Now Reading
Uphakathi kokuba ngumdlali nomenziwa
Dark Light

Uphakathi kokuba ngumdlali nomenziwa

UNgqongqoshe Wezezimali kuleli usephenduke inoni ezinhlangothini zonke futhi ubukeka ekuthokozela lokho

 

INDABA egudwini kuleli sonto yizindaba zokuthi uphiko loKlebe (Hawks) lungase lugasele noma yinini kuNqgqogqoshe uPravin Gordhan. Lezi zindaba zenze lokhu obekulindelekile okuwukuphawula kwazo zonke izinhlangothi kusuka ehhovisini lobuMengameli, kumaqembu epolitiki, abahlaziyi nezingqapheli kanye nomphakathijikelele.  Izindaba ‘zokuboshwa kukaGordhan’ ziqale ukuvela embikweni wephephandaba langesonto iSunday Times nelithe phakathi kwezinsolo azobekwa zona ngesobunhloli kulandela ukwakheka koPhiko Lwezophenyo olwabe lungaphansi kweSouth African Revenue  (SARS), kuthiwa loluPhiko lwabe lungekho emthethweni kanjalo nomsebenzi walo wokuqopha izinkulumo zabasolwa. Ephawula loyo okhulumela uMengameli, uMnu uBongani Ngqulunga uthe:  “Sikutholile ukuphawula kwezikhungo eziqinisa umthetho eziyiphike masinya le nzwabethi. Ngakhoke kuyacaca ukuthi le ndaba iwumsebenzi wabafafaza ulwazi oluyingozi abafisa kube nokudideka kanye nobuwelewele ezweni.”

Lowo okhulumela iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) uhambe emagameni kaNgqulunga lapho ethi labo abasabalalisa le mibiko abantu abangathandi ukubona elakuleli lidlondlobala kwezomnotho.  Kanti loyo okhulumela iqembu elikhulu kwaphikisayo iDemocratic Alliance, uMhlonishwa uDavid Maynier uthe : “Ukuboshwa kuaGordhan kungaba yinhlekelele ezweni ‘okungabanga ukunyakazakomhlaba kwezomnotho kubuye kwenze i-9/12 ibukeke njengokundindizela okuncane kwezomnotho.”

“Ukukhishwa kwala mahlebezi ngalesi sikhathi kubi kakhulu futhi akuzokwenza umonakalo kuphela ezimakethe, kodwa kuzobuye kujivaze imizamo yokugwema kokwehliswa ngokwamaqophelomnotho eNingizimu Afrika.”

“Okukhathazayo ukuthi kubikwa ukuthi iziphathimandla zilindele ‘ukuvunyelwa ngokwezepolitiki’ ngaphambi kokuba zikhiphe umyalelo wokubopha uNgqongqoshe nezinye izikhulu eziyisishiyagalombili ukuze babhekane namacala aphathelelne ‘nophiko lwabangathembekile’ (rogue unit) lakwaSARS.” kubeka yena. “Lokhu kuhlonza ukuthi uphenyo beluphehlwa ezepolitiki futhi luyingxenye yomkhankaso wokuziphindiselela kukaZuma kanye nomzamo wokupholisa iNational Treasury.”

“Kuphela okusele manje yithemba lokugwema isibhicongo ukuba kuqokwe ikhomishani yophenyo ngokwasenkantolo ngokwemigomo yesigaba 84 soMthethosisekelo ukuze kuphenywe zonke izinsolo ezizungeze lokho okubizwa ‘ngophiko lwabangathembekile’’ kusho uMaynier.   

See Also

Naye uMhlonishwa uGordhan uziphendulele kule mibiko wathi:  “Angikholwa ukuthi ngiyaphenywa nokuthi ngingabekwa amacala ngento engimsulwa ngokuphelele kuyo,” esitatimendini sangoLwesibili kusihlwa. Uqhube wathi: “Kuyo yonke iminyaka engama-45 ngiyisishoshovu, ngisebenzele ukuthuthukisa i-ANC, uMthethosisekelo wethu kanye nohulumeni wabantu. Angikaze ngicabange ukuthi abantu absezikhungweni zalo Hulumeni manje sezingakha uzungu lokusabisa nokuhhahhameza mina nomndeni wami.”

Kulolu daba okuqaphelekayo wukuthi wonke umuntu othintekayo kuhlanganisa naye uMhlonishwa uGordan wonke umuntu uvikela iso lakhe. Kanti esinye isithombe esakhekayo ngesokuthi kunombango phakathi kukaMengameli uZuma kanye noMhlonishwa uGorhdan noma umMnyango wakhe.  Yize kungekho kulabo abaseka uNgqongqoshe olibeka ngembaba kepha umlayezo usobala kuMengameli wezwe, uthi ‘angalokothi athinte uMhlonishwa uGorhan ngoba nxa enze njalo irandi noma umnotho wakuleli uyoguqa ngamadolo’. Kusesekuseni-ke ukusho ukuthi ngabe uMengameli uzowuzwa yini lo mlayezo noma uyovuma ukuthi amandla akhe okuqasha nokuxosha ongqongqoshe uzovuma athathwe yizimakethe.

Scroll To Top