Now Reading
Izwekazi lase-Afrika lidinga abakhongi abasha
Dark Light

Izwekazi lase-Afrika lidinga abakhongi abasha

AwaseNtshonalanga asebheke utwayi lwawo kwazise nakuwo impi ingene

KULE minyaka eyedlule kuke kwaba nesikhathi lapho izwekazi lase-Afrika libe sematheni emhlabeni. Wonke umuntu obekhuluma ubechaza ngobuhle obungavela uma nje abaholi baseAfrika “bengaqeda inkohlakalo baqhube ngentando yabantu”. Kwezamabhizinisi bebekhona abebethi lapha e-Afrika umnotho mningi futhi leli zweklazi lizokhula uma kutshalwa izimali. Izinhlaka ezifana ne-United Nations, European Union, G8 bezikhuthele ekumemeni abaholi base-Afrika kanye nenhlangano i-African Union (AU). Lokhu kugqama kwe-Afrika nezimfuno zayo kwenzeke kakhulu ngesikhathi kusekhona oMengameli u-Olusegun Obasanjo waseNigeria, u-Abdoulaye Wade waseSenegal kanye noThabo Mbeki waseNingizimu Afrika.  Laba bobathathu baba wubuso be-Afrika “entsha” engafune kukhangeza kepha eza neziphakamiso kubabusi, ohulumeni kanye nezinhlangano zamazwe.

Imizabo yalaba baholi yazala uhlaka olwaziwa ngokuthi yiNew Partnership for Africa’s Development (NEPAD). Lolu hlelo lweNEPAD lwabe luwumphumela wokuhlanganisa izinhlelo ezintathu. Elokuqala kwabe kuyiMillenium Africa Recovery Plan (MAP), eyabe iholwa nguMengameli uMbeki ayethula ngonyaka we-2001. Olwesibili kwabe kuwu-Omega Plan, eyabe ihlanganiswe nguMengameli uWade. Kwabe sekuhlanganiswa iMAP kanye ne Omega Plan nokwazala uhlelo olwabe lubizwa ngeNew African Initiative (NAI) neyaholela  ekuzalweni kweNEPAD. Lezi kwabe kuyizikhathi ezimnandi kubaholi base-Afrika ngoba wonke umuntu wabe ebanika indlebe nxa bekhuluma.

Namuhla lokhu sekushabalele hhayi ngoba zingasekho izinkinga noma izidingo ze-Afrika. Iqiniso lithi okwamanje amehlo omhlaba kakhulukazi awamazwe aseNtshonalanga asebheke utwayi lwawo ngoba nakubo impi ingene. Ngaphandle kwezinhlekelele amazwe aseNtshonalanga abuye abhekane nempi yebutho le-ISS. Yenzeka emazweni lapho kuphazamiseka khona umnotho abambobo kuyo ikakhulukazi emazweni anowoyela. Ibutho le-ISS ligadla ngisho kuwo amazwe aseNtshanalanga njengoba kwenzeke kwelaseFrance. Okunye okwenza la mazwe angabi klamuklamu ngokwenzeka e-Afrika, wumbango ophakathi kwamazwe angaphansi kwe-European Union kanye nelaseRussia, kanjalo nodaba lwaseSyria.

Okunye okwenza okuqhamuka e-Afrika kusilele kube wudaba lokuguquguquka kwesimo sezulu okuhlasele wonke amazwe. Lesi simo senza amazwe azicabangele wona nezakhamuzi zawo ngoba phela akusizi ukuba ngudumezweni, ube lusizo le kude kepha egcekeni kungahambi kahle.

See Also

Isimo sokuthi i-Afrika ingabi sematheni yona nezinhlelo zayo kungaphazamisa izinhlelo ezifana neNEPAD, ezokuphepha kanye nezinhlelo zentuthuko. Yikho kumqoka ukuthi abaholi abakhona kwi-African Union (AU) benyuse amasokisi.

Isidingo sabakhongi

Lokhu kwenzeka ngezindlela ezahlukene kusuka ohlobeni lwabaholi abazokhongela leli lizwekazi emazweni omhlaba. Ithimba labathathu okungoMengameli u-Olusegun Obasanjo, u-Abdoulaye Wade kanye noThabo Mbeki wakuleli kwakungabakhongi abahlonishwayo.  UMengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe unyamanambana emazweni aseNtshonalanga nokungenza abanye bathi yikho okudale ukuthi bahoshe imfe njengoba ekade enguSihlalo we-AU kusuka ngonyaka owedlule. Yize kunjalo uthathwa njengomkhongi obukhali we-Afrika. Umbuzo uthi leli lizwekazi selibakhiqizile yini abaholi abasha abangakhonga kuzwakale emazweno omhlaba.

Scroll To Top