Now Reading
UTu Nokwe akapheli moya endimeni yezobuciko
Dark Light

UTu Nokwe akapheli moya endimeni yezobuciko

KULABO abasebezilandela ezobuciko bezeshashalazi nomculo eThekwini ngesikhathi sobandlululo bamkhumbula kahle uTu Nokwe.

Ungumlingisi, umculi, umqambi wezingoma, umdlali wesiginci nothisha. Waqala ukufundisa abantwana basemalokishini esebenzisa isikhungo sakubo Amajika Youth and Children’s Art Project ngaphambi kokuthi athole ithuba lokuyofunda eManhattan School of Music.

Ekubuyeni kwakhe wethula i-albhamu yakhe yokuqala ‘Inyakanyaka’ ngowe-1996. Unothando lokusiza intsha okuyilona olumnikeza ugqozi lomculo. UNokwe usewole imiklomelo eminingana kuwona umculo ngisho leyo esezingeni lamazwe ngamazwe. Okuyiwona mklomelo ohlonishwayo asewuzuze emculweni waziwa nge“Best Release from Africa’ awuklonyeliswa yiBritish World Music Magazine nge-albhamu yakhe i-African Child.

Ikhono lakhe lokulingisa limtholele indawo emafilimini afana neRed Scorpion, noShaka Zulu.

Uphinde waba nesandla esikhulu emdlalweni weshashalazi kaDkt uMbongeni Ngema i‘Sarafina’ emataniswa kakhulu noLeleti Khumalo owakhiqizwa yiAmajika Youth and Children’s Art Project elokishini KwaMashu.

Kulokhu uTu unikezwe indima ephambili emdlalweni weshashalazi okhiqizwe kuleli i -‘Obeah Opera’ okulindeleke ukuthi isanganise izihlwele kuLuminato Festival, Toronto’s International Festival of Arts and Ideas.

Ukungena kukaTu kulo mdlalo kube ngumphumela wokufika ngokuzohlwaya ikhono kukaNicole Brooks no-Anthony “Prime” Guerra baseCanada. Bafike bamangazwa ikhuluma ngepolitiki nokwakheka komphakathi waseNingizimu Afrika. Incwadi ayilibuki ibhola ngendlela ejwayelekile yasenkundleni lapho zisuke zingqubulana khona izinkunzi kodwa iliqala lapho abantu besuka khona. Ibhola lezinyawo lingumphumela wokuhlaliswa kwabantu ngokwenqubo yobandlululo kungekho lutho olunye abangazithokozisa ngalo. Empeleni u-Alegi uyichaza kahle indaba yebhola lezinyawo ukuthi lingumdlalo abamnyama abawuthathe emaNgisini bawuphendula waba yithuluzi lokubahlanganisa ngokobukhelwane. imiphakathi yasemalokishini, nangokwamaqembu epolitiki. Ibhola lezinyawo liwumdlalo ongabizi, liyajabulisa futhi kulula ukulidlala ngakho ladonsa izinkumbi zaboHlanga. Konke lokhu kuchazwa ngokucacile encwadini. Kusetshenziswa ibhola njengesilinganiso incwadi ikhombisa ukuzakha nokuzenzela kwaboHlanga. U-Alegi uchaza uSosesheni iDurban and District Native Football Association (DDNFA) eyasungulwa ngowe-1916 njengenhlangano eyayiphethwe ngaboHlanga eyakwazi ukuguqula umdlalo owawudelelekile waba yindlela yikhono likaNokwe ngesikhathi kwenziwa inhlolokhono eJoburg Theatre ngoNhlolanja nonyaka. I-‘Obeah Opera’ ingumdlalo weshashalazi ophelezelwa ngumculo ongabantu besifazane kanti futhi indaba yawo ixoxwa yibo ngomculo osezingeni eliphezulu kakhulu.

Umdlalo wethulwa nguDenis Ackulay kanti wesekelwe yiMy Arts International okuyinkampani yaseNingizimu Afrika.

See Also

UTu Nokwe kulo mdlalo ubambe indawo yesithixo uMother Africa ovikela amadodakazi akhe athunjwa e-Afrika ngesikhathi sokuzingelwa kwababezogqilazwa e-Afrika.

I-Obeah Opera izogibela esiteji kusukela ziyi-11 kuya zingama-22 kuNhlangulana eToronto eCanada. ILuminato Festival ibukeka iyisiqalo esingasenakuhlehlela emuva sokuthi i-Obeah Opera izungeze umhlaba.

Ukuzungeza kwalo mdlalo amazwe kungaba wubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi uNokwe akapheli umoya uma kubhekwa isikhathi asesidonsile endimeni yezobuciko kusukela ngesikhathi sobandlululo kuze kube manje.

Scroll To Top