Now Reading
IPlayhouse iphetha u-2018 oyimpumelelo ngeWoza Albert
Dark Light

IPlayhouse iphetha u-2018 oyimpumelelo ngeWoza Albert

I-The Playhouse ewuPhiko loMnyango Wezobuciko namaSiko izophetha unyaka ngomdlalo owaba nedumela ngezikhathi zobandlululo iWoza Albert. Lona ngumdlalo owahlanganiswa eminyakeni engama-40 eyedlule yizinkakha zeshashalazi okunguMbongeni Ngema, uBarney Simon noPercy Mtwa. Kulokhu lo mdlalo ubuyela eThe Playhouse uZibandlela wonke usuqondiswa nguChristopher John.

Lo mdlalo wepolitiki ongakaphelelwa yisikhathi namanje wazungeza umhlaba wonke ngeminyaka yama-1970 kuya kuma-1980. Ngokuzungeza kwawo umhlaba umdlalo wenza abantu bangaphandle kwakuleli basiqonda kangcono isimo sobandlululo aboHlanga ababebhekene naso. Wawuphendula umbuzo uMbongeni noPercy abazibuza wona wokuthi kwakuyokwenzekani uma uKhrestu wayengabuyela eNingizimu Afrika.

UNks uLinda Bukhosini oyisikhulu esiphezulu esinguMqondisi Wezobuciko eThe Playhouse ephawula ngokubuyela kwalo mdlalo eThekwini uthe, “Unyaka wezi- 2018 uzongena emlandweni njengobe nempumelelo enkulu kithina siyi The Playhouse. Uzokhumbula ukuthi iWoza Albert ilandela ezithendeni iHow Long kaGibson Kente okade ukhonjiswa ngenyanga uNhlaba wezi-2018. Okumnandi wukuthi iWoza Albert kulokhu ibuyisela esteji izinkakha zeshashalazi ezingabasunguli bayo okunguMbongeni Ngema noPercy Mtwa,” kusho uBukhosini.

Eqhubeka ngalo mdlalo uthe yize inqubo yobandlululo yaphela ngowe-1994, kuningi ukungalingani ngokwenhlalo nangokwezomnotho kubantu bakuleli.

Lokhu kwenza lo mdlalo ubaluleke njengoba kwakunjalo ngaphambi kowe-1994. “Imiphakathi yakithi isenalokho kulingani okwakukhona kwasekuqaleni okwenza umyalezo womdlalo ubaluleke njengakuqala. Izindaba zomhlaba azikaphothulwa okwenza sizibuze ukuthi uma abaholi abafa belwela leli lizwe bengavuka bangathini?

Umdlalo uthi ubuka emuva kodwa ube usikhomba phambili. Umdlalo iWoza Albert ubuza ukuthi uma uKhrestu engavuka angathini uma efika isimo sinje kwabamnyama?” kuphetha uBukhosini.

See Also

Umdlalo iWoza Albert! uzokhangiswa okokuqala eThe Loft Theatre ziyisi-6 nesi-7 kuZibandlela kanti amathikithi abiza ama-R80. Umdlalo wona uqala ukukhonjiswa ngokusemthethweni ziyisi-8 kuZibandlela kuze kube zingama – 23 kuZibandlela. Uyobe usudlulela e-The Drama Theatre khona e-The Playhouse zingama – 27 nama-30 kuZibandlela. Izingane ezineminyaka engaphansi kweyi- 13 azivunyelwe ukungena.

Amathikithi abiza i-R150 atholakala kumaComputicket kwaShoprite Checkers, ngokushayela inombolo 0861 915 8000 noma nge-online ku-www. computicket.com.

Ungabhuka futhi ngePlayhouse Box Office ushayele lezi zinombolo: 031-369 9540 / 369 9596 (ngesikhathi somsebenzi)

Scroll To Top