Now Reading
Ukhetho oluzayo lweziNdawo ngolwezinombolo
Dark Light

Ukhetho oluzayo lweziNdawo ngolwezinombolo

Abaholi bamaqembu banegcindezi yokwenza kangcono ngezinombolo nokuyinto engabenza babizwe ngabanqobi

 

AKUKHO ukungabza ukuthi ukhetho loHulumeni Bezindawo oluzoba ngoNcwaba nonyaka lungelumqoka emaqenjini kanjalo nakulabo abazongena ngabodwana, ikakhulukazi kubaholi bamaqembu. Kusuka eqenjini elibusayo i-African National Congress (ANC) kuya ku-African Christian Democratic Party (ACDP) kanye nakuMinority Front (MF), amehlo azobe ethe njo ezinombolweni ebhodini.  Lobu bumqoka bedlula ukuthi iqembu lizonqoba noma qha. Emaqenjini aseZishayamthetho, mathathu anabaholi abazobe beqala ukuwahola ngokhetho loHulumeni Bezindawo. Umholi wokuqala nguNkk uShameen Thakur Rajbansi weMF ongumfelokazi kaMnu u-Amichand Rajbansi. Lo mholi kulezi zinsuku wehlelwe zikhuni ngesikhathi labo ababengamakhansela eqembu kanye nezithenjwa behlubuka, babodwa abajoyine amanye amaqembu kwathi omunye waziphembela inxiwa.

Ingcindezi ekumholi weMF wukuqinisekisa ukuthi izinombolo ezabe zishiywe ngumyeni wakhe nowahamba emhlabeni ngowezi-2011 ziyakhula noma ziyefana. Izinqapheli zithi uma zike zehla kuyobe sekusho ukushabalala kwaleli qembu.

Kanti abanye abaholi abenegcindezi ngabeDemocratic Alliance (DA) kuzwelonke kanye naseThekwini. Kuzwelonke kuyobe kungokokuqala ukuthi uMnu uMmusi Maimane ahole leli qembu okhethweni. Nakuye amehlo athe njo ezinombolweni azoqhamuka nazo kwazise loyo angina ezicathulweni zakhe okunguNkk uHelen Zille enza okubonakalayo ukwenyusa izinombolo zaleli qembu kuzwelonke kanye nakomasipala. Okwenza kube negcindezi yikho ukuthi sekukhona ukukhuluma kokuthi lo mholi ubukeka ehluleka ukunqanda ‘ugazi’ lowe-Economic Freedom Fighters (EFF) ePhalamende nosekubukeka sengathi yiyo eyiqembu elikhulu kwaphikisayo okuyisikhundla sayo iDA. Uma zike zehla izinombolo kuMaimane kuyobe kumshele ngoba bakhona abebethi akanamava kepha ‘uyimpaka’ kaNkk uZille. Kanti futhi kuyo iDA KwaZulu-Natal, uMnu uZwelakhe Mcwango unengcindezi yakhe. Leli phephandaba lingakuqinisekisa ukuthi kukhona abadwebe umugqa ekutheni lo mholi kungase abhacaze, athole izinombolo ezincane kunalezo ezatholwa nguzakwabo uMnu uSizwe Mchunu.

See Also

Okugqamayo wukuthi bobabili laba baholi beDA kulindeleke ukuba benze okungcono kunalokho okwabe kwenziwe ngabaholi bangaphambilini. Uma uMaimane eshaye into ephansi kuyodala enye ingcindezi ngokhetho lukazwelonke okulindeleke ukuthi iDA ivikele isikhundla sayo sokuba yiqembu elikhulu kwaphikisayo.

Ikhona ingcindezi naku-EFF

Kanti omunye umholi kanye neqembu elingaphansi kwengcindezi yize kunganakekile yi-EFF kanye nomholi wayo uMnu uJulius Malema. Kule minyaka emibili leli qembu likwazile ukuzakhela udumo ngaphakathi nangaphandle kwePhalamende. Likwazile ukuthi linezinombolo ezincane kepha lenze umsindo omkhulu. Indaba kulolu khetho isekutheni uma like langenza kahle siyokwehla isithunzi salo nokuthi umlayezo wabavoti uzobe usho okuthile. Ngokwezinombolo uma livotelwe kahle abavoti bayo bethi bayayivuma indlela abenza ngayo ePhalamende yokushukumisa iqembu elibusayo kanti nxa bengalivotelanga kakhulu kuyosho ukuthi kumele liguqule ukwenza. Kubalandeli bala maqembu amathathu, ezweni lonke, amehlo azobe ethe njo ebhodini kanjalo nezindlebe zicijile befuna ukuzwa ukuthi zithini izinombolo.

Scroll To Top