Now Reading
ICosatu ifuna angabuyi emuva kokhetho uMboweni
Dark Light

ICosatu ifuna angabuyi emuva kokhetho uMboweni

NGESIKHATHI uMengameli uCyril Ramaphosa eqoka uNgqongqoshe Wezezimali uMnu uTito Mboweni ngonyaka odlule emuva kokushiya isigubhukane kukaMnu uNhlanha Nene kulesi sikhundla kulandela ukubindwa ubufakazi bokuhlangana nabomndeni wakwaGupta, umfelandawonye wezinyunyana iCosatu waba phakathi kwabamhalalisela wathembisa nokuthi abasebenzi bazomeseka.

“Siyameseka njengabasebenzi sethemba nokuthi uzosihola ngendlela. Situsa kakhulu nobuholi bukaMengameli uRamaphosa oqonde njengothi lomkhonto osekukhombise ngokusobala ukuthi akadlali, ufuna zonke izinto zibe sobala ngaphansi kobuholi bakhe,” kusho isitatimende seCosatu ngaleso sikhathi. Le nyunyana isicula elinye iculo ngoMboweni njengoba isimnqumele ugwayi katiki ukuba azithathele yena isinqumo sokungabuyi ekubeni uNgqongqoshe Wezezimali emuva kokhetho. ICosatu ithi uMboweni unguzwilakhe ocabanga ukuthi ilanga liphuma lishone kuyena futhi uyaphambana nenqubomgono yeqembu elibusayo.

ISekela likaMengameli wokuqala weCosatu uMnu uMike Shingange uthi uMboweni uhlala ephambana nemibono yabantu baseNingizimu Afrika ngisho uMengameli uRamaphosa uqobo. “Sekukaningi sobonisana naye ngezinto eziningi, unayo imibono emihle kokunye kodwa zonke izinto zidinga ukudingidwa ngendlela.

Okusixakayo ukuthi wayekhona engqungqutheleni ye-ANC eNasrec lapho kwakukhulunywa khona ngenqubomgomo ye-ANC kodwa yena uyaphikisana nakho konke lokho, bonke abanye abantu ababekhona njengaye bathule balandela umthetho. Uma sivuma le ndoda ihlale eminye iminyaka emihlanu kusho ukuthi izwe angeke liye ndawo,” kusho uShingange. Uchaze uMboweni njengomuntu oyingozi ngisho kuMengameli uqobo.

See Also

ICosatu ithi uma uMengameli ethatha isinqumo sokumbuyisela emuva kokhetho akukho ezokwenza ngaphandle kokuqhubeka nokufaka ingcindezi yokuba ashiye ngoba uzogcina efake izwe ehlathini. ICosatu ayikaze imuzwe uMboweni kwasekuqaleni. Kuzokhumbuleka ukuthi nangemuva kokhetho ngowezi-2014 kwaba nemibiko yokuthi ugaqele isikhundla sokuba uNgqongqoshe Wezezimali kwikhabhinethi kaMengameli uJacob Zuma. Uhlangothi oluthile lwe-ANC lwamvimba wagcina ehoxile negama lakhe lahoxiswa kwababezoya ephalamende.

Emuva kokubuyiswa wuRamaphosa, ukungamukeleki kwakhe kubonakale kuqale phansi waphinde wazidalela isigcwagcwa kuKhongolose, iCosatu neSACP eGauteng eseka ukuba khona kwama-e-tolls nokuphawula kwakhe ngamaBhizinisi kaHulumeni ikakhululazi iSouth African Airways (SAA) atshela abatshalizimali ukuthi le nkampani yezindiza ayinamsebenzi walutho. ICosatu ithi njengoba kunguye owaphakamisa ukuthi abasebenzi bakahulumeni kumele bathathe impesheni uma sebeneminyaka engama-55 kuya phezulu ngakho kumele kube nguye wokuqala owenza njalo. ICosatu imsola nangokuthi usebenzisa inqubo endala yokwenza izinto njengoba ayenza esenguMbusi Webhange Lombuso, le nqubo engasasebenzi kulesi sikhathi. Ukuphawula kukaMboweni akutholakalanga kodwa ngesikhathi ethula isabelozimali ngoNhlolanja wathi usazoqhubeka kulesi sikhundla uma i-ANC inqoba ukhetho ngoNhlaba.

Scroll To Top