Now Reading
Selivule izidladla sekusele ukuba limqhobozele uDe Lille
Dark Light

Selivule izidladla sekusele ukuba limqhobozele uDe Lille

AKUKHO ukuphumula kuNkk uPatricia De Lille, iMeya yaseKapa, njengoba iqembu lakhe iDemocratic Alliance (DA), liqhubeka nemizamo yokumsusa esikhundleni. IDA isiphumele obala yathi ifuna akhishwe ngevoti langaphakathi lokungamethembi uDe Lille njengeMeya eMkhandlwini iKapa.

Ubuholi obuphezulu besigungu seDA bukhiphe umyalelo bayalela ikhokhasi yaleli qembu eMkhandlwini ukuthi kumele iphakamise ivoti langaphakathi lokungamethembi uDe Lille. Ubuholi beqembu esifundazweni iWestern Cape buyiphikile imibiko ethi imizamo yokukhipha uDe Lille eMkhandlwini ihlobene nokuqondiswa kwakhe ubugwegwe yiqembu iDA.

UNkk uDe Lille ubhekene ngeziqu zamehlo nobuholi beqembu ngemuva kokuba iqembu limuthwese icala lokufaka iqembu ehlazweni mayelana nezinsolo zokukhwabanisa abhekene nazo.

Imizamo yokukhipha uDe Lille ngevoti lokungamethembi yahlangabezana nembibizane ngesikhathi iqembu eliphikisayo eMkhandlwini uKhongolose livota kanye nabaphikisa ukukhishwa kukaDe Lille. Phambilini, uMhlonishwa uDe Lille waphunyuka kancane ngesikhathi kunesiphakamiso sokungamethembi njengoba wanqoba ngevoti elilodwa. Amanye amalungu eqembu akhala ngokuthi uDe Lille ujijimezwa kanjena ngenxa yebala lakhe.

Kukho konke osekwenzile selokhu kuqale lonyaka, kubukeka limshonela uDe Lille njengoba iDA ishoshela nomkhankaso wokumxosha. Leli qembu kulindeleke ukuthi limxoshe ngesonto elizayo uDe Lille njengoba limsola ngokuthi uyazicanasela nje. Iqembu iDA liphinde lachibiyela nemithetho ethize kuMthethosisekelo wayo. Le mithetho yaqubula umsindo njengoba kwaba nokukhuluma ukuthi le mithetho isungulelwe ukuxosha uDe Lille.

Eminye yale mithetho yeqembu iDA yilowo othi “uma ilungu eliqokelwe esikhundleni selilahlekelwe ukwethenjwa ngamalungu ekhokhasi, leyo khokhasi ingakwazi ukuthi ihlangane nesigungu esiphezulu seqembu ukuze kukhishwe lelo lungu”.

Umholi wekhokhasi yeDA eKapa uMnu uBonginkosi Madikizela nokubhekwe ukuthi kube nguye ozothatha izintambo kuDe Lille uthe akukhona ukuthi baphuma iqhubu noDe Lille ngokuchitshiyelwa kwemithetho ethize.

See Also

“Inhloso yalesi sigaba esengeziwe ukuthi iqembu likwazi ukuba namandla okuqondisa ubugwegwe abaholi balo abasuke besezikhundleni zokuphatha. Kungaba iMeya, uNdunankulu noma iKhansela,” kusho uMadikizela.

IMeya uDe Lille ithe sekuyayicacela manje ukuthi iDA ayisayifuni futhi izimisele nokwenza nanoma yini ngalokhu. Uphinde wabuza nokuthi kungani leli qembu lingafuni ukushushiswa kwakhe kuvezelwe umphakathi.

“Le mizamo yeqembu iyaqhubeka nokukhombisa ukuthi iqembu liyehluleka ukulandela imigudu yalo kodwa lifuna ukunqamulela ukuze ngixoshwe. Yize kunjalo ngizoqhubeka nokulwa, ngiphinde ngiqhubeke nokusiza ezinkingeni abantu baseKapa ababhekene nazo ngoba iwona msebenzi engaqokelwa ukuwenza lowo,” kusho uDe Lille.

Scroll To Top