Now Reading
Abantu abangafeli phakathi: nguRamaphosa
Dark Light

Abantu abangafeli phakathi: nguRamaphosa

IMIBHIKISHO ehambisana nodlame nokucekelwa phansi kwempahla osekuze kwaphuma nesidumbu kuyo emalokishini amaKhaladi eGauteng isiholele ekutheni abeKomidi Lomnyango Wezamaphoyisa bahlangane nosigaxamabhande bamaphoyisa ekuqhamukeni nezindlela zokulwa namaqembu ezigebengu nokuqinisa izinhlaka zokusebenza kwamaCommunity Policing Forum.

Kusuka ngenyanga edlule isimo sishubile eWestbury okuyilokishi lamaKhaladi eGoli umphakathi wawo okhala ngokushiywa ngaphandle ezinhlelweni zikaHulumeni ezithinta ezentuthuko nezomnotho. Okunye lo mphakathi othi angeke usakwazi ukukubekezelela ukuhlukunyezwa ngamaqembu ezigebengu nokushushumbiswa kwezidakamizwa. Ngeledlule kume yonke into kuleli lokishi umphakathi ufuna ukuba uMengameli wezwe uMnu uCyril Ramaphosa azokhuluma nawo.

UNgqongqoshe wamaPhoyisa uMnu uBheki Cele uhambele lo mphakathi wathembisa ukuthumela uphiko lwamaphoyisa iTactical Response Team (TRT) esiqalile ukusebenza.NgoLwesibili ikomidi elihlanganisa umphakathi wamaKhaladi limashele eBhange Lombuso eGoli nalapho lidlulise uhlu lwezikhalo zalo ngokungagqizwa qakala komphakathi. AmaKhaladi athi azibona engenayo indawo eNingizimu Afrika ngoba ngesikhathi kusaphethe uHulumeni wamaBhunu ayengemhlophe ngokwanele, manje sekuphethe uHulumeni wabaMnyama futhi awasekho mnyama ngokwanele.

IKomidi yoMnyango wamaPhoyisa libambe umhlangano ophuthumayo obucubungula izindlela zokunqanda udlame ezindaweni zamaKhaladi.

USihlalo Wekomidi uMnu uFrancois Beukman, uthe ukubanjwa kwalo mhlangano kulandela omunye owaba khona ngesonto eledlule phakathi kwabo nabaholi bomphakathi ezindaweni ebezinemibhikisho. “Kubalulekile ukuthi udlame oluqubuke ezindaweni zomphakathi kubhekwane nalo ngezindlela eziphusile,” kusho uBeukman.

Uthi bayalamukela igxathu elithathwe uNgqongqoshe wamaPhoyisa ukusungula uphiko olulwa namaqembu ezigebengu nezidakamizwa ngoba luyingxenye yohlelo lukaHulumeni iNational Development Plan.

See Also

Uthi basebenzise umhlangano wabo ukuthola isiqiniseko ezikhulwini zamaphoyisa ngokuthi zikhona ngempela izinhlelo zokubhekana namacala abucayi kulezi zindawo ezithintekayo.

UBeukman uthi lo mhlangano ubuhanjelwe nabebemele amaHawks kanti bathole nombiko ngebanga eselihanjiwe ekunqandeni ukushushumbiswa kwezibhamu ezingekho emthethweni. Khonamanjalo uMengameli uRamaphosa uzwakalise ukukhathazeka ngodlame, kodwa wasincoma isinyathelo somphakathi sokungena emgwaqeni uzwakalise ilaka lawo ngokuhlukunyhezwa izigebengu.

UMengameli ukusho lokhu ekhuluma emcimbini wesifundo ngo-Archbishop Desmond Tutu oxinwe ukugula kulezi zinsuku iDesmond Tutu International Lecture eKapa ngoLwesibili. Unxuse abaholi bezenkolo ukuba basebenzisane nomphakathi ukuqeda udlame. “Kumele senze okusemandleni ukuguqula isimo esadalwa ubandlululo emphakathini wethu.” UMengameli ubuye wancoma umphakathi ngokuphumela obala ukuveze ukunengeka kwawo ngezinkinga ezikhungethe isizwe njengokukhulelwa kwezingane, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, udlame lwasemindenini, nobugebengu obuhleliwe.

Scroll To Top