Now Reading
Kubophene izaqha kuMaimane neDA
Dark Light

Kubophene izaqha kuMaimane neDA

Okungaba yithuba likaMaimane lokwebuza ekulunjanisweni noNkk uZille kungasho ukuguquka kweDA njengoba siyazi

 

IQEMBU elinesibalo esiningi kwaphikisayo ePhalamende iDemocratic Alliance (DA) libukeka libhekene nenkinga ebelingayilindele. Lena yinkinga yobuholi nengahle nxa ingaphathwa ngesinono ilehlukanise phakathi iqembu kusuka kubaholi kuya kumalungu ayo. Ngokuthola kwelaboHlanga sekuvele kuqalile ukungaboni ngaso linye ekutheni kumele lusingathwe kanjani udaba “lokuthela ngehlazo” le nhlangano okwenziwe yilowo owabe engumholi wayo nobuye abe nguNdunankulu waseWestern Cape, uNkk uHellen Zille.

Ngesonto eledlule uNkk uZille ube sematheni ngenkulumo ayibhale ezinkundleni zokuxhumana kuTwitter nehumusheke njengokuthi uthi inqubo yamaKoloni yabe iyisibusiso kubacindezelwa ngoba ukube ayenzekanga ngabe i-Afrika ayibanga nentuthuko yengqalasizinda. Okokuqala uNkk uZille uxolisile ngalokhu nabeke isithombe sokuthi sengathi kuhumusheke kabi. Nokho kuthe lisombuluka wabe esebhala omunye umbhalo omude nayilapho exwayise khona amalungu eDA ukuba awangangeni ogibeni ; “Ingozi yangempela ukuthi iDA, ekunxenxeni kwayo amavoti, izoqala imimilite okuyizinkoleloze namawuwa ayizinkulumoze kwabobuzwe obugxile ebuhlangeni kubandakanya nokubhaca kwabayingcosana, ekugqugquzeleni ngodumo nasekuzihlanganiseni nepolitiki.

Lo mbhalo wakamuva kaNkk uZille ubukeka ubuqonde ukuvusa ukwesekwa kwabathile kuDA nabathathwa njengontamo lukhuni abebevele benesikhalo sokuthi ukuthutheleka kwaboHlanga kuleli qembu kugugula umongo kanye nezimiso zalo njengoba zaqanjwa ngabaholi balo eminyakeni eminingi eyedlule. Okumangazayo wukuthi laba ngabantu abebe ngabahambisani noNkk uZille nabebemsola ngokuthi ukulangazelela kwakhe ukubonakala njengomuntu okhulise izibalo zeqembu ngokuletha aboHlanga. Ngokuthola kwelaboHlanga omunye walaba baholi nosaqubile nje yilowo owayengumholi walo uMnu uTony Leon.

Imithombo yeBAYEDE iveze ukuthi uNkk uZille noLeon kabezwani kulandela ibhuku elingempilo kaNkk uZille elisihloko sithi ‘Not Without a Fight’ nayilapho aveza khona uLeon njengomuntu owabe engahambisani nezinguquko kuDA. Ephawula ngodaba oluthinta uNkk uZille, uLeon ucashunwe ethi: “Angizihlanganisi nezindaba zangaphakathi zeqembu. Nokho iqembu, selethule uhlelo oluzolandela esinqumeni elasithatha odabeni olwabe luthinta uNkk uDianne Kohler Barnard nengethemba ukuthi nakulolu daba kuzokwenziwa okufanayo.” Ngonyaka wezi-2015 uNkk uBarnad waba sobishini emuva kokubhala ezinkundleni zokuxhumana kuFacebook nayilapho athi; “akubuye izikhathi zombuso kaMengameli uP.W. Botha.“ Lokhu kwamdonsela amanzi ngomsele waxoshwa eqenjini nokwathi nxa kubuyekezwa isigwebo waxolelwa kepha wehliswa esikhundleni.

Ingcabha kuMaimane

Kulabo esikhulume nabo kuDA baveze ukuthi ingcabha isikumholi waleli qembu uMnu uMmusi Maimane okumele avezele izwe ukuthi “ngubani ophethe”. Ezama ukuphunga izinkulumo uMaimne uthe udaba lukaNkk uZille uselwedlulisele ohlakeni lwaleli qembu okuthiwa yiFederal Legal Comitte (FLC) eholwa nguNkz uGlynnis Breytenbach. Ube esethi ngesikhathi eqhelelanisa iDA nenkulumo kaNkk uZille: “Noma yimuphi umbono ofuna ukubukela phansi ukuthi isivumelwano siwumbono ohambisna nalokho okumelwe yiDA. Kungangakho ngithathe ngabomu isinyathelo sokusho ukuthi amazwi kaNdunankulu uHelen Zille akahambisani nezimiso zeqmbu lethu. Ngimuse enkundleni yokuqondisa izigwegwe ukuze sithole iqiniso elibukela phansi lowo msebenzi.

See Also

“Angihambisani nemibono. Angiyedlulisi imibono futhi sizoqhubeka nokulwela iNingizimu Afrika yawo wonke umuntu, iNingizimu Afrika lapho zonke izinhlanga zihlangana khona ziya phambili,” kusho uMaimane.

Ukuphawula kukaMaimane kumqoka ngoba inkulumo engeyona imfihlo kuDA ithi lo mholi uyimpaka kaNkk uZille nokuthi uphethe iDA nje kungenxa yokwesekwa nguye uNkk uZille. Amalungu eDA angathandanga ukuvezwa ngenxa yokwesabela ukuqondiswa izigwegwe athe kuyoba kungumlingo uma ikomiti eliholwa nguNkk uBreytenbach lingathola uNkk Zille enecala. “Uzokhumbula ukuthi kwaba yilo leli komiti eliholwa nguNkk uBreytenbach elaguqula isinqumo esabe sithathwe yiqembu ngoNkk uBarnard. Laba bangamadlelandawonye angeke alahlane, sesabela ukuthi lesi sigameko sakamuva singase sembule uMaimane izinqe, simveze ukuthi akaphethe kangakanani. Basaphethe oZille, hhayi oMaimane noPatricial de Lille.”

Ephawula ngongqingetshe obhekene noMaimane uSolwazi uBheki Mngomezulu uthe isigameko sakamuva sibeka uMaimane enkingeni njengoba kulindeleke ukuba ehlulele lowo owameseka kakhulu endleleni yakhe eya ekubeni ngumholi weDA. Khona lapho uDlakadla uthe okwenzeka kuDA akukusha umehluko wukuthi leli qembu belikwazi ukusebenza lokho okuyizingqinamba kungafani namanye amaqembu okuthi nxa kunenkinga adudulane esidlangalaleni.

Scroll To Top