Now Reading
Usomqulu uveze okungahlenga iCOPE ngokhetho
Dark Light

Usomqulu uveze okungahlenga iCOPE ngokhetho

LITHEMBISE lukhulu iqembu eliphikisayo ePhalamende iCongress of the People (COPE) ngesikhathi lethula usomqulu walo wokuqala wokhetho e-East London esifundazweni i-Eastern Cape ngoMgqibelo weledlule. Leli qembu elasungulwa ngabaholi abahlubuka ku-African National Congress (ANC) ngowezi-2008 uMnu uMosiuoa Lekota, uMnu uMbhazima Shilowa kanye noMnu uMluleki George emva kokukhishwa inyumbazana kukaMnu uThabo Mbeki ngesikhathi ekhala ngaphansi kwesobumengameli enkomfeni yokukhetha ubuholi obusha eyayisePolokwane ngowezi-2007 linengcindezi yokuheha abavoti njengoba sekubhekwe okhethweni lukazwelonke ngoNhlaba.

Ethula uhlu lwezethembiso zaleli qembu uLekota ugcizelele kulokhu ebekulindelekile ukuthi akusho, waphinde waveza nokusha athembisa ukuthi kuzokwenzeka ngaphansi kukaHulumeni weqembu lakhe. Akugcizelelile ukuthi iCOPE ayihlehli kwelokuthi akufanele kuguqulwe uMthetho sisekelo kwelokubuyiswa komhlaba waboHlanga osezandleni zabamhlophe.

Yize uLekota esethole ukugxekwa okukhulu ngalesi siphakamiso seqembu lakhe nabahlaziyi bebona nengozi yokuthi sizoyenza ibe nyamanambana iCOPE kwaboHlanga seNingizimu Afrika kodwa ethula usomqulu wezethembiso ukugcizelele ukuthi iqembu lakhe aligudluki kulesi siphakamiso.

Ngalesi siphakamiso uthe; “Sahlanganisa zonke izinhlanga kuCODESA sathi kuzo sesimunye manje, sonke singabaseNingizimu Afrika kodwa namhlanje siholwa umuntu othi kukhona okufanele baphucwe umhlaba wabo unikezwe abanye”.

NgoNhlangulana wanyakenye kwacishe kwabanjwana ngezandla phakathi kwakhe nomholi we- Economic Freedom Fighters (EFF) uMnu uJulius Malema bephikisana ngalesi siphakamiso seCOPE ngesikhathi behambele umphakathi wasesifundazweni iLimpopo embizweni eyayiseMable Hall ngaphansi kohlelo lwePhalamende lokuzwa ilaka lemiphakathi mayelana nesiphakamiso sokuguqula uMthethosisekelo waseNingizimu Afrika ukuze uvune ukubuyiswa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo owathwathwa ngabamhlophe ngesikhathi sengcindezelo.

Okwabaqhatha kakhulu laba baholi ukuthi uMalema wayelokhu emxina ngombuzo wokuthi wayeyokwenzani kanti eRobben Island uLekota uma sekunguye ojika kuqala ethi akungabe kusenzeka ayezimisele ngisho nokukufela ngesikhathi sengcindezelo. Lokhu kumxina la kuyinto i-EFF eyayikuqhuba ngisho ePhalamende okuyinto eyamphakamisela umoya uMnu uLekota.

Yize olomhlaba kuyilo oluthathwa njengoluhamba phambili kusomqulu weCOPE, kodwa kuningi okusha akuvezile uLekota. Kube ngokokuqala ezwakalisa isiphakamiso sokuthi ugesi ube mahhala kuyona yonke imizi yaseNingizimu Afrika. Yize leli qembu selizakhele igama ngokuphikisa iziphakamiso ezihambisana nokuba mahhala kwezinto njengoba liyiphikisa eyemfundo yamahhala kodwa liphakamise okungalindelekile kulo ngogesi.

See Also

Nakuba iCOPE iyiphikisa eyemfundo yamahhala kodwa iveze ukuthi inalo iqhinga elizokwenza imfundo uveleleke kuwona wonke umuntu. Umholi wayo uMnu uLekota uthe uzokhuphula intela kuwona wonke amabhizinisi akhelene nezikole ukuze axhase imfundo, okuyinto athe kungaguqulwa ngisho noMthethosisekelo ukuze aphoqwe amabhizinisi ahudula izinyawo kulesi siphakamiso.

Ngokwabahlaziyi bezepolitiki kusobala ukuthi iCOPE izama ukuheha abavoti abamhlophe ngalo somqulu wayo. Kodwa abakuxwayisayo abahlaziyi ukuthi kungenzeka ukuthi leli qembu lizilahlekisela okukhona ngokungekho njengoba abamhlophe kukholakala ukuthi banamaqembu abo abawethembayo njengeFreedom Front Plus (FF+) neDemocratic Alliance (DA), kanti nocwaningo lwakamuva luveza ukuthi bakhule ngamaphesenti ayisishagalombili abamhlophe abazovotela i-ANC kulolu khetho ngenxa yokuba khona kukaMnu uMatamela Cyril Ramaphosa abambona njengomhlobo wabo.

ICOPE yaqala ngegiya eliphezulu kupolitiki yaseNingizimu Afrika njengoba okhethweni lukazwelonke ngowezi-2009 yavotelwa abantu abayisi-1,311,027 okwayizuzisa amaphesenti angaphezudlwana kwayisikhombisa. Yalahlekelwa kakhulu ngokhetho loHulumeni Bendawo lwangowezi-2011 yavotelwa ngabantu abayizi-570,698. Yaqhubeka nokwehla nangolukazwelonke lwangowezi-2014 yavotelwa abayizi-123,235 okwathi ngolukaHulumeni Bendawo lwangowezi-2016 baba yizi- 186,185 abayivotela.

Scroll To Top