Now Reading
Liyehla ithemba lokuthembela emaphoyiseni
Dark Light

Liyehla ithemba lokuthembela emaphoyiseni

Ababenze isifungo sokuvikela nokugcina umthetho sebephenduke izinswelaboya ezikhalelwa ngamasongo kaSigonyela

 

ININGIZIMU Afrika isuka kude nemizamo yokubuyisa isithunzi sombutho wamaphoyisa njengoba ngezikhathi zobandlululo amaphoyisa kwabe kuyiwona ayesetshenziswa ukulwa izimpi zikaHulumeni wabacindezeli. Amaphoyisa ayelwa buthule naboHlanga ababesolwa ngokuba yizitha zikaHulumeni, ekwenza konke lokhu evikelekile ngazindlela zonke. Akuwona wonke amaphoyisa ayesentendeni yesandla sabacindezeli, kodwa amanye ayelimela iqiniso aqome nokushiya embuthweni ngoba ephikisana nokufakwa ngekhanda kupolitiki ayengahlangene nayo. Babili bathathu abangamkhumbuli usigaxamabhande wezikhathi zobandlululo uColonel Gideon Nieuwoudt owayengumashayabhuqe, futhi wazivumela nokuthi wabamba iqhaza ekuhlukunyezweni komholi weBlack Consciousness Movement (BCM), uMnu uSteve Biko owabulawa ngowezi-1977 ezandleni zamaphoyisa.

Insila yenkohlakalo nokungaziphathi kahle kwamanye amaphoyisa ibonakala isasele noma engasasetshenziswa uHulumeni njengoba kwakwenzeka kuqala.

Manje amanye amaphoyisa angene avele ngekhanda ebugebengwini. Konke lokhu kuyasehlisa isithunzi sombutho wamaphoyisa njengoba sikhule iphoyisa kungumuntu ohlonishwayo womthetho, ongahlangani nezenzo zobubi nobugebengu.

Iphoyisa belithathwa njengompheme wokuphephela kwabahlukumezekile ngezindlela ezehlukene ngoba emaphoyiseni bekuyilapho umuntu ezizwa khona evikelekile. Iphoyisa belihlonishwa lifake umfaniswano noma lingawufakile, lisemsebenzini noma selishayisile, phakathi nezinsuku nangezimpelasonto. Namuhla isithunzi sephoyisa sibonakala sehlile futhi nomphakathi awusenakho ukuthembela emaphoyiseni ngendlela okwakuyiyo phambilini. Alinganiselwa e-1 423 amaphoyisa asexoshiwe emsebenzini, amanye asahamba amacala ezweni lonke.

Ngasekupheleni konyaka odlule abelinganiselwa e-106 amaphoyisa aKwaZulu-Natal okutholakale ukuthi athinteka ezenzweni zobugebengu ngamacala asukela ekubulaleni engahlosile, ukushaya ngenhloso yokulimaza, ukukhiphela abantu isibhamu esidlangalaleni nokuhlukumeza emakhaya. Lezi zibalo zakhishwa uphiko oluphenya ngokuziphatha kwamaphoyisa i-Independent Police Investigative Directorate (Ipid). Ecashunwa okhulumela i-Ipid uMoses Dlamini wathi emacaleni abawaphenyayop lapho kutholakala khona ukuthi kunobufakazi bobugebengu, udaba babe sebeludlulisela phambili.

“Nakuba sibhekene nenselelo yokwentuleka kwezinsizakusebenza, kodwa lolu phiko lusebenze ngokuzikhandla KwaZulu-Natal ukulwa nobubegebengu emaphoyiseni, kuboshwe labo abathintekayo,” kusho uDlamini. Umyalezo we-Ipid othi lawo maphoyisa athinteka ezenzweni zobugebengu azobhekana namacala ashushiswe, kubonakala ungezwakali ngoba esikhundleni sokwehla kwezehlakalo zobugebengu ezithinta amaphoyisa, esikhundleni salokho ziyakhula. Ngaso lesi sikhathi kwagwetshwa iphoyisa elinguWarrant Officer alalisebenzela esiteshini saseBerea ngecala lokubulala umsolwa.  Ngisho nasezigamekweni zokubulawa kwabantu ehositela iGlebelands kwaboshwa iphoyisa ngonyaka odlule okunguSayitsheni uBhekukwazi Mdweshu.

Elinye iphoyisa elinguSayitsheni laseHillcrest latholwa linamacala amathathu okubulala. Akhona namanye amacala agcina ngokuhoxiswa uma ubufakazi bungahlangani.

Ngonyaka odlule kuvele ukuthi phakathi kweziteshi zamaphoyisa okubikwe kuzona amaphoyisa athinteka emacaleni KwaZulu-Natal kukhona iPhoenix, iDurban Central, Inanda, uMlaza, nas’Osizweni eNewcastle. Lezi zigameko ziveza ngokusobala ukuthi umphakathi unezizathu zokungawethembi amaphoyisa, nakuba ekhona asalandela umthetho kodwa zigcina sezifa ngamvunye. Ngonyaka wezi-2016/2017 isiteshi sasePhoenix yisona okutholakale ukuthi sibe namacala amaningi abikiwe okuthinteka kuwo amaphoyisa.

Esinye isigameko esenzeke ngasekuqaleni kwesonto eWestern Cape lapho kuboshwe khona amaphoyisa amabili endaweni yokudlela sibe yihlazo elineke obala ubuze bamaphoyisa. La maphoyisa asolwa ngokugwazisa umuntu othile ukuze athole ilayisensi yesibhamu ngendlela engekho emthethweni. Lesi senzo okuthe kusaphele isikhashana senzekile sabe sesisatshalaliswa ezinkundleni zokuxhumana, sithukuthelise uSihlalo Wekomidi LamaPhoyisa ePhalamende uMnu uFrancois Beukman.

See Also

Ephawula emuva kwalesi sigameko uBeukman, uthe ukuboshwa kwabo kuyisiqalo sokulwa nenkohlakalo nokukhipha amazambane abolile emaphoyiseni. Uthe ukulwa nenkohlakalo emaphoyiseni kufanele kuqale eziteshini. Uthe leli chilo liyonqandwa mhlazane umbutho wamaphoyisa wasetshenzelwa ngabantu abazinikele nabazibophezele ekulweni nobugebengu.

Eziteshini ezihlukene eWelkom naseThabong kuxoshwe amaphoyisa angama-21. ElaboHlanga liphume inqina likhuluma nabantu ezindaweni ezihlukene eThekwini ngendlela ababona ngayo amaphoyisa nokungenziwa ukuwanqanda ebugebengwini. UMnu uSibusiso Mzelemu waseKlaarwater osebenzela eHillcrest, uthe unethemba lokuthi ukubuyiswa kukaMnu uBheki Cele eMnyangweni Wamaphoyisa kuzosibuyisa isithunzi sawo kuthi nalawo athinteka enkohlakalweni athathelwe izinyathelo zomthetho.

“Angihambisani nokuthi kuthiwe amaphoyisa angena ebugebengwini ngoba ezama ukuziphilisa ngoba nakhu ehola imali encane, uma kunjalo kumele engabe abantu abaningi eNingizimu Afrika benza ubugebengu.”

Kuphawula uMzelemu. Umshayeli wetekisi uBhekisisa Sithole uthi bona sebaphenduka ukudla kwamaphoyisa ngenxa yokuthi bavuma ekuqaleni ukuwagwazela. “Noma kwesinye isikhathi ubona ukuthi icala elincane obanjelwe lona elingasho ithikithi lemali encane, kodwa kumele ugwaze ngoba sekwaba umkhuba wakhona.”

Uthi akhona amanye amaphoyisa anobubele asathembekile aziphathisa okwamaphoyisa.

Scroll To Top