Now Reading
Imthumele eSishayamathetho iDA uMncwango
Dark Light

Imthumele eSishayamathetho iDA uMncwango

LUGCINE lugobile uphondo kumholi we-DA KwaZulu-Natal, uMnu uZwakele Mncwango ngemuva kokuthi evuma ukuxebuka eThekwini  lapho abeyikhansela khona kusuka ngowezi-2011 njengoba eseqokelwe ukuhola leli qembu eSishayamthetho sesifundazwe eMgungundlovu.

Lo mholi kuthe uma ethatha isihlangu sokuhola iDA KwaZulu-Natal ngowezi-2015 kuMnu uSizwe Mchunu, engqungqutheleni eyayiseRichards Bay, kwaphakanyiswa ukuba aphume ebukhanseleni ayongena ezindlini zeSishayamthetho. Nokho wagoloza ngoba ekholelwa ekutheni eThekwini yilapho enamandla khona ngakho akaliboni iphutha ukuba ahole iqembu  esiFundazwenu ekubeni eyikhansela kumasipala.

Ngaleso sikhathi baningi ababebheke ukuthi amabombo akhe asebheke eMgungundlovu njengoba ayevunwa uMthethosisekelo weqembu. Nokho wavele wancamela ukuba kuqokwe uMnu uFrancois Rodgers.

Lokhu sekuyiphupho njengoba kuthe uma ethatha ihlandla lesibili engqungqutheleni ebingoNhlolanja, e-Olive Convention Centre,  lwavuka lolu daba lokuba asuke kumasipala ukuze ahole kahle iqembu esesiShayamthetho.

Ugcine elugobile uphondo njengoba izolo  uSomlomo eSishayamthetho uNkk uLydia Johnson ememukele njengelungu elisha, wafungiswa ngokusemthethweni waba ilungu eliphelele lendlu.

Akuzange nje kube yilezi zinguquko  kuphela eSishayamthetho izolo kodwa  iDA ithathe isinqumo sokuba uMncwango angene esihlalweni sokuhola iqembu ngaphakathi kule ndlu.

Okunye kuye kwakhishwa uRodgers ekomitini elibheke izindaba zaseNdlunkulu nelehhovisi likaNdunakulu  kwafakwa uMncwango.

Elinye ikomiti afakwe kulo elebizwa ngokuthi iPublic Participation and Petition obekuhlala kulo uNks uMbali Ntuli. Ngaphambi kwalokhu uMncwango ubehola ikhokhasi yeDA eMkhandlwini  weTheku  nokuyisikhundla angene kuso ngowezi-2013, ethatha kuMnu uTex Collins owakhishwa ngendlakadla.

Imisebenzi yakhe ibonakele ekulesi sikhundla njengoba ebewathwalisa kanzima amakhansela amanye amaqembu ngenxa yokwethenjwa abenakho bokukwazi ukuqhumbuza inkohlakalo.

  Lokhu kugcine sekwenza  ngisho amakhansela kaKhongolose abesuke engahambisani nezinto ezenzeka emkhandlwini, agcine esenikeza yena izimfihlo ukuze alwe nalokho ezingakuzwa kahle.  Abekwenza lokhu ngoba esaba ukuthi uma kuyiwo aqhumbuza ithumba azozidalela amazinyo abushelelezi.

Nokho lesi senzo sigcine sesimenza ebanyamanambana kubaholi beqembu elibusayo esifundeni iTheku, abanye sebembiza ngokuthi “uNdabazabantu noma uMaMgobhozi” ngenxa yokuthi ubegcina esazi nezinqumo okungenzeka zithathwe i-ANC esifundeni iTheku.

Uphinde wabasekhaleni elwa nokukhishwa kwamathenda ezindlu zomxhaso ebezakhiwa eLamontville naseMlaza ngoba ekhala ngokuthi inkampani enikezwa zona ihlulwa umsebenzi kodwa inikwa ngoba isondelene nosopolitiki abathize.

Okunye kube ukukhala kwakhe ngamathenda okuhlela imicimbi yobumnandi abehlale eveza izinsolo zokuthi anikezwa osomabhizinisi abathile kuphela ngemali engaphezulu komcimbi.

Nangesikhathi kuphuma umbiko owawubizwa ngeManase, uMncwango ubephambili ephoqa uMphathiswa Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal, uNkk uNomusa MaDube Ncube ukuthi awudedelele umphakathi.

See Also

Ukuhlupha kwakhe kugcine  kuthwalise kanzima ubuholi bukaMnu uJames Nxumalo ongasekho eMkhandlwini kwaze kwagamanxela ebuholini bukaNkk uZandile Gumede.

UNkk uGumede ugcine esekhala ngokuthi uMncwango uthunywa abelungu ukuba abuze izinto ngoba bebona ukuthi kuhlomula aboHlanga kuzo.

Ngaphandle nje kwalokho, izinto azimhambelanga kalula ebuholini bakhe eThekwini njengoba kwake kwasabalala izinsolo zokuthi kunetulo lokumketula elagcina  kodwa elingazange liphumelele.

Ngesonto eledlule uvaleliswe yiwona wonke amakhansela okluhlanganisa nakaKhongolose amanye abethi azoke aphumule ngokuhlupha kwakhe.

Kumanje iDA eThekwini ibhekene nokuba iqoke umholi omusha ezofolosa ngaye esigungwini esilawula umkhandlu.

Ukukhuluma kuthi leli qembu  kufanele likhethe umholi ozokwazi ukwamukeleka kuzona zonke izinhlanga ukuze likwazi ukwenza kangcono  njengoba lifuna ngowezi-2022 liyibhincisele nxanye i-ANC okhethweni loHulumeni beziNdawo.

  • sikhakhanec@ingabadimedia.com
Scroll To Top