Now Reading
‘Ngiyothola ukuphumula mhla nganqoba iComrades’
Dark Light

‘Ngiyothola ukuphumula mhla nganqoba iComrades’

KWEJWAYELEKILE ukuthi uma uxoxa nabadlali asebephumelele bemidlalo eyahlukene bagqamise lokho asebekuzile balibale ukuthi luselude ukhalo okusamele baluhambe. Iningi ligcina selisebenzisa kabi impumelelo yalo libonakale selicwile ezidakamizweni kugcine kuphelile ngalo. Nakuba kudlange lo mkhuba, kodwa uma ukhuluma nentokazi engumakadebona kwezokusubatha uFikile Mbuthuma uthola okwehlukile. Engxoxweni ekhethekile neBAYEDE uFikile (36) uveze ukuthi uyothola ukuphumula mhla wanqoba iComrades Marathon ne-Old Mutual Two Oceans Marathon okuyimijaho ehlonishwayo emhlabeni jikelele.

Ukhuluma kanjena nje uFikile, ungomunye wedlanzana labesifazane elihlonishwayo e-Afrika ngenxa yokuthi usekwaze ukugijima iComrades Marathon amahlandla ali-11. Sekuphele iminyaka emihlanu eba ngowokuqala kwabesifazane abaqhamuka KwaZulu-Natal ukushaya intambo kulo mjaho. Ungowokuqala kwabesifazane boHlanga ukungena kuTop 10 yalo mjaho. Ngowezi-2016 ulale indawo yesi-8 kuComrades. Uma uxoxa noFikile, ongowokudabuka esigodini iGangala ngaphansi kwenkosi uMachi, eHarding. Ngeke umuzwe egabisa ngokuba namava okuba neminyaka eli-17 ekwezokusubatha. “Uma uphila kulo mhlaba kumele wazi ukuthi ufunani bese uzikalela isikhathi sokuzuza lokho okufunayo. Kuyisifiso sami ukuthi kule minyaka emihlanu ezayo nginqobe noma owodwa kule mijaho engiyishilo. Mhla ngenza lokhu ngiyothatha umhlalaphansi kwezokusubatha bese ngiqala ngedlulisela ulwazi lwami entsheni,” kubeka le ntokazi esebenza eMedicross Clinic, eMalvern, eThekwini.

Uma lo msubathi ekutshela ukuthi ufike kanjani kuleli zinga akulo kuyakucacela ukuthi ukusubatha wazalwa nakho. Njengeningi labasubathi naye ukugijima ukuqale esafunda emabangeni aphansi Enyandeni Primary School naseMdlangathi High School khona eHarding lapho eqedele khona umatikuletsheni ngowe-1999. Uthi ngemuva kokuqeda umatikuletsheni uvele wayikhohlwa indaba yokusubatha, ezama amatoho nawo athi abengahlangani. Ngemuva kokuhlala iminyaka emibili, uthi ufudukele eThekwini esigcemeni sakwaJ, eMlaza lapho ufike wahlala nosisi wakhe omdala. Uthi emzini abebehlala kuwo bekunosisi obevuka njalo ekuseni agijime. Kwathi ngelinye ilanga wacela ukugijima nalo dade.

“Konke kuqale ngalo dade. Ngelinye ilanga engekho ngithe ngizigijimela ngedwa ngahlangana nobhuti okuthiwa uXolani naye owayegijima owayincoma indlela engigijima ngayo. Wamangala uma ngimtshela ukuthi ngangingenaye umqeqeshi futhi ngingekho ngaphansi kwekilabhu. Yilapho-ke angisayinisa ngaphansi kweMr Price Athletics Club. Kusukela lapho angiphindanga ngabheka emuva njengoba ngafundiswa amasu amaningi okushiya engangincintisana nabo,” kubeka uFikile ozifelayo ngepapa nesishebo esenziwe ngenyama yenkomo. Le ntokazi edume ngokuba nomoya ophansi ithi ngemuva kokushiya iMr Price ijoyine iHarmony Gold Running Club. Ngowezi-2008 ibe seyijoyina iNedbank Running Club. Kumanje ngaphansi kwale kilabhu ephethe abasubathi umhlaba wonke, uFikile usohlwini lwabagijimi abathathwa njengabaphambili.

“Ngithanda ukubonga abaphathi bekilabu yami, ngaphandle kwabo ngabe kangihlonishwa kanjena,” ebeka ngamafuphi. Mayelana nokuthi kungani anquma ukugijima imijaho yamabanga amade eyaziwa ngama-Ultra Marathon uthe: “Ngadalwa ngiwumuntu onamandla. Okunye ukuthi akukho okwedlula ukujima ngokuzikhandla. Uma ungumgijimi kumele ube nohlelo lokujima, olwezinto ozidlayo nokunye okuningi. Ngithanda ukubonga nabaphathi bami eMedicross Clinic. Sekuphele iminyaka eli-11 ngisebenza khona. Uma kunemijaho bahlale bengixhasa.”

See Also

Eminye imijaho esinqotshwe uFikile yiLegend Ultra Marathon yase-Eastern Cape, iPostnet PMB Marathon, iBergville Marathon neminye. Nyakenye kwale kancane angene kuTop 10 yeSoweto Marathon. “Kumanje ngimatasa ngilungiselela iTownship to Towship Marathon ephakathi kwamalokishi amabili okuyiKwaMashu noMlaza. Uma ngiqeda yona ngiphindela kuSoweto Marathon ezoba sekupheleni kwalo nyaka. Kulokhu isifiso sami ukuba kuTop 10 noma kuTop 5,” kubeka le ntokazi ekhonze ukufunda izincwadi noma ukulalela umculo wamarasta noma owokholo uma iphumule. Iveze ukuthi okwamanje kayinabo abantwana kanti kuyisifiso sayo ukuba nomndeni ngelinye ilanga. UFikile ube esebonga uThemba Mthembu oyisoka lakhe athi uhlale emxhasa kwakwenzayo. Naye uMvelase ungumgijimi wamabanga amade.

Scroll To Top