Now Reading
IDA iyebuza ngenhloso yokunqinda amandla uKhongolose
Dark Light

IDA iyebuza ngenhloso yokunqinda amandla uKhongolose

NGALESI sikhathi iqembu elibusayo eMkhandlwini weTheku libukeka linephuzana lodwa ngenkathi izimbangi zalo ezinkulu kuloMkhandlu zibukeka zinohlelo oluqonde mpo. IDemocratic Alliance (DA) eThekwini iyazi ukuthi kulokhu ngeke iyiketule i-ANC kepha inezinhloso zokuyikhuba nje kancane ukuze ingabi nesibalo esanele sokuthatha izinqumo ngayodwana. Njengamanje le nhlangano inamakhansela angama-45 kulo Mkhandlu kanti ngokomholi wayo iKhansela uZwakele Mncwango bahlele ukuba basenyuse lesi sibalo sifinyelele kwesingama-60.

Ngokohlu layo elithule kwa-IEC inabantu abangama-709 abazongenela ukhetho kanti kulesi sibalo bangama-460 aboHlanga. Lokhu kuveza izinhloso zale nhlangano zokwebuza ekubukweni njengenhlangano yabamhlophe  nabadla izambane likapondo, ibe yinhlangano yawo wonke umuntu, ikakhulukazi aboHlanga.  Nembala iyangenisa ezindaweni zakobantu lapho nokho kulokhu ibukeka ibhekene nenye inselelo ku-Economic Freedom Fighters (EFF) engenisa entsheni kanye ne-Inkatha Freedom Party (IFP) engadle ngakukhuluma kulokhu kepha ekubukeka izihlela kabusha ngenhloso yokumangaza izimbangi zayo.

Nokho le nhlangano (DA) kubukeka ineqhinga. Uhlu lwayo lwaseThekwini luveza ukuthi yize bezongena ezindaweni zakobantu kepha lapho behlose khona kakhulu wukuthatha ivoti labaseNdiya okubukeka lintula iqembu njengoba iqembu iMinority Front (MF) okuyikhaya labo lisenkingeni yokuqembukelana emuva kokudlula komholi walo emhlabeni uRajbansi.

AbeDA bamemezele uMhlonishwa uHaniff Hoosen njengozongenela isikhundla sokuba nguSodolobha weTheku bashiya loyo oyiholayo manje iKhansela uMncwango nokulundeleke ukuba ayothatha ibatshi lakhe eSishayamthetho saKwaZulu-Natal kungekudala. Lokhu kokufaka uMhlonishwa uHaniff kungaba nomthethelela njengoba selokhu kwathi nhlo umphakathi wamaNdiya uhlukana phakathi kwe-ANC neDA, osekubangwa yimvuthuluka ephuma kuMF nokunezinkomba zokuthi ingase ithole ikhaya kuDA.

See Also

Ohlwini lwe-ANC igama likaMnu uStanley Moonsamy kuphela elikleliswe emagameni okuqala abalishumi elingenza abaseNdiya bazibone beyingxenye. Akukho ukungabaza ukuthi ivoti labaseNdiya limqoka kunoma ngubani onesifiso sokunqoba noma ukuba nezwi eMkhandlwini weTheku, iDA iyakwazi lokho.

Scroll To Top