayeze njengoMengameli wezwe kulowo Mkhosi ngowezi-2015. Kwakukhona izicukuthwane azazivela amazweni iBritain, iSomalia, iCameroon, i-Indonesia, ne-Ivory Coast. AMakhosi ayevela kwamanye amazwe e-Afrika ayekhona.

See Also

IKumkani ibekwe esihlalweni ngemuva komkhulu umzukuzuku ohambisana nombango njengoba isikhundla sayo saqinisekiswa yiKhomishana kaSolwazi uThabantu Nhlapho, eyayibheka imibango eyayikhona eziNdlini zoBukhosi ezahlukene

Ugcine ukubonakala KwaZulu- Natal ngesikhathi ehambele uMkhosi WoMhlanga eNyokeni ephelezelwa abaNtwana bakwaXhosa

IKumkani uSigcawu uhlobene neNdlunkulu kaZulu. Udadewabo weSILO uBhekuzulu kaSolomon umNtwana uJessica wagana iNkosi uTutor Ndamase wesizwe samaGcaleka. Yena nomNtwana bathola indodakazi uFeziwe eyagana iKumkani uXolilizwe siSigcawu okunguyena ozale le Nkosi esikhotheme.

Scroll To Top