Now Reading
Uphinde wangaba namphumela lo mzuliswano
Dark Light

Uphinde wangaba namphumela lo mzuliswano

Amalungu angama-214 athe akahlale uMengameli kwathi ayi-126 athi akahambe sekwanele

 

OBESE kuyihlandla lesithathu kube nomphumela ofanayo. Lena bekuyinkulumo yokuphikisana mayelana nesiphakamiso seDemocratic Alliance (DA) nebiphakamisa ukuthi uMengameli uZuma akehle esikhundleni. Izizathu ezibekwe ngumholi weDA, uMhlonishwa uMmusi Maimane bezibandakanya lokhu akubize njengokwephulwa koMthethosisekelo nguMengameli, izinqumo zakhe nathe zikhinyabeze umnotho kanye nesimo sempilo nenhlalo eNingizimu nathe kwehle kakhulu ngesikhathi sikaZuma.

Kuyiwa kule nkulumompikiswano nje bese kunezinkulumo zokuthi amanye amalungu e-ANC azovota namaqembu aphikisayo. Lokhu kulandela isicelo esenziwe ngenye yezingwevu ze-ANC, uMnu uMavuso Msimango onxuse amalungu e-ANC ukuthi enze njalo.  Nokho kubonakele ukuthi kulokhu i-ANC izilungisele njengoba ibidudula kuqala okungafani nesikhathi esedlule lapho amaqembu aphikisana abeyidudula kube ncane indawo.

Njengoba sekwaba yisiko nakulokhu kuqale kwanempikiswano ende lapho bezithengana khona. Indaba iqalwe nguMhlonishwa uFloyd Shivambu we-Economic Freedom Fighters obemi kwelokuthi amalungu awavote ngokuyimfihlo ukuze enze isinqumo esehlukile.  Phezu kwezizathu abezibeka uMhlonishwa uShivambo, loyo oyiSekela likaSomlomo, uMhlonishwa uLechesa Tsenoli nobekunguye obephethe uhlelo walile wamkhumbuza ukuthi ngesinqumo senkantolo esiphikisanayo nalokhu abekuphakamisa.

Lisuke lahlala

Umongo wenkulumo kaMhlonishwa uMaimane ubusekunxenxeni amalungu eqembu elibusayo ukuthi angavoti njengesivumelwano abe naso neqembu kepha asebenzise ‘onembeza’ bawo bavotele ukukhipha uZuma esikhundleni. Inkulumo yakhe ayihambanga kahle ngoba amalungu kaKhongolose obekubonakala ukuthi abezimisele  abemdlalisa injeje nokugcine kubonakele ukuthi kuyamnenga ngoba bekuhamba isikhathi elahlekelwa nawumgqimgqo wenkulumo yakhe.

I-ANC iphendule uMhlonishwa uMaimane ngoMhlonishwa uNomvula Mokonyane ogadle kuDA ebiza uMhlonishwa uMaimane ngesichuse samaphumemile nokuyinto enenge iDA.  Inkulumo ephakamise amehlo kube yileyo kaMhlonishwa uShivambu nobize uZuma ngondlovukayiphikiswa wexwayisa namalungu e-ANC ukuthi kukhulu kuyawajeqeza njengoba uZuma engezukungagcini nje ngokuwabopha kepha uzowasoconga njengoba kwenza abanye abaholi ‘abangondlovu kayiphikiswa e-Afrika’.  Le nkulumo idale inkulumompikiswano phakathi kwamalungu.

Njengokwejwayelekile umholi we-United Democratic Movement (UDM), uMhlonishwa uHolomisa  noweCongress of the People, uMhlonishwa uLekota bagadle kwezwakala kuKhongolose. Nokho okumangaze kakhulu kube yisethulo sikaMhlonishwa uMabika weNational Freedom Party (NFP) oshiye angalazi kuMengameli uZuma. UMhlonishwa uGodi we-African People Convention wenze osekujwayelekile kokuba phezu kocingo noma eseke uKhongolose. Kulokhu uMhlonishwa uGodi uthe: “Ngamalungu e-ANC kuphela angasusa uMhlonishwa uZuma hhayi amaqembu aphikisayo.”

Nokho ekugcineni kwakho konke kugcine kuvotiwe sehlulwa isiphakamiso seDA.

IHhovisi likaSostwebhu we-ANC, ePhalamende, okunguMnu uJackson Mthembu alipholisanga maseko njengoba likhiphele abezindaba isitatimende lijabulela ukuchithwa kwalesi siphakamiso seDA. “Ihhovisi likaSotswebhu we-ANC liyakwemukela ukuchithwa kwesiphakamiso seDA sokungamethembi uMengameli. Yize silihlonipha ilungelo lanoma iyiphi inhlangano ukubeka noma isiphi isiphakamiso sokungamethembi ngokusebenzisa umthetho weSigaba 102 (2) woMthethosisekelo. I-ANC ngeke ivume ukuzihlanganisa nesiphakamiso esingenasisekelo nesikokotelwe,” kufundeka isistatimnde se-ANC esisayindelwe nguMnu uMoloto Mothopo.

“Isiphakamiso sokunga-methembi uNxamalala ngebhadi sesiphenduke into yezinhlelo zeDA ukuqhuba umkhankaso wayo wezepolitiki. Nokuyinto leli qembu elayihlela kudala kungakhathaleki noma abukho ubufakazi.”

Lesi sitatimende sithi eminyakeni emibili edlule nekota yonyaka iPhalamende sesithunyelelwe ngalezi ziphakamiso ezifanayo eziyisi-7 kodwa zijike zingaphumeleli.

See Also

“Isiphakamiso seDA seyame embikweni Womvikeli Womphakathi mayelana nezinsolo zokushaqwa koMbuso yize lombiko ungakapheli nokuthi akekho osamthole enecala Ngingasakhulumi ngoMengameli uJacob Zuma. Esikhundleni salokho uncome ukuba kuqokwe iJudicial Commission ukuziphenyisisa lezi zinsolo zombiko oqalwe nguMvikeli Womphakathi,” kuqhuba isitatimende.

Lesi sitatimende siyakugcizelela ukuthi i-ANC iyakwesekela ukuqokwa kweKhomishana ezophenya ngalezi zinsolo ukuhambisana nokuzibophezela kwe-ANC ekulwisaneni nenkohlakalo. “I-ANC yaba ngeyokuqala ukuphenya izinsolo zokushaqwa kombuso ngesikhathi zivumbuka okokuqala ngakhoke sesibheke emsebenzini weKhomishana ukuvumbulula la maqiniso uma kungukuthi akhona ngempela.”

Ngakho ukususa uMengameli owakhethwa ngokwentando yeningi ngenxa nje yemizwa yeDA kungaba ukubukela phansi isifiso sabavoti.”

UMnu uMothopo uthe nabo beyi-ANC abayibukeli phansi indaba yenkohlakalo kodwa nokushaqwa koMbuso bayibheka ngeso elibanzi.

“Siyoba ngabokuqala ukuthathela amalungu ethu izinyathelo uma umphumela wophenyo lweKhomishana yaBehluleli ukuqinisekisa ngempela ukuthi beziyiqiniso.”

Scroll To Top