Now Reading
Bayanda abavikisa uMnyango woMgcinimafa
Dark Light

Bayanda abavikisa uMnyango woMgcinimafa

KUBUKEKA amasi esebekwe elangeni futhi kungase kusuke uthuli leziChwe olithinta uMnyango kaMgcinimafa kuleli. Indaba engase ibangwe yimali eyizigidigidi ezili-R100 okuthiwa yalahleka kwa-Eskom. Lolu daba luthinta nababengoNgqogqoshe okunguMnu uTrevour Manuel, uMnu uNhlanhla Nene kanye nalowo osesikhundleni uMhlonishwa uPravin Gordhan. Omangalela laba nguMnu uMzwanele “Jimmy” Manyi ngaphansi kwenhlangano ayiholayo iDecolonisation Foundation.

UManyi owaduma kakhulu ngesikhathi enguMengameli weBlack Manangment Fourum (BMF) kanye nangesikhathi eyiNhloko yoMnyango Wezabasebenzi uthi inhloso yokuqhamuka nalolu daba nagcine ngokuthi alidlulisele kuMvikeli Womphakathi wukuthi sekuyisikhathi sokuthi ukwebiwa kwezimali zakuleli kuphele. Uthe inhlangano yakhe iyafisa ukwazi ukuthi ngabe uMnyango Wezamafa (Treasury) yiwo yini owagunyaza ithenda yezigidigidi ezingama-R69.1 yokwakhiwa kwesiphehlimandla iMedupi kanye neKusile. Uphawule wathi yize lo Mnyango waziwa ngokucophelela kepha kunuka santungwana, ngakho labo abelusa ukugcina umthetho kuyomele babheke ngehloso yokubona ukuthi akukho yini ubugebengu obenzeka.

UManyi onolwazi lokusebenza kukaHulumeni ube esedalula ukuthi inani leli nxa kuqhathaniswa namazwe omhlaba ngalowo nyaka wezi-2007 kwakumele okungenani libe yisigidi samadola ngamawathi ayizi-1 000 000 000 ($1m / GW). “Lokhu kusho ukuthi iziphehlimandla ezimbili, okulinganiselwa ukuba zikhiqize amandla angama-96GW zihlangene, kufanele ngabe zidle imali ebalelwa ezigidigidini ezili-R100 uma ukuguqulela kwemali kuthathwa ngokuthi idola lilingana namarandi alishumi,” kusho uManyi kwabezindaba ngaphambi kwamahhovisi oMvikeli Womphakathi. “Kanti amathenda akhishiwe evile ezigidigidini ezingama-R200. Uma ukubala kwami kunemba, kusho ukuthi zibekwa nje amadaka izindleko bese ziyizigidigidi ezili-R100 ngaphezulu kwesilinganisoqophelo.” Uthe imali elinganiselwa ezigidigidini ezingama-R83 kwabikwa ukuthi eyabe kungenxa yokubambezeleka kokuqala komsebenzi.

Akukho ukungabaza ekutheni nxa ngabe kukhona ugcobho noma okubambekayo okuyinkohlakalo kuyozamazamisa elakuleli ngaphathi nangaphandle kuhulumeni. Lokhu kungenxa yamagama abantu abathintekayo ababengoNgqogqoshe kanye noGordhan. Bonke laba bobathathu babekwe ngabezindaba njengabantu abamsulwa nabahlukunyezwayo ngabathile abafuna ukwenza inkohlakalo.

See Also

Ukuqhamuka kukaManyi ngale ndlela kubukeka kungase kuphazamise lesi sithombe esihle kanti futhi sizofaka uMvikeli Womphakathi ophumayo esikhundleni u-Advocate Thuli Madonsela ingcindezi yokuthi aqhamuke nesinqumo engakaphumi noma ashiyele kwabezayo ngoba esakhe isikhathi sesiphelile. Kanti ngakolunye uhlangothi kukhona abazobona ipolitiki kulokhu njengoba umbono noma isithombe esivelayo kuze kube yimanje ngesokuthi inkohlakalo ebikwayo kwa-Eskom iqala manje nokho idokodo likaManyi liyikhomba emuva futhi siveza ukuthi womathathu ayakwazi lokhu kukhuluma.

Okhulumela iHhovisi loMvikeli Womphakathi uMnu u-Oupa Segwale uyavuma ukuthi isicelo sifakiwe wabe eseveza ukuthi lolu daba luzohamba imigudi efanele, okuyothi kungekudala uMvikeli Womphakathi aphawule ukuthi ngabe lunaso yini isisindo.

Scroll To Top