Now Reading
Izinsuku zokugcina zikaMsholozi
Dark Light

Izinsuku zokugcina zikaMsholozi

 • Izinhlelo zokuthi angagcini ngokushiya ekubeni nguMengameli weqembu kepha ashiye nasekubeni ngowezwe sezimi ngomumo
 • Unyaka esikuwo ungomqoka kakhulu enhlanganweni ebusayo, i-African National Congress (ANC). Amalungu e-ANC azothola ithuba lokwenza izinguquko kunqubomgomo yenhlangano kanjalo nelokukhetha ubuholi obusha. Konke lokhu kuzokwenzeka engqungqutheleni yaleli qembu ezokuba sekupheleni konyaka. Ngakolunye uhlangothi unyaka wezi-2017 umqoka njengoba kuwunyaka wokugcina esesihlalweni uMengameli weqembu, uMnu uJacob Gedleyihlekisa Zuma. Akuyena yedwa uZuma ozokwehla esikhundleni njengoba kuzoba njalo nakumalungu esigungu sokuphatha.

  Yize lena kuyinqubo eyejwayelekile nekhomba khona ukuthi iqembu lelo lihambisa ngenqubo yedemokhrasi yangaphakathi, lesi kuba yisimo esishubile. Kule minyakana eyedlule ukhetho loMengameli omusha lwehlukanise le nhlangano phakathi kwadaleka ufa olugcine lwenze amanye amalungu ayefungile ukuthi ayofa lapho ifa khona aqoma ukuphuma amanxiwa. Osengumholi weCongress of the People (Cope), uMnu uMosieu Lekota noMnu uMbhazima Shilowa bangubuso balaba abaphuma amanxiwa. Khona lapho ngesakhe isikhathi iqembu elenziwe yiningi lamalungu e-ANC labumbeka nosekuyilo iva elide lihlaba le nhlangano, leli qembu yi-Economic Freedom Fighters eholwa nguMnu uJulius Malema owayefunge ukuthi uyofa lapho i-ANC ifa khona nokuthi “uyobulala” kwasani ema endleleni yalokho usozinyunyana naye osaphuma inxiwa, uMnu uZwelinzima Vavi akubiza ngozamcolo noma igagasi elingevinjwe muntu ‘iZunami’ ekususela kuTsunami.

  Lesi yisikhathi esimqoka kuZuma njengoba konke ukwenza kwakhe kuyoba yikho okuzocacisa ngalokho okuyoshiwo ngaye emlandweni. Ufika kulesi sikhathi nje uvele usemidwayidwa njengoba iminyaka emithathu eyedlule ibe ngenzima lapho ubephunga khona imikhonto ebiza ngakuye, ivela ngaphandle nangaphakathi ku-ANC. Yize kukhona ukusola izimbangi zeqembu ezinkingeni ezikhungethe uZuma njengoMengameli weqembu nowezwe, eminye iminwe ikhomba kuye. Iningi liyamsola ngokuthi ube budedengu ekwethembeni abantu abasondelene naye kusuka kulabo abaqashe njengabeluleki, abameli kanye nakongqongqoshe imbala. Kanjalo namalungu omndeni wakhe ayasolwa ngokuthi esikhathini esiningi abenza izinto budedengu nobekugcina kugadle kuye.

  Yena qobo uZuma uyasolwa njengoba udaba lokulungiswa komuzi wakwabo kwaDakw’udunuse kubonakala ukundonda kwakhe ukwenza okufanele kwaba yikho okumdonsela amanzi ngomsele. Akugcinanga lapho ngoba ubuhlobo bakhe kanye nomndeni wezinjinga zakwaGupta nakho kusolwa kuye.

 • Izingqinamba

 • Njengoba kungunyaka wakhe wokugcina njengoMengameli weqembu kubukeka likhona itulo lokumdlalisa injeje nokuyinto eyejwayelekile kupolitiki yamaqembu neyamazwe lapho umengameli ngehlandla lakhe lokugcina ephendulwa isichuse nje, kunakwe labo okucatshangwa ukuthi yibo abazophatha emuva kwakhe. Okumangazayo wukuthi leli tulo kalibazwa ngamaqembu aphikisayo kuphela kepha ngisho nezimbangi zakhe ngaphakathi eqenjini nazo kazikho msulwa.

  See Also

  Kulokhu uZuma ubhekene nezinqinamba ezimbili. Eyokuqala wukuthi amaqembu aphikisayo azogadla kuye kakhulu ngenhloso yokuninda iqembu lakhe elizophoqeleka ukuba lichithe isikhathi likhuluma ngemibiko engoZuma kunokubuka inqgubomgomo yeqembu neyezwe. Lokhu kwenzekile imiphumela yakho kwawukuthi leli qembu lingenzi kahle okhethweni loHulumeni Bezindawo obelungoNcwaba ngowedlule. Yize lokhu kuzobe kungekusha njengoba uMsholozi esahlale esematheni cishe zonke izinsuku kwabezindaba, okwalo nyaka kwehlukile ngoba wona ufana nomzuliswano wokugcina okungathi nxa ewa singabi sababikho isikhathi sokuqoqa amandla noma amanye amaphuzu. Lona nguwafa wafa.

  Khona lapho amaqembu aphikisayo azode elilunguzisa udaba lwezinkantolo okungenzeka luqhubeke nokuyinhloso yawo ngisho engeseyena uMengameli we-ANC nowaseNingizimu Afrika uZuma. Iqiniso lithi akukho okuyovimba ukuthi agqigqe izinkantolo ngishe esengayena umengameli eqembu noma owezwe. Umthethosisekelo wakuleli kawumvikeli obesesikhundleni ukuthi angashushiswa. Inhloso ngokwenza lokhu kuyobe kuwukufaka i-ANC ingcindezi yokuthi imkhiphe njengoMengameli wezwe uZuma ozobe eselilungu nje elejwayelekile leqembu, esebika kwabanye.

  Njengoba kwenzekile kwabanye abaholi abaphezulu kule nhlangano, kuyoba lula ukumhosha njengoMengameli wezwe uma engeseyena uMengameli weqembu ngoba lapho uyobe eseyilungu nje elelejwayelekile. Lokhu kwenzeka kuMnu uThabo Mbeki okwaba lula ukumhosha njengoba wayesenguMengameli wezwe kuphela hhayi oweqembu emuva kokwehlulwa ePolokwane.

  Ngaphakathi eqenjini inxeba selikhona. Okwenziwe ngamalungu athile ngonyaka owedlule aphakamisa ukuthi uZuma akahoxe kwakuyinto eyisiqalo neyabe ihleliwe. Abenzi bayo babazi ukuthi ayemakhulu amathuba okuthi isiphakamiso sabo singavunywa yiningi. Kepha inhloso kwabe kuwukuthumela umlayezo ukuthi: “kungenzeka futhi umuntu angajeziswa ngakho amalungu awangesabi”.

  Sebewazwile amanzi ngobhoko, umzuliswano wesibili ungase ube emuva kokhetho lomengameli nobuholi obusha nokuncike ukuthi amakhethiwe bangakuluphi uhlangothi.
  Nxa bengekho ngasohlangothini lwakhe uZuma njengoMbeki angase ahoshwe, kepha nxa kubuyele abamesekayo uzoqhubeka kuze kuphele ihlandla lakhe njengoMengameli wezwe.

  Scroll To Top