Now Reading
Kuncane angakufezile kwezeshashalazi uGatsheni
Dark Light

Kuncane angakufezile kwezeshashalazi uGatsheni

Uyimbongi, umkhiqizi wamafilimu, umdidiyeli wemidlalo, intatheli, umdlali weshashalazi, umqondisi nombhali wemidlalo. Lokhu kuwubufakazi bokuthi likhulu ibanga aselihambile kwezikaqedisizungu nemidlalo yethelevishini umlingisi osemnkantshubomvu kule ndima uDuma Ndlovu. 

Wazalwa zili-12 kuMfumfu wezi-1954 eSoweto. kodwa umndeni wakhe udabuka eBergville KwaZulu-Natal. Imfundo yakhe yamabanga aphansi wayiqala esikoleni iSenako Ntoane eSenaone. 

Emuva kokuphothula ibanga leshumi waqala ukubhjalela iphephandaba iThe World njengentatheli ezimele. Kungaleso sikhathi lapho kwagqama khona ikhono lakhe kokuningi ngoba wasungula inhlangano yababhali iMedupe Writers Association. 

Inhlosongqangi yale nhlangano kwabe kungukufaka intshisekelo nokugqugquzela intsha yaboHlanga ukuba ingene emkhakheni wokubhala. 

UHulumeni wobandlululo wayivala le nhlangano ngowe-1977 okwenza walifulathela leli wayozinza e-United States of America (USA) njengombaleki. Ukuba kude nekhaya akuzange kumthene amandla kepha wasebenza kanzima futhi wakha nobuhlobo obuningi kuleliya lizwe. 

Ngowe-1985 wasungula iWoza Afrika Foundation okwabe kuyisikhungo sokuvundulula ikhono kwezokulingisa, ukudansa, ukucula entsheni yaboHlanga. Wabuyela eNingizimu Afrika nghopwe-1992wasungula inhl;angano iWord of Mouth Production.  

See Also

Njengazo zonke izingane zaboHlanga ezakhula ngaphansi kwengcindezelo wayengenakho ukuzibona ekuleli lizinga ngelinye ilanga. UGatsheni uhlonishwa kakhulu emkhakheni wethelevishini nemidlalo yeshashalazi kuleli nasemazweni aphesheya.  

Waziwa kakhulu ngokubhala umdlalo wethelevishini owuchungechunge iMuvhango, Uzalo, Imbewu The Seed.  Usehlonishwe ngezindondo eziningi.

Scroll To Top