Now Reading
Kwakuwubala ukuhamba komdlali ekilabhini
Dark Light

Kwakuwubala ukuhamba komdlali ekilabhini

KWAKUKWAMPUNZI idla emini ebholeni, unobhutshuzwayo ngesikhathi esedlulayo. Yize imithetho yabe ikhona iqinisiwe kodwa yayingalandelwa ngezindlela ezazifanele kwenye inkathi ngabaphathi, ngabadlali nangabalandeli bamakilabhu ahlukahlukene kuligi uma befuna umdlali othile ukuba azodlalela ikilabhu yabo.

Manje sekuguqukile ngoba sekulandelwa imithetho ngezindlela eziyiyona ebholeni ngaphansi kweFIFA inhlangano yomhlaba yebhola nowalelo lizwe.

Ezinye zalezo zindlela zazibizwa ngokuthi ukumthatha, ukumlanda, ukumletha, ukumtshontsha, ukuyomfuna, ukumpika umdlali.

Manje kuNational Professional League, yiPSL neNational First Dvision iNFD abadlali sebeyabolekiswa emakilabhini. Okunye kubizwa ngokuthi ukuvulwa kwewindi (transfer window). Phesheya iChelsea yake yabanabadlali abaningi eyayibabolekise kumaligi ahlukahlukene

Ekuthathweni komdlali kuyakhumbuleka kanti sekungumlando ukuthi uPetros ‘Ten Ten’ Nzimande owashona ngonyaka wezi-2016 nowayebizwa ngoKito KwaMashu, esadlalela i-African Wanderers, uMqulusi, eyasungulwa ngonyaka we- 1906, ukuthi walandwa kanjani nguEwert ‘The Lip’ Nene owayeyisikhulu seKaizer Chiefs.

UKaizer ‘Shintshaguluva’ Motaung wakuchaza ngalowo nyaka ekhuluma kafishane ngomlando kaKito, ukuthi kwakungabalandeli beKaizer Chiefs ababethi uma bebone umdlali ovelele bese beza ezikhulwini ukuze zimthathe. Kanjalo uthi zeza kubona zathi akuyothathwa uPetros ‘Ten Ten’ Nzimande ku-African Wanderers. UShintshaguluva uthi bake baba yinkukhu nempaka nokwathatha isikhathi ukuba i-African Wanderers ixole, iphole yileso senzo.

UBhoyi Lawrence Manyoni wakwa-F eSinqawunqawini, KwaMashu ukhumbula kahle ukuthi i-African Wanderers yayikade ikhempele kwaKhumalo kwa-F, emgwaqeni uMadlala, ngasesikoleni iDr BW Vilakazi Junior Primary School ngakwaMadluphuthu. Ukukhempa kwakusuke kuwusuku lokuqoqela ndawonye abadlali bamakilabhu ebusuku kuze kube sekuseni ukuba bazithibe balungiselele umdlalo wangalelo sonto.

U-Ewert wamcela kwaba sengathi ufuna badlane indlebe, wamngenisa emotweni yakhe. U-Ewert washaya wachitha noTen Ten eqonde eGoli, engazelele kwazise wayephume endlini ehamba ngezinyawo engazigqokile nezicathulo uKito. Wafike wamthengela izingubo zokugqoka sebeseGoli waba umdlali weKaizer Chiefs.

Wabuya naye uTen Ten kanye no-Ewert sebezothatha uSthembiso ‘Kwipi” Mpungose owayedlalela iLeeds yaseMakhehleni kwa-F. Babuya nenduku yombangandlala oTen Ten no-Ewert. Ingani uKwipi wayesethathwe iBush Bucks eyayigila izimanga ebholeni.

Ezigabeni ezaziphansi zebhola lezi zindlela zokuyodlalela enye ikilabhu zazenzeka bheka ngoba noFana Mgwaba wakwa-F KwaMashu wayedlalela iDlabantu okwakuyikilabhu yakwa-G ngasesikoleni iPhaphamani Primary School. IPhaphamani yilapho okwakudlalwa khona ithenisi kodwa manje sekwaba yipaki elinezinsiza ezahlukahlukene zokuzivocavoca nokulolonga umzimba kwabangenqeni.

Njengabadlali abaningi noFana wayebonakala esedlalela ikilabhu yakwa-E ngasemaphoyiseni Isolomuzi izikhulu zayo kwakunguMakhathini noZibane ababengabaseshi. Isolomuzi lena kwabe kuyikilabhu eyabe idlalelwa iningi lamaphoyisa ayehlala ebhalekisi (barracks) yaKwaMashu. Wabuye wathatha uBantu Masondo kuSolomuzi, uMthethwa wakwa-L owayengunozinti noBhoyi Manyoni wabaletha ku-African Wanderers ePrincess Magogo Stadium.

See Also

NoNkululeko ‘Kansas’ Biyela waluxukuzisa ugebhezi kancane, wasinga empumalanga ukuthi wake wathathwa iBlack Aces kaDaddy yize ayedlalela iSix Dollars eyayiphethwe uVuma Mwelase nomnewabo uVika bakwa-H. KuSix Dollars wayedlala noShakes Mhlongo, uNdodo Dlamini noSibusiso Xaba emapalini. ISix Dollars kwakuyiyona kuphela ikilabhu eyayingakazinzi esigabeni kodwa inyukele kwesinye isigaba. Nayo iSix Dollars yamthatha uMzi Dlomo owayedlala noRubi kuSunshine kasikhulu uMthofi.

Yavelelwa umshophi iSix Dollars ngowe-1986 isizongena ku-2nd Division okwawuzoyiholela ekungeneni kuNational Soccer League, iNSL, kudlula emhlabeni uVika Mwelase engozini yokuqhuma kwezigubhu zokushisela zegesi kubo.

UVuma wabesephonsa esivivaneni ngejezi leSix Dollars ngenkathi ubaba uMdunge esungula iNapoli ngeminyaka elandelayo. INapoli yayidlalelwa nguMaqhefe Ngema, nguSiphosethu Gwala, nguZamokuhle ‘Khehla’ Ndlovu, uPhilani ‘Ndundu’ Ndlovu nabanye.

Ecaphuna eshungwini uMbekwa Andries Khunzi uthi ukuphela kweReal Fighters yakwaRoy Kweyama kwaholela ekusungulweni kweBlack Aces kababa uMakhathini owayedume ngoDaddy neyayidlalelwa nguMalibongwe Zungu, nguPius Maphumulo noBen emapalini.

Ezinsukwini ezedlule iBAYEDE iwelwe inkonjane enkundleni ngenkathi uPercy ‘Toto’ Mdletshe ohlala kwaMasxha ngaseChesterville nozalwa ngubaba uDlozi basoBonjeni engincinza ethi lihlaba umxhwele iphephandaba, nababhala kulona ubona kuwubizo indlela abacakula ngayo umlando kanti njalo bafunda okuthile kulo.

Scroll To Top