Now Reading
Wubumnandi bodwa KwaZulu-Natal ngoZibandlela
Dark Light

Wubumnandi bodwa KwaZulu-Natal ngoZibandlela

LILOKHU lidlondlobale njalo iqembu lesicathamiya iLadysmith Black Mambazo elinomlando wokuphumelela indondo iGrammy amahlandla amahlanu. Kulokhu – ke leli qembu elasungulwa nguJoseph Shabalala osethathe umhlalaphansi emculweni ngenxa yobuthaka bempilo, seliguqukele nasekugqugquzeleni imicimbi yomculo. Umcimbi elizozibula ngawo yi-Inanda Dam World Music Festival ezoba khona eNanda Dam ziyisi-9 kuZibandlela wezi-2018.

Engxoxweni abe nayo nabezindaba ongumdidiyeli wale festival yomculo uMnu uXolani Majozi udalule izinhloso zeqembu ngaleli dili lomculo.

Uthe, “Inhloso yethu wukuba umcimbi ohlanganisa izingwazi zomculo ube minyaka yonke ngalesi sikhathi sokuphela konyaka. Sinenhloso yokuba seqhulwini labantu abadidiyela ngendlela eyehlukile imicimbi yobumnandi eThekwini namaphethelo uma kugoqwa unyaka. Sinenhloso yokuletha abaculi asebemnkantsh’ubovu endimeni yomculo futhi asebezungeze umhlaba wonke besebenzisa umculo nezinye izindlela zobuciko ukufundisa ezinye izizwe ngamasiko ethu,’ kuchaza uMajozi.

Amazwi kaMajozi afakazelwe wuhlonze lwamaciko aboshelwe kuleli dili lomculo. Okujabulisayo wukuthi abaculi ababoshelwe lapha njengoba kusho uMajozi yilabo abangafuniseli ngokujabulisa izihlwele futhi kwabona asebezuze imiklomelo eminingi ngendima yabo emculweni. Pkathi kwalaba baculi ababoshelwe ku-Inanda Dam World Music Festival kukhona uSteve Kekana, uJoe Nina, uLira, noMbuso Khoza.

Iningi lalaba baculi alisadinge kwethulwa kubathandi bezomculo. UJoe Nina nje waziwa kakhulu ngezingoma zakhe ezifana noNomthandazo, uMama kaSbongile noMaria Bodista owashisa izikhotha entsheni ngeminyaka yodumo lomculo weKwaito.

Okuphawulekayo wukuthi indlela abaculi abakhethwe ngayo ungathi bamele izikhathi ezithile ekuthuthukeni komculo wakuleli nasemazweni angomakhelwane afana neZimbabwe. U-Oliver Mtukudzi ungomunye wabaculi abathandwa ngabancane nabadala.

Yena-ke uliqhamukisa eZimbabwe kanti izingoma adume ngazo wuTodii nenye esihloko sithi Neriya.

See Also

Idili lomculo lihlanganiswe ngaphansi kweLadysmith Black Mambazo Mobile Academy onhlosongqangi yayo kuwukukhuthaza nokufaka intsha umoya wothando lomculo wesicathamiya nokuvumbulula ithalente elisha emculweni i-Acappela okungumculo wendabuko e-Afrika. I-Academy isiqalile ukubamba izithangami zokuqeqesha intsha ezifundazweni ezehlukene zakuleli. Ithalente elisha elivunjululwe kuzungezwa izwe liyobe likhangiswa eNanda Dam.

Eqhubeka uMajozi uthe, ‘Lolu suku ziyisi-9 kuZibandlela sifisa kube wusuku lapho umndeni wonke uzofikela ukuzongcebeleka ujabulele umculo omnandi. Kuyisifiso sethu ukuthi lamadili omculo agcine edonse abantu nakwezinye izingxenye zezwekazi i-Afrika,’ kuphetha uMajozi. Kuzihlabani zabaculi eziyobe zikhona kubalwa uLira, uMbuso Khoza, uSteve Kekana; u-Oliver Mtukudzi, iShabalala Rythms, i-The Muffinz, uJeremy Oliver , uJoe Nina neLadysmith Black Mambazo.

UMajozi ubeke kanje ngeminingwane, “Umcimbi lona ungowasemini, uyoqala ngehora le- 10 ekuseni kuze kuyoshaya elesi-8 kusihlwa. Kuyoba namatafula lapho kuyobe kuthengiswa khona umculo wamaciko ayobe enandisa. Kuyobuye kusetshenziswe umcimbi njengenkundla yokugqugquzela abathandi bomculo ukuthi bawuthenge ezindaweni ezisemthethweni ukuze amaciko akwazi ukuziphilisa ngomsebenzi wawo. Kuyokhunjulwa nemisebenzi yalowo owayenguMengameli wakuleli uDkt uNelson Mandela okunguyena owaqhamuka nokuthi umculo weqembu iLadysmith Black Mambazo ungumahamba nendlwana ofundisa abantu amasiko nomculo wendabuko ezizweni ngezizwe,” kuphetha uXolani uMajozi

Scroll To Top