Now Reading
IDurban Art Gallery yindawo enomehluko ongayihambela
Dark Light

IDurban Art Gallery yindawo enomehluko ongayihambela

ENYE yezindawo abantu baseThekwini namaphethelo abangayivakashela bazijabulise kuyo ngemisebenzi yobuciko bezandla nemidwebo yiDurban Art Gallery. Leli gumbi lisesitezi sesibili sebhilidi engxenyeni yehholo ledolobha iTheku (City Hall) ebheke ngaseNingizimu ebukana ngqo neDurban Playhouse eMgwaqweni u-Anton Lembede.

Baningi abantu abadlula ngaphandle kwale ndawo ngaphandle kokuzihlupha ngokuthi kwenzekani ngaphakathi kuyo. Empeleni iDurban Art Gallery iyindawo yamaciko aqophayo, asebenza ngobuhlalu, abumbayo, akha obhasikidi nasebenzisa ucingo ukwakha imifanekiso enhlobonhlobo, akhangisa khona imisebenzi yawo ukuze ibonwe ngumphakathi. Ukubukisa ngemisebenzi yobuciko kuyasiza ekutheni iciko lizethule kubathengi abavakashela le ndawo njalo uma kunemibukiso. yezobuciko.

IDurban Art Gallery isezingeni likazwelonke ngokubaluleka ezindaweni zokubukisa ngezobuciko. Ngokomlando ihlonishwa njengeyokuqala ukuthi yamukele imisebenzi yaboHlanga iyinike isithunzi sokubukwa. Lokhu kwenzeka ngeminyaka yama-1970. Namanje le ndawo isaqhubeka nokuphakamisa igama lamaciko ngokwemvelaphi yawo nemisebenzi yawo enhlobonhlobo yobuciko.

Imibukiso yobuciko ihambisana nezifundo lapho iciko lichaza khona ngomsebenzi walo kanti ayaba khona namakilasi lapho kufundiswa khona ngemisebenzi yobuciko bokudweba nobezandla. Kunemibukiso yemisebenzi ebalula imvelaphi yezizwe ezithile engabizwa ngamatribal artefacts kube nemisebenzi engxube yesimanje engumphumela wesizwe esibumbene saseNingizimu Afrika. Ezindongeni zomlando kulenga imidwebo yaseBritain, eFrance naseHolland ekhomba umlando walawa mazwe ezwenikazi i-Afrika. Imisebenzi yobuciko esezingeni eliphezulu equkethwe yile ndawo eyanikelwa ngosomlando ngesihle, eminye yaqoqwa ezindaweni ezehlukene emhlabeni kanti eminye ngokomlando ayaziwa ukuthi ingeyobani, ingaphezulu kwezi-3500.

See Also

Kunemisebenzi eqoshiwe yethusi, nezitsha zengilazi nezeceramic zaseFrance naseChina. Abakhonze imisebenzi yobuciko bangakwazi ukuzithengela lokho okubakhangile ngesikhathi bevakashele le ndawo. Okungasaleli ngemuva wumlando namasiko esifundazwe iKwaZulu- Natal nezingxoxo ngalokho okungumnikelo emlandweni wokuhlala kuleli kwabaqhamuka emazweni aseMpumalanga nase-Europe ngekhulunyaka leshumi nanhlanu. Lokhu kwenzeka umuntu ezipholele endaweni yokuphuza ikhofi khona ngaphakathi eDurban Art Gallery. Itholakala e-2nd Floor, eCity Hall, ku-Anton Lembede Street, eThekwini. Izinsuku nezikhathi ongayihambela ngazo kuba wuMsombuluko kuze kube yiSonto kusuka ngele-08h30 kuze kube ele-16h00 ngaphandle kweSonto lapho kuvulwa ngele-11h00 kuze kubabale ele-16h00. Uma ufuna ukuthinta amahhovisi ungashayela ku: +27 (0)31 300-6238 noma +27 (0)31 311-2264/9.

Scroll To Top