Now Reading
Umphakathi untula zikhona izinsizakusebenza
Dark Light

Umphakathi untula zikhona izinsizakusebenza

Bakhala ngezimoto zokuthutha amanzi eziduvile, imiphakathi ibe iswele amanzi eChase Valley eMgungundlovu

UMPHAKATHI waseChase Valley eMgungundlovu ufuna izimpendulo mayelana nezimoto zokuthutha amanzi, ogandaganda nezimoto zokuqoqa udoti, eseziduve endaweni yokugcina impahla kamasipala izinyanga ezingaphezu kwezintathu. Lo mphakathi okhathazekile uthe ulusukumele lolu daba emuva kokuba iphephandaba iBayede libike ngokuswelakala kwamanzi nokushoda kwezimoto zokuthutha amanzi eMaqongqo.Okhulume naleli phephandaba kepha ongathandanga ukudalulwa uthe kubamangazile ukuzwa ukuthi kukhona imiphakathi eswele amanzi ngendlela yokuthi ize iphuze emthonjeni owodwa nemfuyo, ekubeni zikhona izimoto zokuthutha amanzi ezikhona eziduvile.

Lezi zinsizakusebenza ezipake kuConner Road okubalwa kuzo amaTLB angama-16, izimoto zokuthutha amanzi ezingama-18, nezimoto ezintathu zokuqoqa udoti nenye impahla ehlukahlukene yokulungisa ingqalasizinda zilinganiselwa ezigidini eziyi-R104. Ziyingxenye yohlelo olwaziwa ngeGood Green Deeds Project, oluthulwe ngokusemthethweni ngoMbasa walo nyaka yilowo owayenguMphathiswa woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nobuHoli boMdabu uMhlonishwa uNomusa Dube-Ncube. Lolu hlelo onhloso yalo kuwukukhuthaza ukukhucululwa kwamadolobha nokunakekela ingqalasizinda yomasipala luthulwe ngokusemthethweni eMgungundlovu, ngaphambi kokuba ludlulele kwamanye amadolobha akhele isifundazwe.

Lezi zinsizakusebenza ezintsha zibekelwe ukuba zisize omasipala abahlukahlukene bakulesi sifundazwe, iningi labo ebelize lingene ezindlekweni zokuqasha le mpahla ezinkampanini ezizimele. Nakuba iningi lalezi zinsizakusebenza zibekwe kule ndawo ngoMbasa walo nyaka, amalungu omphakathi athi bezilokhu zithengwa kancane kusukela ngoMasingana. Bathi ngoMasingana batshelwa ukuthi emuva kwezinyanga eziyisithupha, lezi zimpahla zonke zizobe sezitholelwe indawo entsha lapho zizogcinwa khona.

Amalungu omphakathi athe ngaphandle kokuthi lezi zimpahla ziduviswe kule ndawo, kuyamangaza ukuthi ezindaweni zonke nje ebezingakhethwa, bakhethe ukuthi zizogcinwa kule ndawo ephakathi kwemizi yabantu edolobheni. Baqhube ngokuthi kubukeka sekuzoba yisizinda sazo njengoba sekuze kwabiywa nangocingo.

See Also

Ilungu lomphakathi elikhulume naleli phephandaba lithe:“Sikhathazekile ngempela ukuthi kungakhalwa kangaka ngokungcola kwedolobha nokuswelakala kwamanzi kwezinye izindawo, ekubeni izinsizakusebenza zikhona zingenzi lutho. Noma zikhona izimoto eziphumayo, kodwa kuye kuphume eyodwa noma ezimbili ngosuku, bese kuphelela lapho. Into abaqikelelayo ukuyenza ukushintshanisa onogada, abazogada le mpahla. Okunye okusixakayo ukuthi ngenkathi kusenojojo bamanzi, bekufika amaloli amakhulu abezobalayisha ebusuku, obekwenza sizibuze ukuthi njengoba bethuthwa ngobumnyama nje, iliphi iHhovisi likaMasipala elisuke lisasebenza ngaleso sikhathi,” ilungu lomphakathi lizibuza liziphendula.

Amanye amalungu omphakathi aphethe ngokuthi afuna kuphenywe kabanzi ukuthi kwenzekani, njengoba sekunesikhashana lathulwa lolu hlelo kodwa akukho ukulandelela. Ngenkathi intatheli yaleli phephandaba ivakashele le ndawo, ifike yazibonela ukuthi le mpahla entsha ceke ayikaze isetshenziswe njengoba iningi lezimoto belingakabi nawo amanumber plates namalayisense okusebenza emgwaqeni.

Scroll To Top