Now Reading
Amalokishi athemba ukuhlomula ngengqungquthela
Dark Light

Amalokishi athemba ukuhlomula ngengqungquthela

KUNETHEMBA lokuthi osomabhizinisi basemalokishini bazohlomola ngokubanjwa kwengqungquthela yezinsuku ezintathu yabatshalizimali kuleli njengoba osomnotho nabatshalizimali bezothola nethuba lokuhambela eSoweto bayozibonela okwenziwa ngosomabhizinisi abancane. UMengameli uCyril Ramaphosa kusasa uzohola ithimba losomabhizinisi nabatshalizimali ebakhombisa okwenzeka emgwaqeni uVilakazi Street emnothweni wasemalokishini okuneqhaza elikhulu ekukhuliseni umnotho wezwe. Nakuba i-Africa Investment Conference iqale izolo, kodwa izovulwa ngokusemthethweni namuhla uMengameli uRamaphosa eSandton Convention Centre, eGoli. Izosongwa ngoMgqibelo. Isiqubulo sayo sithi, “Accelerating Growth by Building Partnerships”, sithathelwe ekuzibophezeleni kukaRamaphosa enkulumweni gqangi ayethula ngoNhlolanja nonyaka emuva kwezinsukwana engene esikhundleni.

Le ngqungquthela kubhekwe ukuthi ihambe ibanga elide ekuqokeleleni imali eyizi-100 billion US dollars elindeleke kubatshazimali bakuleli nasemazweni angaphandle eminyakeni emihlanu ezayo. INingizimu Afrika izosebenzisa le ngqungquthela ukuzikhangisa kubatshalizimali ngokubaheha ngezinto enazo ngenhloso yokukhulisa umnotho wakuleli nokudala amathuba emisebenzi. UMengameli uthi leli yithuba eliyingqayizivele abazolisebenzisa ukukhombisa umhlaba nabantu bakuleli ukuthi angakanani amathuba kubatshazimali bangaphandle nabakuleli. Le ngqungquthela ilandela ezithendeni eyemisebenzi iJob Summit lapho kwakuhlangene khona abezemisebenzi, abamabhizinisi nohulumeni kwavunyelwana ngokwakhiwa kohlaka iFramework Agreement oluzovimba ukulahleka kwemisebenzi esasele nokweseka izinkampani ezidonsa kanzima. Njengengxenye yomkhankaso wokunxenxa abatshalizimali ezweni, uMengameli uRamaphosa waqoka ithimba iSpecial Envoy eliqondene ngqo nokutshalwa kwemali ezweni elizophuma lingena emazweni ahlukene liwanxenxa ukuba atshale izimali eNingizimu Afrika.

Ezinyangeni eziyisithupha ezedlule leli thimba selibambe imihlangano eli-150 nezinhlaka ezihlukene zamazwe ngamathuba okutshala izimali ezweni. Okunye i-Africa Investment ezogxila kukho umkhakha wezolimo, izimayini, ezokuthutha, ingqalasizinda yamanzi, nomkhakha wezamafilimu nezokuvakasha. Ngaphambi kokuqala kwale ngqungquthela abantu baseNingizimu Afrika babhale ezinkundleni zokuxhumana ngezifiso zabo kokungase bahlomule kukho ngokubanjwa kwale ngqungquthela njengokwehla kwentengo kaphethroli, ukudaleka kwamathuba emisebenzi nokulungiswa kohlelo lokubhaliswa kwabafundi emanyuvesi akuleli. Ngesikhathi sokuloba lapha izolo isigaba sokuqala sengqungquthela bese siqalile izithunywa zithutheleka kancane. UNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa koMnotho uMnu u-Ebrahim Patel uthe bonke abantu abalindelekile abaphuma kuleli nasemazweni angaphandle bathemba ukuthi bazophumelela futhi abanye babo sebekhona.

Scroll To Top