Now Reading
Zithelana ngodaka seziya kuMaliyethe
Dark Light

Zithelana ngodaka seziya kuMaliyethe

LIWUCHITHILE umuthi inkonyanye ePhalamende ngoLwesithathu ngesikhathi uMengameli weCongress of the People (COPE) uMosiuoa Lekota esola uMengameli uRamaphosa ngokuthengisa ngabo ngesikhathi somzabalazo. Ethula inkulumongqangi yesizwe ngeledlule, uMengameli wababiza ngamagama abaholi bamaqembu aphikisayo wabacela ukuthi babambisane ekuthuthukiseni impilo yabantu baseNingizimu Afrika. Usichithile lesi simemo uLekota ngesizathu sokuthi akazimisele ukusebenzisana nomthengisi womzabalazo.

Bezikhona izimpawu zokuthi kukhona afuna ukukusho kuMengameli umholi weCOPE njengoba eqale ngokuba nokuhixizisana ngenkulumo noSihlalo WePhalamende Lezifundazwe uNkk uThandi Modise bebanga ukuthi lo mholi aqale ukubeka uvo lwakhe ngenkulumongqangi kaMengameli yize uMengameli qobo lwakhe ubesathathe ikhefu. ULekota utshele uSihlalo uModise ukuthi njengoba uMengameli ambiza ngegama, naye ubona kubalulekile ukuthi akhulume ekhona. Nakuba ubengayizwa kahle eyokulinda uMengameli uSihlalo uModise, kodwa, ubuyile uMengameli wazothamela inkulumo yomholi weCOPE.

Esebuyile uMengameli uqale ngokuthi; “Ngesonto eledlule uMengameli wama la engime khona namhlanje wangimema kanye nozakwethu ukuthi sisebenzisane, angivumi,” kusho uLekota. Uqhube wathi; “Ngifisa ukusho kuwe Mengameli ukuthi samenywa umholi wabafundi uSteve Biko owathi kithi asilwele umzabalazo,” waqhubeka wathi; “Ngowe-1974 abanye bethu baboshwa, nawe wawukhona, kwathi sekunzima wena wabhalela uHulumeni wobandlululo incwadi ethi yithi esikufaka umqondo wobuKhomanisi, ngaleyo ndlela wasithengisa… uHulumeni wobandlululo wabe usukubonelela ngokuthi ukukhulule uye ekhaya ekubeni thina wasithumela eRobben Island.”

Uthe eqeda ukukhuluma amalungu e-Economic Freedom Fighters (EFF) naweDemocratic Alliance (DA) asukuma amshayela ihlombe uLekota. Lokhu kukhuluma akwehlanga kahle kumalunga e-African National Congress (ANC) ePhalamende njengoba engachithanga sikhathi uNgqongqoshe Wezempilo u-Aaron Motsoaledi ekuchithe konke okushiwo uLekota emkhumbuza nokuthi ngowe-1982 waphika kuqala uLekota ngokuba khona kwempimpi esigungwini sabo.

Phakathi nosuku lwayizolo, i-ANC ikhiphe isitatimende esizichitha njengamampunge lezi zinsolo zobumpimpi ezivezwa umholi weCOPE. Lesi sitatimende sifundeka sithi; “I-ANC imangele ngalezi zinsolo ezingenasisekelo eziphuma kuTerror Lekota ngoMengameli wethu. Sizichitha ngokungananazi lezi zinsolo. Simethemba ngokugcwele uRamaphosa, kanti asizukukwamukela ukungcoliswa kwegama likaMengameli wethu. Izinsolo ezifana nalezi zijwayele ukuqhamuka kulabo abasaba ukuvezwa kokungcola kwabo, noma labo asebephelelwe amaqhinga kupolitiki”.

NgoLwesithathu ebusuku, i-EFF ikhiphe isitatimende esicebisa uMengameli uRamaphosa ukuthi aqoke iKhomishini ezophenya ngalezi zinsolo ezivezwa umholi weCOPE. Kulesi sitatimende i-EFF ithe; “NjengoMengameli okholelwayo eqinisweni kanye nobulungiswa, asilindele ukuthi uRamaphosa asichithe isicelo sethu sokusungula iKhomishini ezophenya ngalezi zinsolo.”

See Also

Ezinkundleni zokuxhumana sekuqubuke isiqubulo esithi #RamaphosaSoldOut, okuchaza ukuthi isihlukene phakathi imibono mayelana nokwethembeka kukaMengameli emzabalazweni wokulwisana noHulumeni wobandlululo.

Akungabazeki ukuthi amaqembu aphikisayo asethole isikhwili kwazise i-ANC ibisebenzisa isithombe sokwethembeka nokungazimbandakanyi nenkohlakalo kukaRamaphosa, kwazise isanda kwesulela owayenguMengameli uJacob Zuma ngayo yonke iminyaka yenkohlakalo eyisi-9 edlule. Yize wayeyisekela lakhe uRamaphosa kodwa iyamhlangula i-ANC. Ukungabazeka kokwethembeka kukaRamaphosa ngesikhathi somzabalazo kubonakala kuzoyinqinda amandla i-ANC njengoba kuyiwa okhethweni ngoNhlaba. Eziphendulela izolo ePhalamende uthe akakaze abe ngumdayisi naye waboshwa njengabo bonke ozakwabo.

Scroll To Top